ECAV Ružomberok
Cirkev a ekuména
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Cirkev a ekuména

Cieľom reformácie je rekreácia
Predstavme si, že sa potulujeme medzi regálmi hypermarketu. Do nákupného vozíka vložíme fľašu s etiketou „Budiš – božská chuť minerálky“. Zaplatíme. Doma s hrôzou zistíme, že neobsahuje osviežujúcu vodu, ale nebezpečnú kyselinu. Našťastie pre nás, sme sa z nej nenapili, no švindeľ s etiketou v nás vyvolá silné znepokojenie.

Čo majú kresťania spoločné a čo ich odlišuje
Už od 4. storočia sa všade v rozsiahlej Rímskej ríši nachádzali kresťanské cirkevné zbory. Pretože Ježišovmu posolstvu bolo porozumené rozlične, v priebehu dejín to viedlo k vzniku rôznych kresťanských vierovyznaní.

Aby tuhý neznamenalo stuhnutý
Stretli ste sa už s termínom tuhý evanjelik, alebo tuhý katolík? Osobne som s takými označeniami často konfrontovaný a tak som bol prirodzene nútený premýšľať, čo vlastne znamená byť tuhým evanjelikom, tuhým katolíkom.

Manželstvo
Chápanie manželskej inštitúcie u katolíkov a evanjelikov

Čo by mal každý evanjelik vedieť
O cirkevnom sobáši, o krste svätom, o právach a povinnostiach člena Ev. a.v. cirkvi.

O spustnutých hradoch
Môže sa zdať, že som si pomýlil cirkevnú tlač s vlastivedným časopisom. Predsa však vidím istú súvislosť medzi naším cirkevným spoločenstvom a spustnutými hradmi. Podobne ako spomenuté hrady ...

Veď kto nie je proti nám, je s nami!
Niekto výstižne povedal, že len to, čo poznáme, môžeme mať skutočne radi. Naozaj, cudzí prvok v zabehanom postupe zvykne dráždiť.

Večera Pánova
Na 28. nemeckých ev. cirkevných dňoch (Kirchentag-u) 18. júna 1999 na pódiu pri Novom zámku v Štuttgarte predniesol miestny farár Dr. Jörg Zink.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok