Recenzie


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


Čulý starec (nové)

V dobrom slova zmysle, bez štipky irónie tak možno nazvať Tranovský evanjelický kalendár (TK). Je starcom s úctyhodným vekom, veď čerstvé vydanie TK (na r. 2005) je už jeho 110 (!) ročníkom. Zostavovateľ Ján Midriak predstavuje najnovší TK ako „mozaiku rôznorodosti života a práce cirkvi, jej myslenia, napredovania, ohliadania sa späť, aby mohla v kontinuite otcov verne plniť svoje poslanie.“

K vernosti poslaniu patrí vernosť Písmu. Dvomi biblickými výkladmi prispel do TK jeho zostavovateľ. Prvý z nich sa dotýka nezriedka kontroverznej postavy Ježišovej matky Márie, druhý nemých tvárí (vola a osla) pri vianočných jasliach. Články, ktorých autormi sú Ľuboslav Beňo a Július Filo, reflektujú novú situáciu - členstvo Slovenska v EÚ. TK prináša tiež viacero príspevkov priamo či nepriamo sa dotýkajúcich ekumenických vzťahov v minulosti i súčasnosti. Niektoré už svojimi nadpismi (Stáva sa pomaly z evanjelickej a. v. cirkvi „katolícke béčko“?; Korene pápežstva) priam prebúdzajú v čitateľovi záujem „zahryznúť sa“ do nich. Príspevok z pera Nory Baráthovej o kežmarských mučeníkoch) burcuje k vernosti ev. cirkvi.

Prítomné dianie v ECAV zachytávajú pohľady na vznik diakonického strediska v Červenici a na stavbu viacerých nových ev. kostolov. Sú doplnené fotografickými zábermi. Výber z Pamětí Jana Karafiáta týkajúci sa služby presbyterov i ukážky z beletrie patria k ozdobe 110. ročníka TK. Jeho mozaiku dopĺňajú piesne, modlitba, básne, spomienky na skalické ev. osobnosti i na kolpoltéra D. Jabčanku, ohliadnutia sa na komplikovanú dobu vojnovú (Dcérina ruka; Záchrana židovských detí) i na - pre cirkev neprajný čas - socializmu (Smelí lojálni občania). Nechýba ani „niečo veselého, čo poslúži vážnosti“.

Záver TK je už tradične venovaný širokospektrálnemu adresáru ECAV (na str. 177 v ňom z oficiálneho webu ECAV vypadlo jedno „w“). 110-ročný TK nie je mrzutým otravným dedkom, ale  čulým starcom, hodným úcty. Prejaviť mu ju možno najlepšie tým, že si ho kúpime, prečítame, prípadne i darujeme. Má schopnosť poučiť, vzdelať, informovať – nielen staršiu generáciu, ale aj neskôr narodených.

Martin Šefranko
 

späť