ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 3/2009 - Čo sa udialo
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 25.12.2009


7. november 09 – sestry z nášho CZ sa zúčastnili Dní zborovej diakonie v Liptovskom Mikuláši.

8. november 09 – viaceré ženy z nášho CZ sa zúčastnili na Seniorálnom stretnutí žien LOS s témou „Ako niesť utrpenie“.

15. november 09 – v túto nedeľu sme si pripomenuli 100. výročie založenia evanjelickej cirkevnej školy v Liskovej. Slávnosť začala službami Božími v Ružomberskom chráme, na ktorých kázal Martin Šefranko, farár v Bratislave. O 13:00 hodine učitelia z Liskovej pod vedením sestry Ľudmily Muríňovej na cintoríne v Liskovej položili veniec na hrob osobnosti liskovskej školy - Ľudovítovi Šolcovi. Podujatie pokračovalo popoludňajšími slávnostnými službami Božími v budove bývalej evanjelickej školy. Historik Karol Dzuriak pripomenul okolnosti vzniku školy a osobnosti učiteľov, ktoré sa k nej viažu. Sestra seniorka sa k prítomným prihovorila na základe textu z Mt 11,19. Po skončení slávnosti sestry a bratia z Liskovej pripravili pre všetkých zúčastnených príjemné posedenie s občerstvením v KD v Liskovej.

20. november 09 – Na území nášho CZ sa uskutočnila Konferencia Evanjelickej cirkvi pri príležitosti 20. výročia od pádu totalitného režimu. Konferencia niesla názov „Cesta k slobode“. Začala sa v kostole službami Božími, na ktorých slovom Božím slúžil disident, hovorca Charty 77 a farár Miloš Rejchrt. V modlitbách sme v pokání hľadeli späť do minulosti, zároveň sme ďakovali za tých, ktorí zostali pevní v pravde. Ďakovali sme za súčasný dar slobody a prosili za nepoznanú budúcnosť. Po službách Božích pokračovala konferencia prednáškami a panelovou diskusiou v priestoroch kultúrneho domu A. Hlinku.

14. december 09 – V pondelok, po 3. nedeli adventnej sa v našom chráme uskutočnil vianočný koncert, na ktorom vystúpil mužský spevácky súbor Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena.

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok