ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 3/2009 - Storočnica
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 26.12.2009


Služby Božie 15. novembra boli o niečo slávnostnejšie, ako iné. Hosťom na nich bol totiž bývalý zborový farár M. Šefranko so svojou rodinou. Konali sa totiž pri príležitosti 100. výročia postavenia evanjelickej základnej školy v Liskovej. Na nich okrem iného odznela aj krátka história pôsobenia liskovských evanjelikov, ktorú si pripravil Karol Dzuriak. Vo svojej kázni brat farár Šefranko pripomenul tri dôležité „piliere“ – 20. rokov slobody, posledný súd a tiež storočnica liskovskej školy.

Na službách Božích spevom poslúžil aj zborový spevokol. Na 14. hodinu boli potom všetci pozvaní do zborového domu v Liskovej, bývalej liskovskej školy, na pokračovanie slávností. Okrem iných ľudí boli medzi pozvanými sestra seniorka LOS Katarína Hudáková, brat dozorca LOSMrlian, rím.kat. kňaz v Liskovej Culka, starosta obce... Na úvod služieb Božích všetkých prítomných privítal brat dozorca CZ Ružomberok Ladislav Zvara. Krátkym vystúpením poslúžil zborový spevokol.

Deti navštevujúce náboženstvo v Liskovej si pripravili spoločne s bratom farárom Bázlikom krátky program. Sestra seniorka vo svojej kázni zdôraznila dôležitosť práce na Božej vinici, do ktorej nás volá Pán Ježiš. Pripomenula, že nejde o jednoduchú prácu. Pán Ježiš povedal, že máme na seba zobrať Jeho jarmo, ktoré nie je ťažké a učiť sa od Neho, najlepšieho učiteľa pre náš život.

Brat Karol Dzuriak potom pokračoval v začatej histórii, ktorá odznela na hlavných službách Božích. Pripomenul niekoľko významných osobností, ktorí tu pôsobili. (O niektorých z nich si môžete viac prečítať v nasledovnom príspevku). Po skončení nešporných služieb Božích sme sa spoločne odobrali do kultúrneho domu, kde pre všetkých prítomných bolo pripravené malé občerstvenie. 

obr

Zuzana Sedliaková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok