ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Kronika roku 2009

Poradie článkov:   podľa dátumu   podľa abecedy

1. sviatok vianočný
2% pre Občianske združenie V.P.Čobrdu
2. sviatok vianočný
5. júna 2009 - "dlhá noc kostolov"
31. festival zborového spevu
90. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika
95 téz Martina Luthera
150. výročie narodenia Aurela Stodolu

Advent
Ako žiť svoj život tak, aby som s ním mohol byť v kresťanskom zmysle spokojný?
Aktuálna štatistika EBF UK v Bratislave
Artikulárny kostol
Artikulárny kostol v Hronseku
Artikulárny kostol v Istebnom
Artikulárny kostol v Kežmarku
Artikulárny kostol v Leštinách
Artikulárny kostol v Svätom Kríži
Apoštol Pavol
Apoštol Peter
Atlas histórie slovenskej ECAV – správa o výsledkoch dotazníkovej kampane v CZ ECAV

Bez organu
Biblia
Biblia - prameň viery
Biblická hodina
Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva pre školský rok 2009-2010
Biblická Škola v Martine - školská knižnica online
Biblický týždeň MoS v Herľanoch
Blog používateľa L. Batka na www.evanjelik.sk

CAMPFEST 2009
Caraffovu väznicu v Prešove premenia na múzeum a sprístupnia
Celoslovenké kolo biblickej olympiády
Cesta Daniela Krmana za Karolom XII. (1. časť)
Cesta Daniela Krmana za Karolom XII. (2. časť)
Cesta Daniela Krmana za Karolom XII. (3. časť)
Cesta Daniela Krmana za Karolom XII. (4. časť)
Cesta Daniela Krmana za Karolom XII. (5. časť)
Cesty: Zmeny v cirkvách po novembri 1989
Cirkevný zbor - presbyterstvo
Cirkevný zbor - úlohy predstaviteľov zboru
Cyril a Metod na Veľkej Morave
Cyril Jeruzalemský a Martin Luther
Čo sa udialo...

DEDIČSTVO 1/2009 - Bolo ich dvanásť
DEDIČSTVO 1/2009 - Čo sa udialo
DEDIČSTVO 1/2009 - Jubilanti
DEDIČSTVO 1/2009 - O tom, čo je dnes užitočné zošrotovať
DEDIČSTVO 1/2009 - Pane, ďakujem Ti
DEDIČSTVO 1/2009 - Pohli sa ľady
DEDIČSTVO 1/2009 - Štatistika za rok 2008
DEDIČSTVO 1/2009 - Štyri kríže na Golgote
DEDIČSTVO 1/2009 - Z hodín náboženstva
DEDIČSTVO 1/2009 - Z matriky
DEDIČSTVO 1/2009 - Združenie V.P.Čobrdu - aktivity v roku 2009

DEDIČSTVO 2/2009 - Čo sa udialo
DEDIČSTVO 2/2009 - Dva pohľady na Campfest (1. časť)
DEDIČSTVO 2/2009 - Dva pohľady na Campfest (2. časť)
DEDIČSTVO 2/2009 - Gustáv Plavec - 40 rokov od ukončenia jeho služby
DEDIČSTVO 2/2009 - JKgames 2009
DEDIČSTVO 2/2009 - Jubilantom
DEDIČSTVO 2/2009 - Konferencia pre pracovníkov s mládežou (KPM)
DEDIČSTVO 2/2009 - Letný tábor Gelnica
DEDIČSTVO 2/2009 - Letný tábor Huty - Borové
DEDIČSTVO 2/2009 - Na úvod niečo o vytrvalosti
DEDIČSTVO 2/2009 - Od uzávierky DEDIČSTVA 1/2009 boli...
DEDIČSTVO 2/2009 - Podujatia najbližšieho obdobia
DEDIČSTVO 2/2009 - Poďakovanie
DEDIČSTVO 2/2009 - Pozvanie, ktoré sa neodmieta
DEDIČSTVO 2/2009 - Prosme Pána aby...
DEDIČSTVO 2/2009 - Vyučovanie ev. a. v. náboženstva
DEDIČSTVO 2/2009 - Wm. Paul Young - CHATRČ
DEDIČSTVO 2/2009 - Z tvorby Gustáva Plavca

DEDIČSTVO 3/2009 - Čo sa udialo
DEDIČSTVO 3/2009 - História Liskovej
DEDIČSTVO 3/2009 - Jubilantom
DEDIČSTVO 3/2009 - Keby som bola pastierom
DEDIČSTVO 3/2009 - Lebo zjavila sa milosť Božia...
DEDIČSTVO 3/2009 - Niečo o schopnosti žasnúť
DEDIČSTVO 3/2009 - Seniorálne stretnutie žien z Liptova a Oravy
DEDIČSTVO 3/2009 - Storočnica
DEDIČSTVO 3/2009 - Tajnička
DEDIČSTVO 3/2009 - Z rokovania presbyterstva

DEDIČSTVO 3/2008 - Biblická hodina
DEDIČSTVO 3/2008 - Dištriktuálne stretnutie žien VD vo Východnej
DEDIČSTVO 3/2008 - Dvanásť rád ako prežiť advent
DEDIČSTVO 3/2008 - Euroškolenie na cirkevný spôsob
DEDIČSTVO 3/2008 - Jubilantom
DEDIČSTVO 3/2008 - O „veciach“, ktoré sú vzácnejšie ako vianočný darček

Deň matiek

Deti spievajú básnikovi
Deti - nácvik piesne na Veľkú noc
Diskusia na tému evanjelický spevník
Dištriktuálne dni VD ECAV
Dobrovoľníctvo ako služba – program Ekumenickej rady cirkví v SR
Dom na polceste

ECAV a Mária
Ekologické desatoro
Ekumenické stretnutie - 18.1.2009
Ekuména
ESZ Červenica - história školy
ESZ Červenica - história vzdelávania hluchoslepých
Evanjelické Orientácie v STV 2
Evanjelický sobáš

Fotogaléria: 1. adventná nedeľa s deťmi
Fotogaléria: Campfest 2009
Fotogaléria: Dávid a Goliáš na detskej besiedke
Fotogaléria: Dorasťáci v domove dôchodcov NÁDEJ
Fotogaléria: Deň matiek
Fotogaléria: JKgames 2009
Fotogaléria: Koncert skupiny TIMOTHY v Ružomberku
Fotogaléria: Koncert spevokolov Liptova v Liptovskom Jáne
Fotogaléria: Konfirmácia, máj 2009
Fotogaléria: Krst detí
Fotogaléria: Kvetná nedeľa 2009
Fotogaléria: Letný tábor detí
Fotogaléria: Letný tábor dorastu
Fotogaléria: Leto na doraste
Fotogaléria: Mikuláš
Fotogaléria: Mikuláš II.
Fotogaléria: Návšteva spevokolu v rodine Mojšovcov
Fotogaléria: Seniorátne stretnutie detí v Kráľovej Lehote - Svaríne
Fotogaléria: Služby Božie s Večerou Pánovou
Fotogaléria: Veľká noc 2009
Fotogaléria: Vynovené priestory detskej besiedky
Fotogaléria: Zborový deň 2009
Fotogaléria: Zborový zájazd 2009 (1. časť)
Fotogaléria: Zborový zájazd 2009 (2. časť)
Fotogaléria: Zborový zájazd 2009 (3. časť)
Fotogaléria: Zborový zájazd 2009 (4. časť)
Fotogaléria: Zimný tábor v Liptovskom Trnovci 2009
Futbalový ignorant

História: Cuius regio, eius religio
História: Hugenoti
História: Ján Kalvín
História: Jozef Hollý (1. časť)
História: Jozef Hollý (2. časť)
História: Kalvinizmus
História: Martin Luther
História: Slovenské tlače 17. storočia a Cithara sanctorum
História: Tolerančný patent
História: Tridentský koncil
História: Wormský edikt
Hospodársky žiot zboru v roku 2008

Cholerik

Informácie a pozvanie pre študujúcich v Bratislave
Inšpirácia k čítaniu

Ján Grešo: TVORIVÁ SILA NÁDEJE (zbierka kázní)
JKgames 2009 - pozvánka

K 20. výročiu pádu železnej opony
Keď chýbajú slová
Keď chýbajú slová - Modlitba za čistotu viery
Keď chýbajú slová - Vďaka za humor, za dobré slovo, za tých, ktorí ma vedia potešiť
Knihy s tematikou Taizé
Kňazská správa o živote Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Ružomberok v roku 2008
Komenského filozofia - pansofia
Komenského mravné desatoro
Komenského život a dielo
Koncert skupiny TIMOTHY v Ružomberku
Konferencia Cesta k slobode
Konferencia ECAV k 20. výročiu pádu totality
Konštantín Filozof
Kresťanská nedeľa
Kristína Royová - dielo
Kristína Royová - práca
Kvetná nedeľa otvára Tichý týždeň
Kým sa to netýka mňa

Luděk Rejchrt

Martin Chemnitz
Martin Luther - život
Martin Rázus
Matej Bel zomrel pred 260 rokmi
Medzi duchom a literou: svet bystrických chrámov a škôl
Minarety
Modlenie sa v "jazykoch"

Na malú chvíľu, Pane
Náboženská výchova / Evanjelické náboženstvo - materské školy
Náboženská výchova / Evanjelické náboženstvo - 1. stupeň ZŠ
Náboženská výchova / Evanjelické náboženstvo - 2. stupeň ZŠ, 8 ročné gymnáziá
Náboženská výchova / Evanjelické náboženstvo - stredné školy
Nedeľa Deviatnik
Niečo celkom jednoduché
Niekoľko úvah na tému kostol (1. časť)
Niekoľko úvah na tému kostol (2. časť)
Niekoľko úvah na tému kostol (3. časť)
Niekoľko úvah na tému kostol (4. časť)
Niekoľko úvah na tému kostol (5. časť)
Novinky z vydavateľstva Tranoscius
Novinky z vydavateľstva Tranoscius
Nový rok - 2009
Novým predsedom ERC v SR sa stal generálny biskup ECAV Miloš Klátik

Občasník DEDIČSTVO na jednej „kope“
Obrátení nestrieľajú
Odpovede nájdete v Biblii
Otvorené cesty - kniha z vydavateľstva Tranoscius

Páči sa Vám portál evanjelik.sk? Podporte nás!
Pane, Ty nám ukáž...
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku
Podujatia vianočného obdobia
Popoludnie s Bibliou
Poradí si aj s tým, čomu nerozumieme
Porta libri
Posledná rozlúčka s Milanom Rúfusom
Pozvánka na kurz "Manželské večery"
Pozvánka na teologickú konferenciu
Pravá "trojkráľová" zima vo farskej záhrade
Prerokovali vydanie Zbierky CPP
Preskúšanie konfirmandov
Prihlásenie do cirkevného zboru ECAV
Prímluvné modlitby po kázni (Štedrý večer)
Putovný pohár získali Hronsečania

Religiozita obyvateľov niektorých krajín podľa Gallupa
Rok Filipa Melanchtona v Nemecku
Rozlúčka s Vianocami
Rozvinutie talentu

Samovražda
SEMFEST 2009
Seniorátne stretnutie detí
Slnko svieti pre všetkých - plagát
Slnko svieti pre všetkých - recenzia
Smrtná nedeľa
Som dieťa Božie
Spomienka na 90. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika
Strach z budúcnosti

Štúdium na bohosloveckej fakulte EBF UK

Učebné osnovy a štandardy pre školský rok 2009-2010
Ukrižovaný Pán sa pýta

Tomáš Halík: Dotki se ran – spiritualita nelehostejnosti (recenzia)

V čom záleží svätenie sviatočného dňa
Veľká Noc - program služieb Božích
Veľkonočné sviatky
Vianočná hviezda
Video: Zborový deň 2009
Vladimír Pavel Čobrda
Všeobecná viera kresťanská
Vyhlásenie verejnej súťaže
Vyhodnotenie literárnej súťaže "Môj život viery"
Výpočet dátumu Veľkej noci
Vyšla nová kniha Jána Greša

www.akojeto.sk
www.legie.sk
www.luteranie.pl

Začiatok pôstneho obdobia
Začína sa pôstne obdobie: Prvá pôstna nedeľa
Zájazd - Po stopách Lutherovej reformácie
Zamyslenie - Cez koho Boh tresce?
Zamyslenie - Dnešní kresťania sú poznačení netrpezlivosťou
Zamyslenie - Kopernikovský prevrat
Zamyslenie - Počujúci a konajúci
Zamyslenie - Prvé náznaky ekumény?
Zamyslenie - Si pripravený?
Zamyslenie - Suché kosti
Zamyslenie - Taktika boja
Zamyslenie - Tvoje korene a tvoje ovocie
Zamyslenie - Umy si srdce od zla, Jeruzalem, aby si sa zachránil
Zamyslenie - Víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera
Zborový deň
Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota
Zimný tábor v Liptovskom Trnovci 2009
Zuzana Antalová: Z prednej strany mreží
Zuzana a Daniel Kaczmarczikovci - misia v Keni - fotogaléria (1. časť)
Zuzana a Daniel Kaczmarczikovci - misia v Keni (2. časť)
Zuzana a Daniel Kaczmarczikovci - misia v Keni (3. časť)
Zuzana a Daniel Kaczmarczikovci - misia v Keni (4. časť)

Žilinská synoda 1610
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok