ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie - Si pripravený?
zdroj: www.evanjelik.sk
pridané: 21.11.2009


22. november 2009 - Nedeľa večnosti

V túto nedeľu - ako poslednú v cirkevnom roku - si evanjelici pripomínajú  Nedeľu večnosti. K tejto príležitosti som pripravil preklad duchovnej úvahy z kalendára Feste Burg 2009 od ev. farára Michaela Pietruského.

"Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. I smrť a podsvetie vydali mŕtvych ,ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov." Zj.Jána 20,13

Často som počul  hovoriť nejakého človeka:"A potom viac nebudem." Mienil tým, že svojou smrťou bude oslobodený od Boha a že sa vyhne stretnutiu s Pánom.

Biblia o tom hovorí ináč. Nejestvuje nijaké miesto, na ktorom by mohol byť človek bezpečný pred Bohom. More, smrť a podsvetie- musia vydať mŕtvych, aj keď si to nevieme predstaviť ,ako sa to má stať. Príde deň, keď každý človek musí sa zodpovedať pred Bohom zo svojho života, či chce alebo nie. Naše obmedzené schopnosti myslenia a naše nechcenie mať pravdu nemôžu zabrániť stretnutiu s Bohom. Jedna veta z kázne veľkého staroluteránskeho teológa Hermanna Sasseho sa mi vtlačila."Že myšlienka na posledný súd, ktorý sa blíži pre každého človeka a každý národ, pohasla v dušiach ľudí, to je snáď tá najhlbšia revolúcia, ktorú prežil kresťanský Západ  a s ním aj náš nemecký národ v oboch posledných storočiach .(Kázeň z 20. nov. 1938 na slová Mt 25, 1-13).

   O niečo ďalej sa v tej istej kázni hovorí: " Vážnou otázkou, ktorá smeruje k cirkvi dneška je: Sme ešte schopní tieto pravdy povedať svetu nanovo? " Áno, odvážime sa ako kresťania a kazatelia , tieto nečasové, ale biblické pravdy povedať, že všetci ľudia musia sa zodpovedať pred Bohom? A že bez obrátenia nik nebude spasený?

Modlime sa: Pane Bože, nebeský Otče: prebuď cez Tvojho Ducha Svätého naše srdcia a myšlienky , že stále máme myslieť na koniec a Tvoj spravodlivý súd, aby sme náš život viedli s bdelosťou a modlením a aby sme mohli byť večne pri Tebe,skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý žije a kraľuje s Tebou a Svätým Duchom na veky vekov. Amen.
Autor: Visby

evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok