ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 3/2009 - Niečo o schopnosti žasnúť
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 20.12.2009


Práve vrcholí obdobie, kedy máme opäť príležitosť k tomu, aby sme prekvapili a naplnili úžasom svojich najbližších a zvlášť deti. Na Štedrý večer si vždy overíme, ako sa nám to podarilo. Mám však pocit, že každý rok to máme my, dospeláci, o niečo ťažšie. Na to, aby sme v očiach svojich blízkych videli nefalšovaný úžas a radosť, potrebujeme každý rok vynaložiť viac úsilia a obyčajne aj fi nancií.

Dnešný človek akoby pomaly strácal schopnosť, ktorá robí jeho život pestrým - schopnosť žasnúť. Stále častejšie stretávam deti, pre ktoré je už Štedrý večer nudou. Desaťročný chlapec už Vianočný stromček videl deväťkrát a kým nenájde „notebook podstromčekový“, tak nie je nad čím žasnúť. O sedemnásťročných chlapcoch a dievčatách, ktorí už zažili takmer všetko, už ani nehovorím. S nami dospelými to nie je o nič lepšie.

A tak, niet sa čo čudovať, že v takomto nudnom a nezaujímavom svete je treba si život trochu spestriť. Niektorí to robia pomocou alkoholu, drog, iní striedaním partnerov, alebo aj pomocou nákupu nových vecí. Dúfam však, že nie som príliš naivný, keď mám nádej, že sa ešte stále nájdu takí, ktorí dokážu žasnúť napríklad nad farebným západom slnka, nad nádhernou štruktúrou snehovej vločky alebo nad zázrakom nového života. Vianočná zvesť je doslova terapiou pre tých, ktorí žasnúť časom zabudli.

Pripomínajú nám zázrak, ktorý nemá v tomto svete paralelu, keď sa Stvoriteľ stal súčasťou stvoreného sveta a tak sa dal svetu poznať. O zjavení Božej milosti sa netradičným spôsobom dočítate v článku – „Zjavila sa milosť Božia“ od M. Kerekrétyho. Tento zázrak sa deje v konkrétnom čase, na konkrétnom mieste, v podobe krehkého dieťaťa menom Ježiš. Nová Zmluva spomína dary, ktoré maličký Ježiš dostáva. Ale k úžasu nás môže viesť aj poznanie, že najviac obdarovaní sme my.

Túto pravdu nám pripomína príbeh – „Záhadný dar prvých Vianoc“. Milí priatelia, sestry a bratia, prijmite tieto stránky i samotné Vianoce ako príležitosť k vďačnosti voči tým, ktorí nás aj tento rok obdarovali, ale predovšetkým voči nášmu veľkému Darcovi. Veď žasnúť znamená byť vďačný. Znamená to vidieť za veci viditeľné. Žasnúť znamená žiť ako dospelý, ale radovať sa ako dieťa. Ježiš si uvedomoval túto neschopnosť dospelých vidieť vzácne veci, keď hovorí: Chválim Ťa, Otče, Pane neba i zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám.

Na inom mieste zase prízvukuje, že kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nikdy doň nevojde. Prijmite preto pozvanie do spoločenstva počas Vianoc, ale aj v novom roku 2010, aby sme sa spoločne učili žiť ako duchovne dospelí, ale žasnúť a radovať sa ako deti.


David Bázlik – zborový farár
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok