ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 3/2009 - Seniorálne stretnutie žien z Liptova a Oravy
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 28.12.2009


V oravskej dedinke Žaškov sa konalo 8.11.2009 stretnutie žien (i mužov). I keď nedeľné popoludnie nebolo nijak krásne, ale v Žaškovskom kultúrnom dome bolo príjemne teplo a hlavne bolo to miesto preplnené ľuďmi, ktorí chceli počuť niečo na tému, ktorou sa nieslo toto stretnutie: „Ako niesť utrpenie a obstáť v búrke života!“

Prítomných privítal miestny brat farár Solivajs. Prirovnal búrku v prírode k búrkam životným a tiež zdôraznil potrebu prežiť a uchovať aj tie, ktoré nám prináša pozemský život. Stretnutie sme začali piesňou 514. Konkrétne k danej téme hovorila Mgr. Miriam Prášilová, pracovníčka ev. diakonie v Bratislave, pracujúca na odd. onkolog. ústavu.

Svoju pomoc ponúka aj veriacim iných vierovyznaní (niektorí si to doslova prajú). Hovorila o 4 pilieroch, ktorých sa treba držať pri tejto práci:

1. utrpenie – potreba vyjadriť a podeliť sa s ním Bohu, ľuďom, aspoň 1 človeku. (Hovorila o prípade pacientky, ktorá kričala od bolesti a ona kričala s ňou.)

2. fyzická bolesť – nebáť sa žiadať úľavu od bolesti (Pán i lekárom), napr. ako sú lieky.

3. duchovné zaopatrenie – pýtať si útechu či potešenie – ľudské slová nie vždy utešia, ale naše potešenie a útechu môžeme ako veriaci nachádzať u Pána Ježiša, v Jeho slove.

4. Božia vernosť – s Jeho vernosťou, láskou, milosťou môžeme vždy rátať.

Po tejto prednáške vystúpili so svojimi osobnými svedectvami v čase krízy, smútku, choroby sestra farárka Sobanská zaspievala 23 žalm v staročeštine, ktorý je jej osobnou skladbou. Viaceré sestry vydali svedectvo o tom, ako sa vyrovnali so žiaľom, utrpením, keď im zomrel manžel. Sestra farárka z Lipt. Porúbky poslúžila spevom vlastnej tvorby piesní, hudbou.

Pomedzi jednotlivé jej vystúpenia boli čítané lístky, ktoré sa našli v Biblii manželky Anny nem. skladateľa Pavla Gerhardta, ktorého piesne nájdeme i v našom evanjel. spevníku. Táto jeho manželka opisuje svoju ťažkú životnú cestu, keď s manželom stratili 4 deti, iba 1 ostalo nažive. Nakoniec ochorela aj ona, avšak ani v tom čase nereptala na Boha, ani v takejto chvíli neopustila svojho Boha.

Ba práve naopak, ďakovala Mu za všetko. Napokon aj ju povolal Pán k sebe. Pri čítaní týchto listov mnohé ženy potajomky zotierali slzy (videla som ich aj na tvári našej sestry seniorky K. Hudákovej). Na stretnutí zaspievali aj deti, svojou piesňou poslúžil domáci cirkevný spevokol. Na záver sme spoločne zaspievali pieseň č. 503. Po skončení programu bolo pripravené pre všetkých bohaté občerstvenie.

Veľmi ľutujem, že sme z kultúrneho domu vyšli už po tme a za dažďa, lebo sme nič z tej oravskej krásy nevideli. Bože vďaka Ti za ľudí, čo to všetko pripravili. Požehnávaj ich a aj nás. Tie, čo váhate na takéto stretnutia ísť – neváhajte, prichádzate o veľa. Z nášho cirkevného zboru nás bolo iba 8. Je to veľa alebo málo? Odpoveď nech si dá každá sama. 

Zuzana Sedliaková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok