ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 3/2009 - Lebo zjavila sa milosť Božia...
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 22.12.2009


LEBO ZJAVILA SA MILOSŤ BOŽIA, SPÁSONOSNÁ VŠETKÝM ĽUĎOM ...“ Tit 2,11 Určite ste už videli rôzne filmy o zlodejoch, o vykrádaní rôznych trezorov. Niektoré trezory majú zložitý zámok, ťažké oceľové dvere, hrubé steny, elektronické hlásenie narušenia ochranného obalu a podobne. Niekedy je však pod ochranou nielen samotný trezor, ale je chránená aj celá miestnosť, v ktorej sa trezor nachádza. Senzory ako na garážovom svetle by si každý hneď všimol.

Na ochranu sa používajú tzv. laserové lúče, ktoré nevidno. Stačí prerušiť neviditeľný lúč svetla a už je poplach spustený. Keď profesionálni zlodeji chcú vyradiť tento systém, nastriekajú do celej miestnosti nejaký sprej a vtedy sa zjavia jednotlivé lúče červenej farby, ktoré sa dajú obísť, či prekročiť. Kým sprej nie je nastriekaný, nič nie je vidno a môžeme iba rozmýšľať, či tam senzory sú alebo nie, či je zariadenie zapnuté, alebo ho niekto omylom vypol, lebo má práve teraz nejakú poruchu.

Akonáhle príde sprej do miestnosti, zjavia sa lúče a každému je „vsjo jasno“. Aj Pán Boh bol po mnoho rokov skrytý tak, ako tie „laserové lúče“. Mnoho ľudí o Ňom iba počulo, tušili, že niekto ako Boh existuje, ale narodením Pána Ježiša v ľudskom tele bol akoby nastriekaný sprej a to, čo bolo doteraz neisté a otázne, sa stalo zjavným. Božia existencia a Božia milosť bola pre človeka skôr fi lozofi ckou otázkou ako skutočným presvedčením.

Mnohí sa pýtali, či vôbec Boh je, keď Ho nikto nevidel, či vôbec funguje a či má o človeka záujem, alebo je to čosi, čo len tak pozerá na svet tak, ako my dnes na televízor. A zrazu narodením Pána Ježiša Krista sa zjavila Božia milosť. Nielenže Boh existuje, ale dokonca má o človeka záujem. Má ho rád, vidí a vníma ho takého, aký je, s jeho silnými aj slabými stránkami.

V Pánovi Ježišovi sa zjavila milosť, ktorú človek potrebuje ku každodennému životu, aby to, čo tu na svete robí, vôbec mohlo byť nazvané životom a nielen živorením, či postupným umieraním. Príchodom Pána Ježiša to, čo sme tušili, že by tu mohlo a malo byť, sa stalo overenou pravdou. „Zjavila sa milosť Božia...“ Zjavila sa, môžeš ju zažiť na vlastnej koži? Môžeš sa o nej presvedčiť vo svojom živote? A prečo sa zjavila milosť Božia v Pánu Ježišovi Kristovi? Lebo tá milosť prináša spásu každému človeku. Spása je záchrana – záchrana z ťažkostí a problémov tu na zemi a raz aj záchrana od smrti pre večný život.

Prečo o tom píšem? Pretože „zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom ...“, teda aj tebe, či už chodíš do kostola alebo nedeľné doobedie prespíš, či robíš niečo „dôležitejšie“, ako je účasť na bohoslužbách. Chcem, aby si vedel/a, že Božia milosť sa zjavila aj pre teba a je len na tebe, či ju chceš objavovať v bratsko-sesterskom spoločenstve, alebo nie.

Je na tebe, či táto zjavená milosť Božia bude spásonosná aj pre teba, alebo zostaneš žiť tak, akoby sa nikdy nebola zjavila... „Zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom ...“, a ja chcem z tejto milosti žiť každý deň. Čo urobíš ty?


Miroslav Kerekréty, farár v Bystrom
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok