ECAV Ružomberok
Kresťanský život
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Kresťanský život

100-ročnica Tranoscia
L.MIKULÁŠ - VRBICA, prednáška povedaná pri stretnutí mládeže pri celocirkevných oslavách 100-ročnice Tranoscia, 26.4. 1998

6. Božie prikázanie - Nescudzoložíš!
V minulosti bola totiž cirkev právom kritizovaná, že manželstvo a s ním súvisiaci pohlavný život tabuizovala, že cirkev hlásala akési nepriateľstvo k sexu. K čomu to viedlo?

Ani ťažné kone, ani lacné pracovné sily
Nie sme stvorení ani ako ťažné kone, ani ako Božie lacné pracovné sily, ale pre to, aby sme mali ...

Cieľom je úroda
Príhovor na seniorálnom stretnutí mládeže Liptovsko-oravského seniorátu ECAV v Kultúrnom dome v Liptovskom Ondreji-2.6. 2001

Fľaša parfému
Poznáte ten hrejivý pocit? Napríklad, keď ste urobili nejaký dobrý obchod? Keď ste kúpili nejaký tovar podstatne lacnejšie, než ako sa bežne predáva?

Kto chce nájde si spôsob, kto nechce, nájde si dôvod
Dnes je cirkev preplnená ľuďmi, ktorí si nachádzajú vždy nové a nové dôvody, aby sa vyhli príležitostiam, kde by k nim Pán Boh mohol prehovoriť.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok