ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Kronika roku 2009

Poradie článkov:   podľa dátumu   podľa abecedy

DEDIČSTVO 3/2009 - Tajnička
Tajnička... 31.12.2009

DEDIČSTVO 3/2009 - Jubilantom
Text mnohých vianočných piesní a kolied z detstva sme už pozabúdali. Pozorujeme, ako sa sviatky rok čo rok rýchlejšie vracajú. Tak rýchlo beží čas. Čím sme starší, tým menej darčekov čakáme, veď veľa nám už netreba.... 30.12.2009

DEDIČSTVO 3/2009 - Z rokovania presbyterstva
26. 10. 2009 o 18:00 v zborovej sieni zasadalo presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV Ružomberok. Presbyterstvo sa venovalo organizácii príprav 100. výročia evanjelickej školy v Liskovej a prípravám celoslovenskej konferencie „Cesta k slobode“, ktorá sa uskutočnila 20. novembra v Ružomberku... 29.12.2009

DEDIČSTVO 3/2009 - Seniorálne stretnutie žien z Liptova a Oravy
V oravskej dedinke Žaškov sa konalo 8.11.2009 stretnutie žien (i mužov). I keď nedeľné popoludnie nebolo nijak krásne, ale v Žaškovskom kultúrnom dome bolo príjemne teplo a hlavne bolo to miesto preplnené ľuďmi, ktorí chceli počuť niečo na tému, ktorou sa nieslo toto stretnutie: „Ako niesť utrpenie a obstáť v búrke života!“... 28.12.2009

DEDIČSTVO 3/2009 - História Liskovej
Aby sme pri 100. výročí vzniku evanjelickej školy v Liskovej mohli spomínať v širších súvislostiach, uvedomiť si jej význam, zápasy a osobnosti tejto školy, pripájame úryvok z histórie z knihy Ľudmily Muríňovej - Dejiny liskovských evanjelikov... 27.12.2009

DEDIČSTVO 3/2009 - Storočnica
Služby Božie 15. novembra boli o niečo slávnostnejšie, ako iné. Hosťom na nich bol totiž bývalý zborový farár M. Šefranko so svojou rodinou. Konali sa totiž pri príležitosti 100. výročia postavenia evanjelickej základnej školy v Liskovej... 26.12.2009

DEDIČSTVO 3/2009 - Čo sa udialo
7. november 09 – sestry z nášho CZ sa zúčastnili Dní zborovej diakonie v Liptovskom Mikuláši... 25.12.2009

Podujatia vianočného obdobia
Podujatia vianočného obdobia... 23.12.2009

DEDIČSTVO 3/2009 - Lebo zjavila sa milosť Božia...
Určite ste už videli rôzne filmy o zlodejoch, o vykrádaní rôznych trezorov. Niektoré trezory majú zložitý zámok, ťažké oceľové dvere, hrubé steny, elektronické hlásenie narušenia ochranného obalu a podobne. Niekedy je však pod ochranou nielen samotný trezor, ale je... 22.12.2009

DEDIČSTVO 3/2009 - Keby som bola pastierom
Neviem koľko bodov mali prvé Vianoce. Hoci príprava na ne netrvala len niekoľko týždňov, ale storočia, určite by to nebol dlhý zoznam. Ale keby som bola pastierom na prvé Vianoce, určite by som mala... 21.12.2009

DEDIČSTVO 3/2009 - Niečo o schopnosti žasnúť
Práve vrcholí obdobie, kedy máme opäť príležitosť k tomu, aby sme prekvapili a naplnili úžasom svojich najbližších a zvlášť deti. Na Štedrý večer si vždy overíme, ako sa nám to podarilo. Mám však pocit, že každý rok... 20.12.2009

Vianočná hviezda
Vianočná hviezda... 19.12.2009

Dobrovoľníctvo ako služba – program Ekumenickej rady cirkví v SR
Dobrovoľníctvo ako služba – program Ekumenickej rady cirkví v SR „Dobrovoľnícky program ERCSR“, rovnako ako aj iné organizácie v zahraničí, pracujúce v sociálnej oblasti či v oblasti detí a mládeže, reaguje na potrebu rozvoja a budovania ľudských zdrojov... 18.12.2009

Fotogaléria: Mikuláš II.
Ďalšia fotogaléria z mikulášskej besiedky... 17.12.2009

Minarety
V posledných dňoch sa strhlo veľa kriku kvôli švajčiarskemu referendu, v ktorom sa občania vyslovili proti stavaniu minaretov na území svojej krajiny. Tento problém má mnoho rôznych aspektov a väčšinou je vnímaný veľmi emocionálne... 15.12.2009

Cesty: Zmeny v cirkvách po novembri 1989
Cesty: Zmeny v cirkvách po novembri 1989 Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica, Košice Účastníci besedy: Mgr. M. Klátik, PhD., Mons. J. Formánek, ThLic. D. Dian, Ing. J. Juráš Pripravil P. Gabriš... 12.12.2009

Fotogaléria: Mikuláš
Fotogaléria z mikulášskej besiedky... 8.12.2009

Zamyslenie - Dnešní kresťania sú poznačení netrpezlivosťou
Dnešní kresťania sú poznačení netrpezlivosťou. My sme poznačení netrpezlivosťou, ja som poznačený netrpezlivosťou. Keď niekto niečo chce, všetci to chcú hneď... 5.12.2009

Fotogaléria: 1. adventná nedeľa s deťmi
1. adventná nedeľa s deťmi... 4.12.2009

www.akojeto.sk
Predbiehame sa v tom, kto má luxusnejší dom, väčší plat, krajšie auto. Ale predstavte si, že by sme s predbiehali v tom, kto je menej arogantný, kto je menej skúpy, kto sa viac rozpráva so svojimi deťmi... 30.11.2009

Advent
Advent (z lat. adventus príchod) je prvá časť liturgického roka vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. V teologickom zmysle sa advent vyznačuje dvojakým očakávaním... 28.11.2009

Konferencia ECAV k 20. výročiu pádu totality
20. 11. 2009 sa pri príležitosti 20. výročia pádu totalitného režimu v Česko-Slovensku uskutočnila v Ružomberku konferencia pod názvom CESTA K SLOBODE, ktorú usporiadala ECAV na Slovensku a ZED s CZ Ružomberok, VD a LOS... 24.11.2009

Zamyslenie - Si pripravený?
V túto nedeľu - ako poslednú v cirkevnom roku - si evanjelici pripomínajú  Nedeľu večnosti. K tejto príležitosti som pripravil preklad duchovnej úvahy z kalendára Feste Burg 2009... 22.11.2009

Zamyslenie - Umy si srdce od zla, Jeruzalem, aby si sa zachránil
Žijeme časy, v ktorých sa pomaly, ale iste menia etické hodnoty a normy posudzovania, čo je dobré a zlé. Veci, ktoré naši predkovia považovali za dôležité, dnes už nie sú takými. Naopak, za cnosti sú považované veci... 21.11.2009

Evanjelické Orientácie v STV 2
Čas: 22. 11. 2009 na STV 2 o 13:40 a 23. 11. 2009 na STV 2 o 13:30 Témy: Posviacka nového kostola v Michalovciach... 20.11.2009

Novinky z vydavateľstva Tranoscius
Tradičný a obľúbený Tranovský kalendár s viac ako storočnou tradíciou pre rok 2010... 18.11.2009

Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva pre školský rok 2009-2010
Biblická olympiáda pre školský rok 2009/2010 v SR, zverejnenie tém súťaže pre štátne, skromné a cirkevné školy... 17.11.2009

Aktuálna štatistika EBF UK v Bratislave
Štatistické údaje EBF UK k 31. októbru 2009... 15.11.2009

www.legie.sk
www.legie.sk je jedna skvelá stránka bratislavskej mládeže na legionárskej ulici. Nájdete u nás zamyslenia, fotky, našu hudbu, oznamy. Časom pribudnú kázne, básne a mnoho ďalších super vecí... 14.11.2009

Zamyslenie - Suché kosti
Tento text je zrejme najznámejší spomedzi všetkých Ezechielových proroctiev. Kazatelia ho používajú na Veľkú noc, ale aj na Svätodušné sviatky. Zdá sa, že je ťažké čosi nové k nemu povedať. Hovorí sa tu o mŕtvote, suchote... 13.11.2009

Biblická Škola v Martine - školská knižnica online
Online databáza knižnice Biblickej Školy v Martine... 12.11.2009

Prerokovali vydanie Zbierky CPP
9. novembra 2009 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konalo prvé zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu a vydanie Zbierky cirkevnoprávnych predpisov (CPP)... 11.11.2009

Putovný pohár získali Hronsečania
30. 10. 2009 sa v priestoroch Liptov arény v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo prvé celoslovenské kolo futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Zúčastnili sa ho víťazi a „strieborní“ z dištriktuálnych kôl... 6.11.2009

Vyhlásenie verejnej súťaže
na vypracovanie návrhu "HLAVIČKY EVANJELICKÉHO POSLA SPOD TATIER" v zmysle § 847 Občianskeho zákonníka... 4.11.2009

Zamyslenie - Tvoje korene a tvoje ovocie
Tvoje korene a tvoje ovocie. Ezechiel hovorí k ľudu v podobenstve. Zrozumiteľným spôsobom poukazuje na to, že Pán Boh je ten, kto do úrodnej pôdy zasadil dobré semeno. V dobrej pôde sa hlboko upevnia korene viniča... 2.11.2009

95 téz Martina Luthera
Replika téz v zámockom kostole vo Wittenbergu... 1.11.2009

Rok Filipa Melanchtona v Nemecku
Evanjelická cirkev si v budúcom roku pripomenie reformátora Filipa Melanchtona (1497-1560). Dôvodom je 450. výročie jeho smrti. Štartom budú ekumenické služby Božie túto sobotu na Pamiatku reformácie 31.októbra 2009 z rodiska Melanchtona... 29.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Vyučovanie ev. a. v. náboženstva
Vyučovanie... 27.10.2009

Caraffovu väznicu v Prešove premenia na múzeum a sprístupnia
Caraffova väznica, ktorá je pamiatkou na krvavé udalosti dejín Prešova z čias protihabsburských povstaní, bude zrejme sprístupnená verejnosti. Gotickú budovu... 26.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Poďakovanie
Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu Občianske združenie Vl. P. Čobrdu týmto spôsobom chce poďakovať všetkým, ktorí formou poskytnutia 2% dane z príjmu za zdaňovacie obdobie 2008 podporili jeho činnosť... 25.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Podujatia najbližšieho obdobia
100. výročie od postavenia a posvätenia cirkevnej školy v Liskovej... 24.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Jubilantom
Slovo „tvár“ na viacerých miestach starého zákona môžeme preložiť ako „prítomnosť“. A Božia prítomnosť vždy prináša svetlo. Boh je svetlo a kam On vojde, tma sa stráca. Božia prítomnosť v živote je to najväčšie požehnanie, aké môžeme okúsiť... 23.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Od uzávierky DEDIČSTVA 1/2009 boli...
Pokrstení. Daniela Tesárová z Lipt. Štiavnice, Sofia Števlíková z Ružomberka, Adriana Chválniková z Liskovej, Alžbeta Kapolková z Bratislavy, Filip Jesenský, Sára Jančiová z Ružomberka, Petra Fábryová z Likavky, Lenka Sasková z Liskovej, Adam Muríň z Liskovej, Kristína Daňová z Ružomberka, Mathias Had z Liskovej, Alica Surovčeková z Ružomberka... 22.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Pozvanie, ktoré sa neodmieta
Je nedeľa ráno a kostolné zvony odbíjajú 10 hodín. A tak, ako sú zaplnené kostolné lavice, aj na fare sa niečo deje. Kdekoľvek sa v tú chvíľu pozriete, všade nájdete deti. Začínajú sa totiž detské Služby Božie - Detská besiedka... 21.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Wm. Paul Young - CHATRČ
Naša zborová knižnica sa nám tento rok opäť rozrástla o ďalšie výborné tituly, ktoré majú potenciál nielen obohatiť, ale aj zmeniť váš pohľad na svoj život i Pána Boha. Takou knihou je bezpochyby i bestseller od Wm. Paula Younga - CHATRČ... 20.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - JKgames 2009
Kedy? sobota 19.9.2009 Kde? Liptovský Mikuláš, Evanielické gymnázium. A čo to vlastne je? Viac ako hra. Mnohých by asi odradilo ranné sobotné vstávanie (vlak odchádzal zo stanice o 7:45), ale nás nie. Dospali sme vo vlaku... 19.10.2009

Zamyslenie - Počujúci a konajúci
Počujúci a konajúci. Aké ťažké je niekedy zapamätať si dôležitú schôdzku, dôležitý termín. Je veľa pomôcok, ktoré nám umožnia pripomenúť si a urobiť to, čo treba. Je však potrebné neustále pripomínať si aj to, čo je dôležité pre naše srdce, našu dušu... 18.10.2009

Pozvánka na kurz "Manželské večery"
Je šťastné manželstvo len náhodou pre zopár šťastlivcov? Vôbec nie! Každý môže mať zdravé manželstvo plné lásky. Len potrebujeme vedieť čo a ako používať a ako do manželstva investovať. Aj vy môžete zmeniť rutinu na oživenie vášho vzťahu v manželstve... 16.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Dva pohľady na Campfest (2. časť)
Na Campfeste bolo veľmi dobre. Mali sme tu pestrý program. Počas celého dňa sme chodili na koncerty skupín alebo jednotlivcov, ktoré sa volajú: WES, DWEEB, TIMOTHY.... Zúčastnili sme sa nielen koncertov, ale aj mnohých seminárov. Jeden z nich, na ktorom sme boli sa volal „Lásky je tu viac“... 15.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Dva pohľady na Campfest (1. časť)
Danielova generácia alebo Campfest zo zákulisia - keď sa povie slovo Campfest, väčšina z nás si predstaví trojdňový hudobný maratón. Festival plný kvalitnej, kresťanskej hudby rôznych žánrov, obrovskú masu mladých ľudí, oddych, premočený spacák a nepretržitú oslavu nášho Boha... 14.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Letný tábor Huty - Borové
Letný tábor Huty - Borové sa konal 13.7.-18.7.2009 na Hutách. Tento tábor organizovala Zuzka Jarabová. Tábora sa zúčastnili deti zo Žiliny a Ružomberka. V 1. deň sme sa stretli pri vlakovej stanici v Ružomberku. Nastúpili sme do autobusu, ktorý nás zaviezol na Huty... 13.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Prosme Pána aby...
Je sobota 13. júna, 6 hodín ráno. Ružomberskí cirkevníci a časť spevokolu sa vydávajú na dvojdňový poznávací zájazd - smer sever – Poľská republika. Cesta začína krátkou modlitbou pána farára a po nej nasleduje séria náboženských piesní... 12.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Letný tábor Gelnica
Ešte 22 dní.....Ešte 10 dní....aaa už je to tu.. Asi takto nejako sme odpočítavali dni do tábora, ktorý sa oficiálne začal 5. júla na železničnej stanici v Ružomberku. Na naše prekvapenie nás prišli vyprevadiť aj Gelničania... 11.10.2009

Konferencia Cesta k slobode
Milí bratia a sestry! Srdečne Vás pozývame na konferenciu, ktorú pripravuje ECAV na Slovensku a ZED v spolupráci s VD, LOS a CZ Ružomberok. Konferencia sa uskutoční 20. novembra 2009 v Ružomberku. Program konferencie sa začne o 9.30 hod. službami Božím... 10.10.2009

Informácie a pozvanie pre študujúcich v Bratislave
Milí bratia a milé sestry! Každý rok prichádza do Bratislavy študovať mnoho mladých ľudí z celého Slovenska. Veríme, že je naším spoločným záujmom, aby sa nestratili vo veľkej ponuke rôznych cirkví a náboženských hnutí alebo aj v sekulárnej oblasti... 9.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Konferencia pre pracovníkov s mládežou (KPM)
V dňoch 23.-26.4.2009 sme sa my - mládežníčky nášho cirkevného zboru zúčastnili konferencie pre pracovníkov s mládežou (KPM), ktorá sa konala v Žiline... 6.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Z tvorby Gustáva Plavca
Vyberáme útlu knižočku „Dobrá matka – modlitby“, ktorú vydal Tranoscius v Liptovskom Mikuláši v roku 1945... 5.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Gustáv Plavec - 40 rokov od ukončenia jeho služby
Koncom augusta viacerí otcovia brigádnicky zrekonštruovali priestory detskej besiedky (podlaha, maľba, nábytok). V roku 2009 si cirkevný zbor Ružomberok pripomína dva významné životné jubileá jednej z najvýznamnejších osobností... 4.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Čo sa udialo
10. apríl – Dorast a mládež poslúžila v DD Nádej veľkonočnou drámou – „Bol si tam?“ 18. apríl – Ružomberská mládež sa zúčastnila Seniorátneho stretnutia mládeže v CZ Leštiny... 3.10.2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Na úvod niečo o vytrvalosti
Každý začiatok aj ten školský je skvelou príležitosťou začať nové veci v škole, v cirkvi i v rodine. Je to možnosť i to staré robiť po novom. Pre študenta a žiaka môže nový školský rok znamenať vstup do vecí, pre ktoré v minulom roku nenašiel dosť odvahy... 2.10.2009

ECAV a Mária
Evanjelická cirkev augsburského vyznania si Máriu ako matku Pána Ježiša Krista vysoko váži, a to predovšetkým pre jej vieru, v ktorej bola poslušná Božej vôli, keď si ju ako mladé dievča nebeský Otec vyvolil za matku nášho Pána Ježiša Krista, aj preto, že uverila v Ježiša ako svojho Spasiteľa... 1.10.2009

Novinky z vydavateľstva Tranoscius
Evanjelický stolový kalendár na rok 2010 (BENČÍK, Ján; POLÓNI; KUBÁNYOVÁ). Námet a texty - Ján Benčík, fotografie - Fedor Polóni, výber citátov Naďa Kubányová Kalendár s fotografiami exteriérov a interiérov známych... 30.9.2009

K 20. výročiu pádu železnej opony
Zasadnutie prípravného výboru k pripomenutiu 20. výročia pádu železnej opony sa konalo v zasadačke GBÚ v Bratislave 11. septembra 2009. Prítomní boli generálny biskup M. Klátik, riaditeľ GBÚ D. Vagaský a duchovní ECAV D. Midriak, J. Matys, D. Bázlik a K. Hudáková... 29.9.2009

Zamyslenie - Prvé náznaky ekumény?
Prvé náznaky ekumény? Po štrnástich rokoch práce považuje apoštol Pavel za dôležité obzrieť sa naspäť. Nielen na vykonanú prácu, ale aj na jej základy... 28.9.2009

Fotogaléria: JKgames 2009
Dňa 19.09.2009 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnili športové hry JKgames. Zuzka. Náš tím súťažil vo volejbale a spomedzi 10 družzstiev skončil... 26.9.2009

Fotogaléria: Leto na doraste
Leto na doraste... 25.9.2009

Fotogaléria: Návšteva spevokolu v rodine Mojšovcov
Návšteva spevokolu v rodine Mojšovcov... 24.9.2009

Zamyslenie - Víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera
Usilujte zachovávať jednotu ducha. Neraz nás trápi rozdelenosť kresťanstva na cirkvi a cirkvičky. Najmä vtedy, ak sa to priamo dotýka nášho života. Ak máme v rodine človeka... 23.9.2009

Fotogaléria: Koncert spevokolov Liptova v Liptovskom Jáne
Koncert spevokolov Liptova v Liptovskom Jáne... 19.9.2009

Fotogaléria: Služby Božie s Večerou Pánovou
Služby Božie s Večerou Pánovou... 18.9.2009

Zamyslenie - Cez koho Boh tresce?
Cez koho Boh tresce? Martin Luther rád zdôrazňoval, že skúšky sú príznakom viery. Vznikajú z rozporu, ktorý cítime, keď sa spoliehame na Božiu lásku a moc, a pritom na nás dolieha zlo a nenávisť. Aj prorok Abakuk zápasil s touto otázkou... 16.9.2009

Biblická hodina
Biblické stretnuia sa aj v tomto školskom roku konajú vždy v utorok o 18:00 hod. v zborovom dome... 15.9.2009

JKgames 2009 - pozvánka
JKgames [vyslovuj: džej-kej-gejms] sú dňom nabitým športom, aktivitami a zamysleniami pre mladých najmä z Liptova a Oravy. Dávajú priestor na realizáciu, pýtajú sa, odpovedajú. Ambíciou JKgames je interaktívne ukázať mladým ľuďom spôsob... 14.9.2009

Fotogaléria: Krst detí
Pokrstení boli: Petra Fábryová, Filip Jesenský, Sára Jančiová... 13.9.2009

Pozvánka na teologickú konferenciu
Teologická konferenciu 2009 sa uskutoční v dňoch 7.-9. októbra 2009 v hoteli Máj v Liptovskom Jáne. Téma konferencie znie: „Služby Božie a Večera Pánova“... 12.9.2009

Fotogaléria: Campfest 2009
Fotogaléria z Campfestu - Kráľova Lehota... 11.9.2009

Zamyslenie - Taktika boja
V dnešnom zamyslení by som vám rád predstavil geniálneho vojenského taktika. Reč však nebude o Alexandrovi Veľkom, ale o židovskom pastierovi stád, o Mojžišovi... 10.9.2009

Fotogaléria: Zborový deň 2009
Fotogaléria zo zborového dňa 21. júna 2009... 9.9.2009

Keď chýbajú slová - Modlitba za čistotu viery
Drahý pane Bože, vyznávam pred Tvojou svätou tvárou, že moja nedokonalosť a nedôslednosť v prejavovaní viery veľakrát spôsobuje zlý obraz v našom okolí. Som len slabý, hriešny človek. Som si vedomý svojich slabostí... 8.9.2009

Fotogaléria: Vynovené priestory detskej besiedky
Fotogaléria z prvej detskej besiedky v školskom roku 2009/2010. Priestory dostali novú podlahu, pekné jasné farby. Ďakujeme všetkým, čo pri rekonštrukcii pomohli a pozývame deti každú nedeľu... 7.9.2009

Zamyslenie - Kopernikovský prevrat
V roku, keď zomrel kráľ Uzija, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha napĺňali chrám. Nad ním stáli serafi. Každý mal po šesť krídel: dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma... 6.9.2009

Knihy s tematikou Taizé
Vlastnými slovami – Antológia brata Rogera z Taizé, Marcello Fidanzio (ed.). Nový slovenský preklad spisov brata Rogera je k dispozícii na prvé výročie jeho smrti. Vydavateľstvo Dobrá Kniha vydalo knihu... 5.9.2009

Inšpirácia k čítaniu
Na tejto stránke nájdete knihy, ktoré boli vydané v nedávnej dobe, aspoň trochu nás zaujali a radi by sme si ich niekedy prečítali... 4.9.2009

Zájazd - Po stopách Lutherovej reformácie
Plagát... 3.9.2009

Keď chýbajú slová - Vďaka za humor, za dobré slovo, za tých, ktorí ma vedia potešiť
Ďakujem Ti, drahý Bože, že v tomto svete nie som sám. Dal si mi blízkych, ktorých môžem milovať. Dal si mi radosť, ktorú môžem rozdávať iným. Ďakujem za nádej danú skrze Pána Ježiša Krista, ktorá je útechou pre celé stvorenie... 2.9.2009

Niečo celkom jednoduché
Keď si otvoríme Evanjelium, môžeme si povedať: Tieto Ježišove slová sú ako nejaký starodávny list, ktorý mi napísal v neznámom jazyku. Keďže mi ho adresuje niekto, kto ma miluje, snažím sa porozumieť zmyslu a preniesť do života to málo, čo som z neho pochopil… 1.9.2009

Matej Bel zomrel pred 260 rokmi
Matej Bel – evanjelický farár, zakladateľ modernej vlastivedy v Uhorsku, geograf, pedagóg a encyklopedista, zomrel pred 260 rokmi... 31.8.2009

Strach z budúcnosti
K životu viery patrí aj pohľad do budúcnosti. Čo nás čaká, čo je cieľom našej viery? Kam smeruje náš život? Zvládneme všetko to, čo je pred nami? Budúcnosť býva často neistá, občas desivá. Chceli by sme vedieť o nej viac. O tej každodennej... 30.8.2009

Náboženská výchova / Evanjelické náboženstvo - stredné školy
Náboženská výchova - evanjelická na stredných štátnych a súkromných školách je povinne voliteľným vyučovacím, výchovno–formatívnym predmetom s dotáciou jedna hodina týždenne počas prvého a druhého ročníka štvorročného alebo päťročného štúdia... 28.8.2009

Náboženská výchova / Evanjelické náboženstvo - 2. stupeň ZŠ, 8 ročné gymnáziá
Predmet náboženská výchova - evanjelická je  povinný voliteľný predmet na druhom stupni základných školách. Náboženská výchova má dôležitú úlohu pri formovaní... 27.8.2009

Náboženská výchova / Evanjelické náboženstvo - 1. stupeň ZŠ
Žiaci na prvom stupni základných škôl sa na hodinách evanjelického náboženstva  oboznamujú predovšetkým so základnými biblickými pojmami a biblickými príbehmi. Pomocou biblických príbehov a konkrétnych vedomostí z Božieho slova si budujú vlastné poznanie... 26.8.2009

Náboženská výchova / Evanjelické náboženstvo - materské školy
Cieľom predprimárneho vzdelávania podľa Štátneho vzdelávacieho programu predprimárneho vzdelávania (ISCED 0) je „dosiahnuť optimálnu perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo - sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti“. Dôraz sa pritom kladie... 25.8.2009

Učebné osnovy a štandardy pre školský rok 2009-2010
Učebné osnovy a štandardy pre školské vzdelávacie programy z predmetu náboženská výchova pre štátne a skromné školy:.. 23.8.2009

Atlas histórie slovenskej ECAV – správa o výsledkoch dotazníkovej kampane v CZ ECAV
Riešiteľský kolektív Atlasu histórie slovenskej ECAV, zložený z bádateľov z Univerzity Komenského, Slovenskej akadémie vied ako aj ďalších inštitúcií, oslovil v minulom roku generálne presbyterstvo ECAV s prosbou o pomoc pri získavaní údajov z CZ ECAV na Slovensku... 22.8.2009

Blog používateľa L. Batka na www.evanjelik.sk
Kresťanský pohľad na manželstvo. Modlitba muža za rodinu. O manželskej deľbe práce. Kresťanova odpoveď diablovi... 21.8.2009
 
Kým sa to netýka mňa
Prečo je úplne iné svetlo z lampy a úplne iné z lasera? Z lampy sa svetlo rozlieva do strán, kým laser sa sústreďuje na konkrétny bod, je prenikavejší. Vladár Felix si zavolal Pavla, aby ho vypočúval ohľadom jeho viery v Ježiša Krista... 20.8.2009

Vyhodnotenie literárnej súťaže "Môj život viery"
Počas Dištriktuálnych dní v Liptovskom Mikuláši bola vyhodnotená literárna súťaž "Môj život viery". V kategórii - 2.stupeň základných škôl - sa na 1. mieste umiestnila Tímea Kónyová s básňou Si veľký... 19.8.2009

Martin Rázus
Narodil sa v rodine garbiara a roľníka. Vzdelanie získal v Liptovskom Mikuláši, Kežmarku, neskôr na teologickom seminári v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Modre, no zakrátko pokračoval v teologickom štúdiu v zahraničí... 18.8.2009

Diskusia na tému evanjelický spevník
Aký bol Tranoscius, aký je nový spevník. Názory, postrehy... 14.8.2009

Kristína Royová - dielo
Jej literárna kariéra začínala jej romantickými poviedkami ako s ľúbostnou, tak i s národnostnou tématikou. Písala romány, novely, poviedky, duchovné piesne a spisy rôzneho zamerania a druhu, no taktiež prekladala... 13.8.2009

Kristína Royová - práca
Práca Kristíny Royovej, dcéry evanjelického farára zo Starej Turej, bola prínosom v mnohých oblastiach. Spolu so sestrou Máriou založili prvú slovenskú ev. diakoniu, spolupracovali so zahraničím v oblasti charity... 12.8.2009

Cirkevný zbor - úlohy predstaviteľov zboru
Zboroví presbyteri spolu s členmi zborového presbyterstva z titulu funkcie plnia úlohy zborového presbyterstva vyplývajúce im z ústavy Evanjelickej cirkvi... 11.8.2009

Cirkevný zbor - presbyterstvo
Zborové presbyterstvo tvoria zboroví presbyteri a členovia zborového presbyterstva z titulu funkcie. Zbor volí 10 (desiatich) presbyterov... 10.8.2009

Rozvinutie talentu
Raz som jednu mládežníčku oslovila, aby začala so spevokolom cvičiť pieseň, v ktorej by spievala sólo. Prešlo veľa dní prehovárania. Neverila si, myslela... 9.8.2009

Ekologické desatoro
1. Pamätaj, že nie si zvrchovaným pánom sveta si a rešpektuj, že nad tebou existuje vyššia autorita, ktorej si nejakým spôsobom zodpovedný nielen za svoj život... 8.8.2009

História: Hugenoti
Hugenoti bol bežný názov prívržencov kalvinizmu vo Francúzsku od polovice 16. storočia do 90. rokov 18. storočia (teda do konca ich prenasledovania, po ktorom sa začalo pre nich používať vo Francúzsku označenie protestanti). Hugenotské hnutie sa rozšírilo hlavne na juhu a západe Francúzska... 7.8.2009

História: Ján Kalvín
Ján Kalvín, fr. Jean Calvin (* 10. júl 1509 – † 27. máj 1564) bol francúzsky teológ, spoluzakladateľ protestantizmu (jeho vetvy zvanej kalvinizmus), predstaviteľ reformácie vo Francúzsku... 6.8.2009

História: Kalvinizmus
Kalvinizmus je druh protestantizmu založený Jánom Kalvínom v období reformácie. Kalvinizmus zvíťazil najprv v Ženeve a rýchlo nadobudol celoeurópsky význam, prenikol do Francúzska (hugenoti), Škótska, Anglicka (puritáni), Uhorska, Čiech, Nemecka a inde... 5.8.2009

História: Jozef Hollý (2. časť)
Veľkou láskou Jozefa Hollého bol zborový spev. Jeho prvé učiteľské miesta boli zároveň spojené aj s funkciou zborového kantora. Už v Banskej Štiavnici začas viedol slovenský spevokol. V Ružomberku, kde v r. 1900... 4.8.2009

História: Jozef Hollý (1. časť)
V tomto roku si pripomíname 110. výročie obnovenia evanjelickej školskej tradície v Ružomberku. Prvým učiteľom znovuzrodenej evanjelickej ľudovej školy bol Jozef Hollý, rodák z Pavlovej Vsi, významná osobnosť evanjelickej pedagogiky i národnej kultúry... 3.8.2009

CAMPFEST 2009
Campfest už o pár dní... 2.8.2009

Fotogaléria: Letný tábor dorastu
Fotogaléria z letného prázdninového tábora dorastu v Gelnici... 1.8.2009

Fotogaléria: Letný tábor detí
Fotogaléria z letného prázdninového tábora detí na Hutách... 30.7.2009

V čom záleží svätenie sviatočného dňa
V čom záleží svätenie sviatočného dňa? Nie v tom, že sa nepracuje alebo že si oblečieme svoje najlepšie šaty, ale v tom, že sa zaoberáme Božím slovom a cvičíme sa v ňom... 27.7.2009

Kresťanská nedeľa
Zvukový archív bohoslužieb na stránkach Slovenského rozhlasu. Evanjelické služby Božie nájdeme obyčajne vo vysielaní v poslednú nedeľu v mesiaci... 26.7.2009

Ukrižovaný Pán sa pýta
Já dal jsem život svůj, svou drahou prolil krev, by blahý byl díl tvůj, bys nebes uzřel zjev. Já za tebe jsem život dal... 25.7.2009

Cyril Jeruzalemský a Martin Luther
Život, dielo a teológia Cyrila Jeruzalemského (315 -386) v porovnaní s teológiou Martina Luthera (1483 – 1546). Autor analyzuje... 24.7.2009

Futbalový ignorant
Jeden Číňan prišiel do Anglicka a po prvý raz v živote videl futbalový zápas. Svojmu priateľovi napísal: Angličania majú smiešnu hru... 23.7.2009

Komenského filozofia - pansofia
Pansofia alebo vševeda je pojem od J. A. Komenského znamenajúci univerzálnu vedu, sústavu všetkého poznania - učenie o všejednote sveta... 22.7.2009

Komenského život a dielo
Jan Amos Komenský (po latinsky Comenius) (* 28. marec 1592, Nivnice, Česko – † 15. november 1670, Amsterdam, Holandsko) bol český (ale prisvojujú si ho aj Maďari, Slováci, Nemci a pod.) pedagóg, jazykovedec... 21.7.2009

Komenského mravné desatoro
Komenského mravné desatoro ako  ho  tento  uznávaný  pedagóg  a protestantský  biskup  hlásal a sám aj zachovával... 20.7.2009

Niekoľko úvah na tému kostol (5. časť)
V priebehu konania služieb Božích i pri vybavení kostola je mnoho symboliky a symbolov. Pokúšajú sa priblížiť to, čo je slovom neuchopiteľné, čo nemožno presne popísať, vyjadriť. Oltár - je symbolom Božej prítomnosti. Vyjadrená je v oltárnej Biblii, ktorá má spravidla väčší rozmer a leží v strede oltára... 19.7.2009

Žilinská synoda 1610
V roku 2010 sa v našej cirkvi budú konať oslavy 400. výročia významnej udalosti - Žilinskej synody v roku 1610. Bola to prvá zákonodarná synoda Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Prijala zákony, ktorými položila pevné základy na... 18.7.2009

Niekoľko úvah na tému kostol (4. časť)
Čierny luterák dostal názov z nemeckého výrazu „Luther Rock“ (Lutherov kabát) – čiže od talára, širokého kabáta, ktorý bol civilným odevom Martina Luthera i ďalších stredovekých univerzitných vzdelancov. Symbolizuje schopnosť kazateľa vyučovať a zvestovať... 17.7.2009

Niekoľko úvah na tému kostol (3. časť)
K evanjelickej tradícii patrí neokázalosť a opatrnosť – nepreceňovanie symbolov a vonkajších vecí, aby nebol narušený primát Božieho slova. Ani evanjelici však nepopierajú, že estetický a dôstojný bohoslužobný priestor pomáha nastaviť... 16.7.2009

Občasník DEDIČSTVO na jednej „kope“
Odkedy naše stránky „hostujeme“ na novej adrese, máme pre dokumenty oveľa viac priestoru. Už dlho som sa odhodlával spraviť preto poriadok s pdf vydaniami DEDIČSTVA. Tieto totiž v minulosti museli byť... 15.7.2009

Niekoľko úvah na tému kostol (2. časť)
Dosiaľ uvedené nechce nijako spochybňovať význam kostola. Veď pre početnejšie zhromaždenie kresťanov je kostol vyhovujúcim miestom... 14.7.2009

Niekoľko úvah na tému kostol (1. časť)
Cirkev môže existovať aj bez chrámu, nie však bez služieb Božích. Kresťanské služby Božie nie sú viazané na určité miesto. Podľa Novej zmluvy je otázka, kde sa majú konať menej podstatná, než otázka, ako majú služby Božie... 13.7.2009

Cyril a Metod na Veľkej Morave
Roku 863 alebo 864 (podľa tradície 5. júla 863) prišli na Veľkú Moravu dvaja bratia sv. Konštantín zvaný Filozof (neskoršie prijal rehoľné meno Cyril) a sv. Metod. Filozof Konštantín osobitne pre túto misiu vyvinul prvú slovanskú abecedu... 12.7.2009

Štúdium na bohosloveckej fakulte EBF UK
Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že v akademickom roku 2009/10 prijímacie konanie do nižšie uvedených  programov... 10.7.2009

Apoštol Pavol
Život apoštola Pavla podľa Wikipédie... 9.7.2009

Tomáš Halík: Dotki se ran – spiritualita nelehostejnosti (recenzia)
Recenzia prevzatá z www.melanchton.sk... 8.7.2009

Fotogaléria: Zborový zájazd 2009 (4. časť)
Fotogaléria zo zborového zájazdu. Hotel pri Žywieckom jazere... 7.7.2009

Apoštol Peter
Život apoštola Petra podľa Wikipédie... 5.7.2009

Fotogaléria: Zborový zájazd 2009 (3. časť)
Fotogaléria zo zborového zájazdu. Soľná baňa Wieliczka... 5.7.2009

Fotogaléria: Zborový zájazd 2009 (2. časť)
Fotogaléria zo zborového zájazdu. Krakow... 4.7.2009

Fotogaléria: Zborový zájazd 2009 (1. časť)
Fotogaléria zo zborového zájazdu. Koncentračné tábory Auschwitz-Birkenau a Oswiencim... 3.7.2009

Biblia
Čo obsahuje evanjelický preklad biblie... 2.7.2009

História: Cuius regio, eius religio
Augsburským náboženským mierom sa skončili náboženské boje vo Svätej rímskej ríši nemeckého národa; konfesionálne rozštiepenie bolo spečatené. 25. 9. 1555 – cisár Karol V. A ríšske stavy uzavreli na ríšskom sneme v Augsburgu náboženský mier. Protestantská vierouka bola týmto v celej ríši uznaná ako rovnoprávna s katolíckou... 1.7.2009

Fotogaléria: Dorasťáci v domove dôchodcov NÁDEJ
Fotogaléria zo návštevy dorastu v domove dôchodcov... 26.6.2009

Video: Zborový deň 2009
Videoprezentácia premietaná v našom kostole pri príležitosti Zborového dňa 21. júna 2009. Autorka: Zuzka Jarabová... 25.6.2009

Fotogaléria: Seniorátne stretnutie detí v Kráľovej Lehote - Svaríne
Fotogaléria zo stretnutia detí Liptovsko - oravského seniorátu v Kráľovej Lehote... 24.6.2009

Seniorátne stretnutie detí
Na stretnutí detí Liptovsko- oravského seniorátu sa zúčastnili aj deti z nášho cirkevného zboru. Akcia sa konala na ranči v osade Svarín... 23.6.2009

Artikulárny kostol v Leštinách
V priamo v obci Leštiny sa nachádza národná kultúrna pamiatka – artikulárny drevený kostol pochádzajúci z rokov 1688–9. Kostol dal postaviť Jób Zmeškal, ktorý bol kapitánom hradnej stráže na Oravskom zámku... 22.6.2009

Artikulárny kostol v Istebnom
Na miestach súčasného dreveného artikulárneho kostola sv. Michala v Istebnom stála pôvodne malá kaplnka pochádzajúca z roku 1686. V roku 1730 bola kaplnka rozšírená. Pribudla veža a boli urobené krypty pod kostolom... 20.6.2009

Preskúšanie konfirmandov
Slávnostnej konfirmácii predchádzalo verejné preskúšani. Znalosti konfirmandov... 19.6.2009

Fotogaléria: Konfirmácia, máj 2009
Fotogaléria z konfirmácie 24. mája 2009... 18.6.2009

História: Slovenské tlače 17. storočia a Cithara sanctorum
Vydávanie a tlačenie kníh v slovenčine sa v Uhorsku, v rámci neho i na území Slovenska  udomácňovalo a rozvíjalo veľmi pomaly. Prvú knihu na území Slovenska vytlačili roku 1560 v Košiciach, zhodou okolností to bol spevník. Patrí ku všeobecne známym skutočnostiam, že katechizmus M. Luthera vytlačený... 17.6.2009

Celoslovenké kolo biblickej olympiády
V "kolíske" biblickej olympiády - v Liptovskom Mikuláši, sa v piatok dňa 5. júna 2009 konalo tohtoročné celoslovenské kolo biblickej olympiády... 16.6.2009

Bez organu
Služby Božie bez organu... Znie to možno trochu buričsky, ale viete si predstaviť, že by v niektorom cirkevnom zbore ECAV na Slovensku bola... 15.6.2009

SEMFEST 2009
Na účastníkov festivalu čaká dobrá muzika, ako aj zaujímaví hostia a rečníci. Pomedzi hlavný program budú semináre, workshopy, športové aktivity, koncerty... 14.6.2009

História: Tolerančný patent
Jako toleranční patent bývá označován dokument, který 13. října 1781 vydal rakouský panovník a římskoněmecký císař Josef II. a který vedle římskokatolické umožnil existenci dalších tří křesťanských vyznání. Ve skutečnosti však tato problematika... 13.6.2009

Zborový deň
Srdečne Vás všetkých pozývame na ZBOROVÝ DEŇ, ktorý sa uskutoční dňa 21. júna o 10:00 v kostole. V rámci služieb Božích bude bohatý program spojený... 12.6.2009

Popoludnie s Bibliou
Slovenská biblická spoločnosť v Banskej Bystrici Vás pri príležitosti ukončenia Roku apoštola Pavla, sviatku Cyrila a Metoda a Dňa otcov srdečne pozýva na Popoludnie s Bibliou, ktoré sa uskutoční v nedeľu 21. júna 2009 od 15.00 do 19.00 hod. na Námestí SNP v Banskej Bystrici... 12.6.2009

Artikulárny kostol v Kežmarku
Prvý kežmarský artikulárny kostol sa postavil v r. 1687 – 1688. Nie je známe, ako vyzeral – je však pravdepodobné, že už mal dnešný pôdorys a bol prízemný. Predstavoval však len provizórium a nemohol pojať... 11.6.2009

Artikulárny kostol v Hronseku
Protestantské cirkevné obrady sa v Hronseku vykonávali do roku 1726 v miestnom renesančnom kaštieli. Keď už vyhradené priestory pre obyvateľov širokého okolia nepostačovali, bolo rozhodnuté o výstavbe nového artikulárneho kostola. Hronsek bol vybraný ako spádová obec severnej časti Zvolenskej stolice... 10.6.2009

Artikulárny kostol v Svätom Kríži
Po veľkom rozmachu evanjelictva v Liptove okolo roku 1610 sa v druhej polovici 17. storočia dostala do plného prúdu rekatolizácia. Proti absolustistickému režimu a krutému útlaku nekatolíckych cirkví... 9.6.2009

Artikulárny kostol
Artikulárny kostol je sakrálna stavba postavená na základe artikúl (článkov) prijatých v roku 1681 na šopronskom sneme, ktoré umožnili výstavbu protestantských cirkevných objektov v niektorých stoliciach... 8.6.2009

História: Martin Luther
Pätnáste storočie, v ktorom sa narodil Martin Luther bolo obdobie zámorských objavov i veľkých zmien, ktoré sa odohrali na Európskom kontinente – zanikla Byzantská ríša, kniežatstvo Moskvy sa vymanilo spod tatárskeho panstva, začali sa vojny o Taliansko, v Nemecku sa dostala k moci dynastia Habsburgovcov. Nastal rozpad západu, pápežská moc prekonala... 7.6.2009

História: Wormský edikt
Reformačné úsilia, ktoré sa snažili postaviť na nohy Kristové evanjelium, boli napádané z mnohých strán. Mnoho dišpút a rozhovorov, snemov či zasadnutí v stredovekej cirkvi boli potrebné na obhajobu reformáčnej pravdy... 6.6.2009

Fotogaléria: Dávid a Goliáš na detskej besiedke
Niekoľko fotiek detí v plnej práci na besiedke... 3.6.2009

Dištriktuálne dni VD ECAV
Plagát.... 2.6.2009

ESZ Červenica - história školy
Na podnet Ministerstva školstva v roku 1992 založila Evanjelická Diakonia  ECAV( Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania) na Slovensku Evanjelickú pomocnú školu internátnu pre hluchoslepé deti v Červenici. Dňa 15. júna 1992... 31.5.2009

ESZ Červenica - história vzdelávania hluchoslepých
Hluchoslepý človek má poruchu zraku aj sluchu. Táto porucha môže byť rôzneho stupňa. Kombinácia porúch týchto zmyslov zapríčiňuje vývinové, vzdelávacie... 30.5.2009

DEDIČSTVO 1/2009 - Z hodín náboženstva
Dnes ma na hodine náboženstva na Sládkovičovej ulici veľmi milo prekvapili dve moje žiačky, Zuzka Grilusová a Danielka Kubíňanová. Napísali svoju prvú básničku... 29.5.2009

Prihlásenie do cirkevného zboru ECAV
Som dospelý/á a chcem vstúpiť do Evanjelickej cirkvi - čo k tomu treba... 28.5.2009

Fotogaléria: Koncert skupiny TIMOTHY v Ružomberku
Koncert vynikajúcej formácie sa konal v komornej, záhradnej atmosfére v priestoroch Bratskej Jednoity Baptistov v Ružomberku v piatok... 27.5.2009

Odpovede nájdete v Biblii
Prečo sa máme modliť? – 1Pt 4,7-8 + Mt 26,41, Ako sa máme modliť? – Mt 6,6 + Jer 36,7,Kto bol prvý modlitebník? – 1M 20,7... 23.5.2009

Samovražda
Je hrozné ked človek pod formou nátlaku siahne si na život! O čo bolestivejšie ak je to váš známy a priateľ! A o čo krutejšie ak je veriaci človek... 22.5.2009

História: Tridentský koncil
Tridentský koncil (latinsky Tridentinum) je 19. ekumenickým koncilem uznaným katolickou církví. Svolal jej papež Pavel III. roku 1545 a zasedal v italském Trentu (lat. Tridentum). Účastnilo se jej asi 255 biskupů, kteří řešili otázku protestantství a katolické reformace. Plodem koncilu... 21.5.2009

Koncert skupiny TIMOTHY v Ružomberku
22. máj 2009 o 17:00, Cirkevný zbor Bratskej Jednoty Baptistov, A. Bernoláka 18, Ružomberok... 20.5.2009

Martin Chemnitz
Martin Chemnitz (9. listopadu 1522 – 8. dubna 1586) byl předním teologem a církevním představitelem 2. generace luteránů. V lutherské tradici je znám jako Alter Martinus, „druhý Martin“... 19.5.2009

Luděk Rejchrt
Autorom knihy Slnko svieti pre všetkých je Luděk Rejchrt (*1939), evanjelický farár, zároveň spisovateľ, autor viacerých hier a piesní. Štúdium teológie absolvoval na Komenského bohosloveckej evanjelickej fakulte a históriu študoval... 18.5.2009

DEDIČSTVO 1/2009 - Pane, ďakujem Ti
...že si mojou silou, aj keď sa cítim slabo a bezmocne, ...že si mojím žalmom, aj keď mi chýbajú slová k modlitbe... 17.5.2009

150. výročie narodenia Aurela Stodolu
K 150. výročiu narodenia A. Stodolu sa 11. 5. 2009 na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Bratislave konala akademická slávnosť, ktorá pokračovala organovým koncertom v podaní Jána Vladimíra Michalka vo Veľkom evanjelickom kostole... 16.5.2009

DEDIČSTVO 1/2009 - Z matriky
Od uzávierky DEDIČSTVA č. 3-2008 až doposiaľ v našom cirkevnom zbore boli... 15.5.2009

Fotogaléria: Veľká noc 2009
Veľkonočná nedeľa, slávnostné služby Božie... 14.5.2009

Pane, Ty nám ukáž...
Apoštolov k rozhodnutiu doplniť prázdne miesto po Judášovi priviedla znalosť Písma. Žalmy vedeli citovať spamäti. Čím viac z Písma vieme naspamäť, tým častejšie... 13.5.2009

Fotogaléria: Deň matiek
Deň matiek 10. máj 2009 v ružomberskom kostole... 12.5.2009

Vyšla nová kniha Jána Greša
ThDr. Ján Grešo, docent EBF UK, zborový farár CZ Bratislava, je autorom knihy „Tvorivá sila nádeje“. Obsahuje výber z jeho kázní, ktorými potešoval a posilňoval starších a nemocných. Vydal ju Witty di Vine (www.wdv.sk) a ilustroval Martin Gallo... 11.5.2009

Spomienka na 90. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika
Na počesť M. R. Štefánika sa pri príležitosti 90. výročia jeho tragickej smrti v nedeľu 3. 5. 2009 uskutočnili na mnohých miestach našej vlasti spomienkové podujatia, na ktorých si pripomenuli túto významnú osobnosť slovenského národa, syna evanjelickej fary... 10.5.2009

Deti spievajú básnikovi
Na počesť básnika Milana Rúfusa uskutoční Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu s dirigentom Adrianom Kokošom turné po severoslovenských mestách s programom Deti spievajú básnikovi... 9.5.2009

Páči sa Vám portál evanjelik.sk? Podporte nás!
Vážení užívatelia portálu evanjelik.sk, obraciam sa na Vás s prosbou o finančnú podporu: webhostingové služby a doména nás stoja 500 eur ročne. Táto služby poskytuje kvalitné technické riešenie pre komunitný portál... 8.5.2009

DEDIČSTVO 1/2009 - Združenie V.P.Čobrdu - aktivity v roku 2009
Zoznam aktivít, ktoré plánujeme v roku 2009 podporiť... 7.5.2009

Ján Grešo: TVORIVÁ SILA NÁDEJE (zbierka kázní)
V živote bývajú dni pekné, ale aj ťažšie a bolestivé. Tých druhých je viac, ak trpíme chorobou, alebo patríme k starším a prichádzať do spoločenstva v chráme Božom nám už všeličo bráni. Vtedy je dobré siahnuť po Biblii a Evanjelickom spevníku, alebo inej náboženskej literatúre, ktorá posilní našu vieru a dodá silu prijímať i ťažšie okamihy života... 6.5.2009

Deň matiek
V 17. storočí vo Veľkej Británii pracovalo u pánov od rána do večera veľa detí bez nároku na voľno. Jedine štvrtá nedeľa počas pôstu bola príležitosťou navštíviť rodičov... 5.5.2009

DEDIČSTVO 1/2009 - Bolo ich dvanásť
Bolo ich dvanásť. Pozval som ich k službe. Rybári, colníci a tí ďalší. Tí ďalší hriešnici. Poznal som všetkých po mene... 4.5.2009

90. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika
V nedeľu 3. mája 2009 vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave. sa bude konať slávnostné spomienkové podujatie k 90. výročiu smrti M. R. Štefánika, ktoré organizuje Nadácia M. R. Štefánika... 3.5.2009

Slnko svieti pre všetkých - plagát
Plagát... 2.5.2009

Slnko svieti pre všetkých - recenzia
Tak sa volá kniha Luďka Rejchrta, ktorej slovenské vydanie má uzrieť svetlo sveta v lete tohto roku. Ide o zrozumiteľné, s aplikáciami pre osobný postoj k Božím pravdám podané, rozprávanie z Biblie pre malé i veľké deti. Názvy kapitol: Boh nás vidí, Boh nás počuje, Boh s nami hovorí, Bohu na nás záleží, Boh nás má rád, napovedajú, že Božia láska, ktorá ako slnko svieti pre všetkých, je v strede posolstva publikácie... 1.5.2009

Novým predsedom ERC v SR sa stal generálny biskup ECAV Miloš Klátik
Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa dnes stal novým predsedom Ekumenickej rady cirkví (ERC) v SR. Na dvojročné obdobie... 29.4.2009

DEDIČSTVO 1/2009 - Jubilanti
Nech náš živý Pán je pre vás tým, čo práve potrebujete. Nech je vašou útechou, vašou pravdou, nádejou i láskou. To vám zo srdca v mene celého evanjelického zboru praje redakcia... 28.4.2009

Fotogaléria: Kvetná nedeľa 2009
Pašiové služby Božie na Kvetnú nedeľu... 26.4.2009

DEDIČSTVO 1/2009 - Štatistika za rok 2008
Štatistika bohoslužobného života za rok 2008... 25.4.2009

DEDIČSTVO 1/2009 - Pohli sa ľady
V nedeľu 18. januára 2009 sme videli kráčať skupinky ľudí do nášho kostola. Boli to však tváre, ktoré neboli pre nás veľmi známe. Zdalo sa, že ich bolo dokonca oveľa viac ako tých našich. Čo bolo dôvodom... 24.4.2009

5. júna 2009 - "dlhá noc kostolov"
5.júna 2009 po piaty raz bude prebiehať úspešná akcia "Dlhá noc kostolov". V ten deň otvorí svoje brány 730 božích domov v Južnom Tirolsku, Friaule, Slovinsku, Česku a Rakúsku... 22.4.2009

DEDIČSTVO 1/2009 - Štyri kríže na Golgote
Kríž. Je symbolom pokory, sebazaprenia, obetavosti. Golgotský vrch. Je známy mnohými krížmi. Bolo to miesto popravy v hlavnom meste, ale najznámejším sa stal práve kvôli jedinému krížu. Krížu s nápisom INRI... 20.4.2009

31. festival zborového spevu
Viliama Figuša-Bystrého s medzinárodnou účasťou Banská Bystrica 23. - 26. 4. 2009
... 19.4.2009

DEDIČSTVO 1/2009 - Čo sa udialo
04.01.2009 – na hlavných službách poslúžila sestra Lívia Mojzsisová, bývala členka nášho cirkevného zboru... 17.4.2009

DEDIČSTVO 1/2009 - O tom, čo je dnes užitočné zošrotovať
Horúcou témou posledných týždňov pre mnohých Slovákov je šrotovanie starého a kúpa nového auta. Trnave si vraj záujemcovia o zošrotovanie svojho plechového člena rodiny počkali od druhej hodiny v noci až do dopoludnia... 15.4.2009

Veľkonočné sviatky
Veľkonočné sviatky sú sviatkami radosti zo vzkriesenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Na váhavú otázku proroka vnuknutú Božím Duchom: „Mám ich vykúpiť z moci podsvetia?“ odpovie nedeľné ráno zvesťou... 11.4.2009

Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota
ZELENÝ ŠTVRTOK (Dies viridium) ponúka tri vzácne momenty: 1. Zvesť o dobrom Pastierovi, ktorý vyvádza svoj ľud na zelené... 10.4.2009

Veľká Noc - program služieb Božích
Program služieb Božích počas Veľkonočných sviatkov... 8.4.2009

www.luteranie.pl
Oficiálne stránky Evanjelickej cirkvi v Poľsku. Mierne cudzojazyčné, ale celkom zrozumiteľné aj bez prekladu. Zaujímavé informácie aj duchovné slovo... 5.4.2009

Kvetná nedeľa otvára Tichý týždeň
Táto nedeľa je známa i pod názvom PALMARUM – podľa palmových ratolestí, ktorými ľudia v Jeruzaleme radostne vítali prichádzajúceho Ježiša Krista. Nedeľa sa však nazýva... 3.4.2009

Deti - nácvik piesne na Veľkú noc
Deti na besiedke usilovne cvičia novú pieseň... 2.4.2009

Martin Luther - život
Martin Luther, pôvodne augustiniánsky mních, sa narodil ako jedno z deviatich detí baníka. Vyrastal v chudobných pomeroch spojených s tvrdou výchovou. Jeho otec sa postupne vypracoval na úspešného podnikateľa, čo mu umožnilo financovať... 1.4.2009

Zuzana a Daniel Kaczmarczikovci - misia v Keni (4. časť)
Plagát... 31.3.2009

Smrtná nedeľa
Dávnejšie sa ozývali hlasy voviesť do pašií starozmluvný text, ktorý je "ukazovateľom ku Kristovi... 30.3.2009

Všeobecná viera kresťanská
Téma a diskusia na www.evanjelik.sk... 29.3.2009

Zuzana a Daniel Kaczmarczikovci - misia v Keni (3. časť)
Fotografie z návštevy Zuzany a Daniela Kaczmarczikovcov v našom kostole 22.marca 2009... 28.3.2009

Zuzana a Daniel Kaczmarczikovci - misia v Keni (2. časť)
Nedeľa 22.03.2009 bola pre mňa výnimočným dňom. Náš zbor navštívili misionári Wicliffovej biblickej spoločnosti, Zuzana a Daniel Kaczmarczykovci z Českého Těšína. Po skončení bohoslužieb sme si spoločne sadli so Zuzkou a ona mi venovala čas, aby zodpovedala na niekoľko mojich zvedavých otázok... 27.3.2009

Zuzana a Daniel Kaczmarczikovci - misia v Keni - fotogaléria (1. časť)
Wycliffovi překladatelé Bible (Wycliffe Bible Translators - WBT) pracují na uskutečnění nelehkého úkolu poskytnout přístup k Božímu Slovu všem národům, kmenům a jazykovým skupinám ve světě... 26.3.2009

Od individuality k spoločenstvu
Vynikajúci článok pochádzajúci z internetovej stránky Biblickej školy v Martine... 25.3.2009

Fotogaléria: Zimný tábor v Liptovskom Trnovci 2009
Fotografie zo zimného prázdninového tábora v Liptovskom Trnovci... 24.3.2009

Zimný tábor v Liptovskom Trnovci 2009
Video zo zimného prázdninového tábora v Liptovskom Trnovci... 22.3.2009

Poradí si aj s tým, čomu nerozumieme
Sadukaji (vplyvná, zámožná náboženská strana) sa prísne riadili piatimi Mojžišovými knihami. Zmienku o vzkriesení v nich nenašli, a tak odmietali vieru vo vzkriesenie. Príbehom o siedmich bratoch sa snažili ukázať, že vzkriesenie je nezmyslom... 21.3.2009

Obrátení nestrieľajú
Na pozadí školského masakru v bádensko-wuerttemberskom mestečku Winnenden, kde 11. marca 2009 17- ročný žiak zastrelil 15 ľudí a potom aj seba, vyhlásil bývalý mládežnícky evanjelizátor... 18.3.2009

Výpočet dátumu Veľkej noci
Výpočet dátumu Veľkej noci sa v jednotlivých cirkvách odlišuje. Veľká noc sa podľa kresťanských cirkví slávi prvú nedeľu po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Táto nedeľa bola ustanovená na nicejskom koncile (prvom všeobecnom) roku 325... 16.3.2009

Zuzana Antalová: Z prednej strany mreží
V edícii Slovenské dejiny dvadsiateho storočia vydalo vydavateľstvo Matice slovenskej v spolupráci s Ústavom pamäti národa unikátne zápisy Zuzany Antalovej, manželky prenasledovaného evanjelického biskupa Jána Antala, pod názvom Z prednej strany mreží... 15.3.2009

Som dieťa Božie
Tak veľkú lásku Boh mi preukázal, v tom najmilejšom svojom Synovi, tak útlou páskou so sebou ma zviazal. Ó, kto tú milosť v dostač vysloví?... 8.3.2009

Biblia - prameň viery
Na sklonku minulého roku uzrela svetlo sveta ani nie 100-stranová knižočka vreckového formátu s názvom Biblia – prameň viery, autorom ktorej je evanjelický farár v. v. Ján Klátik... 6.3.2009

Modlenie sa v "jazykoch"
Zaujímavá téma, zaujímavá diskusia... 2.3.2009

Začína sa pôstne obdobie: Prvá pôstna nedeľa
V túto nedeľu, 1. marca 2009, teda 1. pôstnu nedeľu, sa u evanjelikov začína 40-dňové – quadragesimálne pôstne obdobie, ktoré je predovšetkým vnútornou - duchovnou prípravou na veľkonočné sviatky (sviatky vzkriesenia Pána Ježiša Krista, Jeho víťazstva nad diablom, hriechom a smrťou)... 1.3.2009

Medzi duchom a literou: svet bystrických chrámov a škôl
Autorská výstava pracovníka SM PhDr. Mariána Bovana zameraná na cirkevné dejiny Banskej Bystrice. Výstava ponúka kolekciu trojrozmerných ilustrácií k vybraným a sčasti sa prelínajúcim kapitolám z cirkevných a školských dejín Banskej Bystrice... 27.2.2009

Začiatok pôstneho obdobia
V rímskokatolíckom liturgickom kalendári je Popolcová streda prvým dňom pôstneho obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou; do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi pripadá Popolcová streda na 47. deň pred Veľkonočnou nedeľou... 26.2.2009

Dom na polceste
Stredisko evanjelickej DIAKONIE – „útulok Dom na polceste“ vo Veľkom Slavkove vykonáva svoju činnosť od roku 2000. Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie pomoci mladým mužom v rámci Prešovského samosprávneho kraja, ktorí po skončení ústavnej starostlivosti (po dovŕšení 18. veku života), musia opustiť detské domovy... 25.2.2009

Porta libri
Vydavateľstvo Porta libri sa zameriava na vydávanie kvalitnej literatúry z oblasti filozofie, psychológie, rodiny a výchovy detí, kresťanstva a teológie, ako aj beletrie našich a zahraničných autorov... 24.2.2009

Keď chýbajú slová
Zbierka modlitieb ktorých autormi sú zväčša naši súčasníci - ordinovaní aj neordinovaní členovia ECAV na Slovensku prináša aj témy... 23.2.2009

Religiozita obyvateľov niektorých krajín podľa Gallupa
Svetoznámy ústav pre výskum verejnej mienky Gallup vydal správu o výskume religiozity obyvateľov v 143 krajinách sveta. Výskum robili v r. 2006, 7 a 8 formou telefonických a face to face ankiet s dospelými (nad 18 rokov) účastníkmi... 21.2.2009

Konštantín Filozof
Pred 1140 rokmi, 14. februára 869, v Ríme zomrel byzantský misionár Konštantín Filozof, rehoľným menom Cyril, šíriteľ kresťanstva, jazykovedec, zostavovateľ prvého slovanského písma - hlaholiky, prekladateľ... 17.2.2009

Evanjelický sobáš
O cirkevný sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade, pričom musí byť vopred dohodnutý aj termín sobáša. Cirkevnému sobášu predchádza povinná pastorálna príprava... 16.2.2009

Nedeľa Deviatnik
Názov nedele Deviatnik (Septuagesima) avizuje, že o deväť týždňov bude Veľká noc, slávnosť zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista... 14.2.2009

Ako žiť svoj život tak, aby som s ním mohol byť v kresťanskom zmysle spokojný?
Ako žiť svoj život tak, aby som s ním mohol byť v kresťanskom zmysle spokojný? Je Vám blízka táto otázka? Zdá sa vám dôležitá, alebo nepodstatná? Ako si predstavujete ideálnu podobu kresťanského života... 12.2.2009

Ekumenické stretnutie - 18.1.2009
Fotografie... 11.2.2009

Biblický týždeň MoS v Herľanoch
Modlitebné spoločesntvo ECAV aj tento rok pripravuje pre svojich členov a aj ostatných záujemcov biblický týždeň v Herľanoch pri Košiciach... 10.2.2009

Kňazská správa o živote Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Ružomberok v roku 2008
Predložená zborovým farárom Mgr. Davidom Bázlikom a prečítaná na výročnom zborovom konvente v Ružomberku dňa 25.1.2009... 9.2.2009

Hospodársky žiot zboru v roku 2008
Príjmy za rok 2008: 1 423 186 SK. Výška cirkevného príspevku v roku 2008 bola 200 SK na pokrsteného člena Ppokiaľ sú v rodine viac ako 2 nezaopatrené deti... 7.2.2009

Vladimír Pavel Čobrda
Vladimír Pavel Čobrda nesporne patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v 20. storočí. Narodil sa v Smrečanoch v národne uvedomelej farárskej rodine. Otec Pavel Rodoľub... 4.2.2009

Prímluvné modlitby po kázni (Štedrý večer)
Drahý Bože, daruj nám prežiť jednotu tvojho ľudu, ktorý sa dnes po celej našej planéte zhromažďuje, aby spolu s anjelmi Tebe vzdal slávu a ľuďom dobrej vôle zvestoval Tvoj pokoj. Pane chceme Ťa prosiť... 30.1.2009

Ekuména
Ekuména (z gréc. oikos - obydlie, prípadne "oikoumene" - "spoločný dom") je obývaná časť súše, niekedy len významnejšie obývaná časť súše. Doslova znamená "obývaný" alebo "celý známy" svet... 29.1.2009

Posledná rozlúčka s Milanom Rúfusom
V preplnenom Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave sa 18. januára konala posledná rozlúčka so zosnulým básnikom Milanom Rúfusom... 24.1.2009

Cholerik
Medzi  najväčšieho  cholerika, s ktorým sa v Biblii stretávame, patrí apoštol  Pavol.  Pavol  bol  vodcom so  silnou  vôľou,  veľmi  ambiciózny človek,  sebaistý,  rýchlo  konajúci, prchkého  charakteru.  Je  dôležité povedať  si  hneď  na  začiatku... 23.1.2009

Na malú chvíľu, Pane
Na malú chvíľu by som si priala, aby si trošku poodhalil záves a ja som smela nahliadnuť do Tvojej slávy... 21.1.2009

Cesta Daniela Krmana za Karolom XII. (5. časť)
V duchu uznesení synody zvláštny dôraz položil na opísanie súčasného náboženského útlaku v trinástich spišských mestách zálohovaných Poľsku, ktorého sa dopúšťal starosta Teodor Konštantin Lubomirski a prosil o kráľov zákrok voči nemu, ako i za jeho intervenciu v záležitosti navrátenia kostola v Günse... 20.1.2009

2% pre Občianske združenie V.P.Čobrdu
Chceme vás aj tento rok touto cestou osloviť o možnosť podporiť činnosť nášho OZ prostredníctvom odovzdania 2% zo zaplatenej dane. Peniaze chceme použiť na podporu niekoľkých vnútromisijných činností v našom cirkevnom zbore, ako sú napr. tábory pre deti a dorast, zborové zájazdy, zborový deň... 19.1.2009

Cesta Daniela Krmana za Karolom XII. (4. časť)
V prvom rade mali obaja vyslanci opísať „zúbožený stav slávneho prešovského kolégia a zámery zreštaurovať ho na zveľadenie Božej slávy a pravoverného náboženstva, vystavať aj iné kolégiá, konvikty a semináre, pre tých, ktorí sa majú zvlášť vzdelávať pre kňazský stav.“... 18.1.2009

Čo sa udialo...
21. 09. 2008 - sa v našom kostole uskutočnil koncert 11 sólistov Veľkého zboru donských kozákov. 28. 09. 2008 - na spoločnom stretnutí sa zišli predsedníctva zborov a seniorálni presbyteri LOS. V chráme Božom boli uvedení novozvolení... 17.1.2009

DEDIČSTVO 3/2008 - Biblická hodina
Po krátkej letnej pauze na biblických hodinách pokračujeme v našom spoločnom štúdiu biblickej knihy Skutky apoštolov. Každý týždeň spoločne „putujeme“ po stopách apoštola Pavla. Opýtala som sa preto tých, ktorí pravidelne navštevujú tieto hodiny, čo to pre ich duchovný život znamená, prečo sem prichádzajú... 15.1.2009

Cesta Daniela Krmana za Karolom XII. (3. časť)
Víťazstvá  Eugena  Savojského v Taliansku a vojvodu z Marlboroughu v Brabante,  ako  aj politická ofenzíva cisárskeho dvora,  ťažiaca  z narastajúcej krízy a trieštenia v radoch povstalcov po onódskom sneme, zastavenie francúzskej... 14.1.2009

Rozlúčka s Vianocami
Fotografie... 13.1.2009

Cesta Daniela Krmana za Karolom XII. (2. časť)
Karol XII. mal počas svojho altranstädtského  pobytu  veľmi  blízko k tomu, aby v danom momente dosiahol pozíciu arbitra vojny o španielske dedičstvo.  Situácia  sa  začala dramatizovať  krátko  po  skončení  rokovania ružomberskej  synody... 12.1.2009

Cesta Daniela Krmana za Karolom XII. (1. časť)
Kľúčovú pozíciu v systéme reštaurovaného evanjelického školstva zaujímalo prešovské kolégium. Úradným aktom Rákocziho komisára Františka Berthótyho sa r. 1705 opäť vrátilo do rúk evanjelikov. Na ružomberskej synode ho zastupovali inšpektori Mikuláš Szirmay, Ján Brezinay a Ján Heydenreich... 11.1.2009

Pravá "trojkráľová" zima vo farskej záhrade
Fotografie... 8.1.2009

DEDIČSTVO 3/2008 - O „veciach“, ktoré sú vzácnejšie ako vianočný darček
Poštár zvonil dvakrát. Do Vianoc zostávalo päť dní. V rukách držal krásne zabalený balík so zlatou stuhou. „Ďalej,“ ozval sa hlas znútra. Poštár vstúpil... 7.1.2009

Otvorené cesty - kniha z vydavateľstva Tranoscius
Antológia poézie evanjelických básnikov je výberom básní z desiatich ročníkov Radvanského veršobrania. Výber obsahuje krehké, no zrelé plody imaginácie známych i menej známych autorov... 6.1.2009

DEDIČSTVO 3/2008 - Euroškolenie na cirkevný spôsob
Po skončení služieb Božích prichádza za kostolníkom jeden muž s neobvyklou prosbou: Mohli by ste mi, brat kostolník, otvoriť pokladničku pri východe z kostola. Poplietol som si totiž euromince a namiesto dvojeurovky som tam vhodil 5 Euro... 5.1.2009

DEDIČSTVO 3/2008 - Jubilantom
Peruťou svojou prikryje ťa a pod Jeho krídlami budeš v bezpečí... v tieni Tvojich krídel budem spievať. (Ž 91 a 63)... 4.1.2009

DEDIČSTVO 3/2008 - Dvanásť rád ako prežiť advent
1/ Musíš sa minimálne raz v týždni po osemnástej hodine prejsť vysvietenou a vianočne vyzdobenou hlavnou triedou mesta... 3.1.2009

DEDIČSTVO 3/2008 - Dištriktuálne stretnutie žien VD vo Východnej
V krásnom prostredí Východnej a v ešte krajšom slnečnom sobotnom dni sa zišli ženy VD našej cirkvi na svojom XIII. stretnutí v tamojšom chráme. Téma znela: „Som pokrstený - pokrstená?!“  Z nášho zboru sa stretnutia zúčastnilo 10 sestier... 2.1.2009

Nový rok - 2009
Fotogaléria zo Služieb Božích 1. januára 200... 1.1.2009

2. sviatok vianočný
Fotogaléria zo Služieb Božích 26. decembra 2008 s programom detí. Pozri celú fotogalériu (43 foto)... 31.12.2008

1. sviatok vianočný
Fotogaléria zo slávnostných vianočných Služieb Božích 25. decembra 2008... 30.12.2008

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku
1. slávnosť vianočná, 25. 12. 2008. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! L 2, 14. Po roku opäť svätíme Vianoce, keď si my kresťania pripomíname radostnú udalosť: narodenie Božieho Syna. On je Ten, ktorý prináša pokoj do nášho života...29.12.2008

Štedrý večer
Štedrovečerné Služby Božie sa konali tradične s veľkou návštevnosťou o 16:00 hodine v radostnej a krásnej atmosfére. Spestrením bolo vystúpenie maládeže a detí s peknou pesničkou... 28.12.2008

Príprava vianočného programu detí
Služby Božie na Štedrý deň a na II. sviatok vianočný sa už tradične nezaobídu bez vystúpenia detičiek. Samozrejme, že mu predchádza náročná príprava pod vedením Zuzky Jarabovej a Paťky Kasanickej... 26.12.2008

Vinčovane gu Kračunu
Nie všade rozprávajú takou ľúbozvučnou slovenčinou ako na Liptove, či v Turci. Vyrastala som na zemplínskej dedine, kde ľúbozvučnú slovenčinu počuť len v škole a v chráme z kazateľníc (ak brat farár nie je „ľúbozvučný“ východniar)... 23.12.2008

Koncert speváckeho zboru Canens
18. decembra (štvrtok) o 18:00 hod. sa v Evanjelickom a.v. kostole v Ružomberku uskutočnil vianočný koncert. Vystúpil SPEVÁCKY ZBOR CANENS z Bratislavy, ktorý tvorí 30 dievčat vo veku 12-18 rokov... 22.12.2008

Mikulášska detská besiedka
Foto... 21.12.2008

DEDIČSTVO 3/2008 - Jedna jednoduchá veta
Človek, ako samostatne vnímajúca jednotka posudzuje veci inak ako iné jednotky. Žil by si pokojný život v presvedčení, že svoju existenciu má pevne podchytenú - v sebe samom. Svet zas žije podľa presne stanovených hraníc reálnosti a nereálnosti... 20.12.2008

Podujatia najbližšieho obdobia - Vianoce a Nový rok 2009
4. adventná - SB v Ružomberku o 10:00h (Po SB Večera Pánova). Nešporné SB v Lúčkach s VP o 15:00h... 19.12.2008
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok