ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 3/2009 - Jubilantom
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 30.12.2009


...uvideli dieťatko s matkou, padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary.../Mt 2,11/

Text mnohých vianočných piesní a kolied z detstva sme už pozabúdali. Pozorujeme, ako sa sviatky rok čo rok rýchlejšie vracajú. Tak rýchlo beží čas. Čím sme starší, tým menej darčekov čakáme, veď veľa nám už netreba. Len pokoj v rodine, láskyplné vzťahy medzi našimi deťmi, radosť z vnúčat. A relatívne zdravie. Keď vládzeme ešte trocha pracovať, trocha pomôcť, postarať sa o seba, to je dosť, ba až veľa, keď vidíme mladších, ako sa trápia.

Čím sme starší, tým menej čakáme a viac chceme dať. Dať tým, ktorých sme vychovali, tomu, kto to s nami ruka v ruke vydržal tie roky, tým na ktorých nám záleží, ktorí majú na nás čas. Pretože čas a záujem druhého je v poslednej tretine života pre nás ten najkrajší dar. A nakoniec, lepšie povedané v prvom rade, dať Tomu, v ústrety ktorému kráčam. Kráčam s pochybnosťami i vierou, s otázkami i pokojom, hnevom i oddanosťou zároveň. Dať to, čo mi daroval On vo svojej láske, keď sa sklonil ku mne a oslovil ma menom. Len skloniť hlavu a otvoriť klenotnicu svojho srdca...

Pri jasliach stojím pokorne,
ó Ježiši, môj život!
K nohám Ti kladiem ochotne,
čo dala Tvoja milosť:
Svoj rozum, srdce dávam Ti,
veď nemám iné poklady,
Môj život celý prijmi.

O jedno vrúcne prosím Ťa
a túžim drahý Pane,
By som Ťa navždy v mysli mal
a žil som s Tebou stále.
Len v srdci mojom prebývaj,
v ňom ako v jasliach spočívaj
A radosťou ma naplň.

P. Gerhardt /ES 54/

Január 2010: 92 r.: Teniak Ján; 83 r.: Hrabušová Štefánia, Priesolová Zuzana; 82 r.: Lukáčová Jozefína, Oravec Cyril; 81 r.: Had Jozef, Lukáčová Ľudmila; 80 r.: Blišťan Milan, Kudlová Želmíra, Muríňová Ľudmila; 78 r.: Kostolná Elena, Otiepková Emília; 77 r.: Murinová Štefánia, Slušná Anežka; 76 r.: Jančiová Alžbeta, Lauroško Ján, Slačková Eva; 70 r.: Breureová Marcela, Fiačan Jaroslav, Sedliaková Zuzana; 65 r.: Dorniak Ján, Osadský Ján, Šimko Martin; 60 r.:Búdová Magda; 55 r.: Bartošová Zlatica, Vyšný Milan; 50 r.: Griešová Božena, Rázga Pavol, Turská Jela.

Február 2010: 88 r.: Španková Anna; 86 r.: Šubová Zuzana, Tomková Zuzana; 85 r.: Dzuriková Anna; 82 r.: Bobulová Eva, Kupčová Anna, Teniaková Anna; 80 r.: Babilonská Želmíra, Revajová Anna; 79 r.: Palicová Anna; 78 r.: Bárovičová Irena, Bobuľa Matej; 77 r.: Beňo Vladimír; 76 r.: Kusková Júlia; 75 r.: Macková Jarmila; 70 r.: Buzáková Elena, Labajová Mária, Pišek Ivan, Šebek Jozef, Šuňavcová Darina; 65 r.: Plachý Ladislav; 60 r.: Mešková Emília, Vrtichová Marta; 55 r.: Dulíková Božena; 50 r.: Lukáč Miloš.

Marec 2010: 94 r.: Guôth Ľudovít; 86 r.: Lukáčová Mária 85 r.: Jagerská Zuzana; 84 r.: Bednárová Elena; 82 r.: Urbanová Blažena; 81 r.: Brnová Katarína; 78 r.: Čelková Kvetoslava, Supík Gustáv, Volfová Viola; 75 r.: Klobušiaková Mária, Bešinský Ján; 70 r.: Mešková Mária, Majcherová Mária; 65 r.: Štefancová Ľubica, Lukáč Miroslav; 60 r.: Macko Ján, Lacko Milan, Teniaková Emília, Eliášová Marcela, Jakubcová Eva, Kričko Ľubomír; 55 r.: Polóniová Anna, Kohútová Miroslava, Kováčiková Jozefína, Kordíková Jana, Jamsilová Božena; 50 r.: Beňo Jozef, Tomeková Emília.

Apríl 2010: 88r.: Bellušová Anna; 85 r.: Stankoviansky Jozef, 84 r.: Hubová Anna; 82 r.: Rosinská Anna; 81 r.: Janderová Štefánia, Makovičková Emília, Peničková Irena; 80 r.: Ticháň Ondrej; 77 r.: Grešková Želmíra, Holevová Elena; 70 r.: Devečková Anna; 65 r.: Bančejová Darina, Hrdina Jaroslav; 60 r.: Salva Ľudovít; Šuňavec Ján, Tomčík Igor, Žitník Ivan; 55 r.: Mrvová Eva; 50 r.: Babálová Iveta, Čellárová Božena, Krbaťová Dagmar.

Touto cestou sa zároveň ospravedlňujeme, že sa nám nepodarilo v októbri zverejniť narodeniny - 80 rokov - sestry Jolany Meškovej. 

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok