ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Dobrovoľníctvo ako služba – program Ekumenickej rady cirkví v SR
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 18.12.2009


Dobrovoľníctvo ako služba – program Ekumenickej rady cirkví v SR „Dobrovoľnícky program ERCSR“, rovnako ako aj iné organizácie v zahraničí, pracujúce v sociálnej oblasti či v oblasti detí a mládeže, reaguje na potrebu rozvoja a budovania ľudských zdrojov. Od 1. decembra 2004 sa zameriava na výmenu obrovoľníkov.

Jedným z kľúčových bodov programu je spolupráca zahraničných partnerov, prostredníctvom ktorého dochádza k vzájomným výmenám dobrovoľníkov. Tak ako po iné roky, tak aj v tomto roku by sme radi poskytli túto možnosť mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov z našich cirkevných zborov a spoločenstiev stráviť 10-12 mesiacov na niektorom z našich partnerských umiestnení v zahraničí.

Celý cyklus prihlasovania sa začína už v januári a prihláška musí byť odoslaná najneskôr koncom februára do zahraničia, kde pokračuje ďalší proces (získavanie finančných prostriedkov pre umiestnenie a prevádzku dobrovoľníka – miestnou organizáciou). Samotný nástup na umiestnenie v danej krajine začína začiatkom septembra.

Viac v dokumente:
Dobrovoľníctvo ako služba

ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok