ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Dušan Jurkovič a Mohyla M. R. Štefánika na Bradle
6.5.2010 - www.ecav.sk

Autor projektu Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle Dušan Jurkovič sa považuje za zakladateľa modernej architektúry u nás. Narodil sa v Turej Lúke v evanjelickej rodine. Mohyla na Bradle patrí medzi vrcholy pamätníkovej tvorby v strednej Európe.

M. R. Štefánik bol Jurkovičov osobný priateľ a architekt niesol zodpovednosť aj za celú prípravu osláv a smútočného ceremoniálu. K Štefánikovi mal priam mystický vzťah a jeho pohreb považoval za svoj najväčší a najodvážnejší umelecký čin. Obaja boli úzko spätí s miestom, kde vyrástla mohyla. Na jej projekte začal Jurkovič pracovať v roku 1919, dokončená bola v roku 1928. Stala sa pútnickým miestom – vždy v máji sa usporadúvala národná púť na Bradlo.

Náš prvý architekt

Dušan Samo Jurkovič sa narodil 23. augusta 1868 v Turej Lúke ako piate zo šiestich detí notára Juraja, spoluzakladateľa Matice slovenskej, a jeho manželky Emílie, dcéry národovca Samuela Jurkoviča. Prichádza na svet v zložitom období poslednej tretiny 19. storočia. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní prebiehal proces emancipácie maďarského národa, slovenský národný život v Martine sa zase v tom čase orientoval konzervatívne. Situácia pre hospodársky rozvoj a stavebníctvo však bola priaznivá, technika napredovala, čo sa mohlo odrážať i v nových typoch stavieb.

Jurkovič pochádza z myjavského prostredia, ktorého akoby sa spoločensko-politická rozpornosť netýkala. Brezová pod Bradlom neďaleko slovensko-moravského pomedzia, kde vyrastá a začína chodiť do evanjelickej cirkevnej školy, je od centier určujúceho diania vzdialená. K veciam národným si tu však ľudia budujú zdravý a aktívny vzťah, a to hlavne cez drobnú osvetovú činnosť. Deje sa to vďaka orientácii na Prahu a pôsobeniu miestnej inteligencie farárov, učiteľov, notárov. Jednou z takýchto rodín sú i Jurkovičovci.

Celý text: http://www.ecav.sk/?p=Aktual/Aktualoznam/dusan_jurkovic...

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok