ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 3/2009 - História Liskovej
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 27.12.2009


Aby sme pri 100. výročí vzniku evanjelickej školy v Liskovej mohli spomínať v širších súvislostiach, uvedomiť si jej význam, zápasy a osobnosti tejto školy, pripájame úryvok z histórie z knihy Ľudmily Muríňovej - Dejiny liskovských evanjelikov.

Druhá budova školy

Roku 1907 vyzýva stoličný výbor liskovskú fíliu, aby čo v najkratšom čase dala postaviť primeranú učebňu. Tá doterajšia je nízka, úzka, tmavá, vlhká – 4,67 m dlhá, 5,45 m široká, 2,60 m vysoká. Konvent rozhodol, že novú školskú budovu dá postaviť. Obec poskytla v roku 1908 pozemok 24 x 56 m. 29. 5. 1909 poverili výstavbou novej školy staviteľa Júliusa Ruppa za 12 000 korún. Na stavbu novej školy zložili liskovskí cirkevníci v hotovosti 2 217 korún, každá domácnosť 50 korún.

Em. Kraus vykonal podobnú zbierku v matkocirkvi a vyzbieraných 2 000 korún venovali na stavbu novej školy. Ostatné peniaze si požičali v Úverovej banke. Splatili ich v roku 1910, keď predali starú budovu školy. Kúpil ju Ondrej Lukáč, Macko Lovich za 8 100 korún. Po zúčtovaní stavby zostalo asi 200 korún, za ktoré boli zakúpené zákonom predpísané učebné pomôcky. (Budova už nestojí.

V roku 1983 ju kúpil, zbúral a na jej mieste postavil nový dom č. 191 pán V. Jantolák.) 20. 10. 1909 bola nová škola od staviteľa prevzatá a dňa 17. novembra 1909 smrečianskym kňazom V. Čobrdom slávnostne vysvätená. V prednej časti budovy od cesty sa nachádza dvojizbový byt pre učiteľa a za ním priestranná svetlá trieda 9,5 m dlhá, 6 m široká a 3,9 m vysoká.

Učiteľ Ľudovít Šolc

10. 10. 1909 na celocirkevnom konvente za správcu školy jednohlasne zvolili ev. učiteľa Ľudovíta Šolca, ktorý dovtedy učil vo Vyšnom Kubíne. V Liskovej začal učiť 24. októbra 1909. Do školy chodilo 19 chlapcov a 12 dievčat ročníkov 1. – 6. Na ohradenom pozemku pri školskej budove rástla len divá hruška a 2 vŕby. Okolití susedia mali tam predtým jamy na uskladnenie zemiakov. Učiteľ so žiakmi za pomoci rodičov časť pozemku ohradili, vyklčovali, navozili úrodnej zeme. V roku 1911 zasadili 8 jabloní, ktoré pán učiteľ Šolc zadovážil zo štátnej škôlky v Čemiciach. V školskom roku 1911/12 kúpil za 220 korún z milodarov harmónium pre školu. (Fa Jan Tuček, Kutná hora).

1912/13 dostala škola od matkocirkvi vyradené lavice za 100 korún. Tento rok fília postavila hospodárske budovy za 1 268 korún a kúpila vozík za 322 korún. Počas 1. svetovej vojny 1914-1918 sa zhoršila dochádzka do školy i správanie žiakov. Otcovia, živitelia rodín, museli narukovať. Starší žiaci, 9-12 ročné deti, najmä v jesennom a jarnom období školu vymeškávali, pomáhali pri poľnohospodárskych prácach. Učiteľa Ľudovíta Šolca obvinili z vlastizrady. Od 10. júna do 31. októbra 1918 bol vo vyšetrovacej väzbe v Košiciach.

V škole ho zastupoval učiteľ Jozef Hollý. V septembri a októbri 1922 sa správca školy liečil v Bavorsku. Zastupovala ho zadarmo manželka, pani učiteľka Anna Šolcová. Stále vyučovala ručné práce dievčat. Naučili sa vyšívať, háčkovať, pliesť a pod. Za túto prácu bola honorovaná až od roku 1930. 14. 6. 1924 na okresnú výstavu ručných prác zaslala škola 40 predmetov. 19. 9. 1926 sa zúčastnili liskovskí evanjelici aj krojovaná skupina posviacky zvonov v Ružomberku a 10. 10. 1926 posviacky kostola. V školskom roku 1926/27 škola kúpila stroj na orezávanie lepeniek a kníh za 127 Kč. Chlapci sa naučili na ručných prácach viazať knihy.

Postupne sa dopĺňala žiacka i učiteľská knižnica, napr. v roku 1925 mala učiteľská knižnica 55 a žiacka 107 zväzkov. Pribúdali i učebné pomôcky. V roku 1926 obecné zastupiteľstvo na žiadosť Ľudovíta Šolca poskytlo 400 Kč na zakúpenie učebníc a školských potrieb chudobným žiakom. Od 10. do 22. decembra 1928 bolo vyučovanie prerušené pre výskyt týfusu a od 22. do 27. februára 1929 pre tuhú zimu. V triede sa kúrilo dvoma pecami, dosiahla sa teplota len 10 – 11°C. Aby sa učivo prebralo, bolo predĺžené popoludňajšie vyučovanie o pol hodiny.

Aj keď verejnou záverečnou skúškou sa ukončil školský rok 23. júna, vyučovalo sa do konca mesiaca. Na večierku 28. 2. 1932 predviedli žiaci 2 divadelné hry: Statočná Anička a katechizmovú hru. Z príjmu 133,50 Kč obetovali na mikulášsky sirotinec, na zvonicu, na Hviezdoslavov pomník, na učebnice pre chudobných žiakov. 26. 6. 1932 usporiadala škola letnú zábavu v záhrade obecného hostinca. Zisk 120 Kč odviedol správca školy do „dcérocirkevnej kasy.“ Rok 1932 bol na besiedke bohatý. Z detského vystúpenia na predstavení 17. apríla zaplatili farbu na novú podlahu 75 Kč a 50 Kč za kúpeľ na Lúčkach, kde 27 žiakov bolo peši na výlete. 26. decembra 1932 sa predstavili s divadelnými jednoaktovkami: Pastierska hra, Pri jasličkách, Jedlička, Márnotratný syn, Vianoce. Z dobrovoľného vstupného 50 Kč venovali Evanjelickému sirotincu v Lipt. Mikuláši.

Šolcovci nacvičili so žiakmi divadelnú hru Vianoce v horách a 23. decembra 1933 ju v miestnej krčme odohrali. „Účasť hojná, obetavosť skromná“ – 57 Kč. Podobné hry nacvičovali so žiakmi každý rok. 9. 1. 1934 sa zúčastnila celá trieda na fi lme Zem spieva v Ružomberku. Žiaci chodievali pravidelne na vychádzky do prírody na Semanovu lúku, na salaš, na Likavský hrad, už v roku 1926 boli vlakom na Oravskom zámku, v Rojkove a Ľubochni. V novembri a v decembri 1939 nemocného učiteľa zastupovala pani učiteľka Katarína Mikulková (vyd. Marištiaková).

Od 1. novembra 1940 prestal vyučovať správca školy – učiteľ Ľudovít Šolc pre chorobu. 1. februára 1941 bol penzionovaný. V činnej službe pôsobil 38 rokov, z toho 7 rokov vo Vyšnom Kubíne, 31 rokov v Liskovej. Počas jeho neprítomnosti do konca školského roka vyučovali v Liskovej striedavo p. uč. Anna Beňová, p. farár Gustáv Plavec a Peter Hollý, kaplán.

Karol Dzuriak
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok