Recenzie


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


Hutne a chutne (nové)

Vy, ktorí čítavate český ev. mesačník „Protestant“ správne tušíte, že titulok som si požičal z jedného z jeho  stĺpčekov. Hutne (94 strán) a podľa mojich „literárno-chuťových pohárikov“ i chutne je napísaná aj kniha „Proč se obtěžovat s církví?“ V roku 2003 ju vydalo pražské vydavateľstvo Návrat domů. Jej autorom je Philip Yancey, t. č. redaktor časopisu Christianity Today. Už sám titul knihy priťahuje. Prebúdza v čitateľovej hlave „chrobáka“, motivuje ho hľadať odpoveď na otázku: Prečo sa (ešte v dnešnej dobe vôbec) obťažovať s cirkvou?

Skôr, ako načne prvú kapitolu, ho do nej priam vtiahne provokačný citát J.F. Powersa: „Je to stará velká loď, Bille. Skřípá, houpe se a kolébá a občas se ti z ní chce zvracet. Ale dopluje tam, kam míří. Vždycky tam doplula a vždycky tam dopluje, až do konce věků – s tebou nebo bez tebe“ /s.3/. Yancey sa nevyhýba dlhodobo aktuálnym problémom cirkvi, akými sú pokrytectvo či málo oslovujúce služby Božie. K cirkvi vie byť na jednej strane až štipľavý: -Bohoslužba tam byla „tak strašná, že musel být ještě nějaký jiný důvod, proč tami lidé chodí“- /s.9/; „Těch, kdo chodí v neděli do kostela, je mnohem méně, než těch, kteří tvrdí, že následují Krista“ /s.8/. „Se svatými  v nebi v lásce žít, jo, to bude sláva! S těmi, co znám, na zemi – to je jiná káva“ /s.32/.

Na druhej strane autor brilantne argumentuje v jej prospech: „Nejvyšším soudcem pokrytectví v církvi je Bůh. .... Konec konců, kdo má dokonalého manželského partnera a dokonalé rodiče nebo děti? Nezříkáme se instituce rodiny, i když má různé nedostatky – tak proč sa zříkat církve?“ /s.9/. Dochádza k téze, že „křesťanství není čistě intelektuální, vnitřní víra. Je možné ho prožívat jen ve společenství“ /s.11/. Cituje P. Turniera: „Existují dvě věci, které nemůžeme udělat sami. Tou první je oženit se a tou druhou je být křesťanem“ /s.26/. P. Yancey vyznáva, že práve v cirkvi sa naučil dívať hore, okolo seba, von a do seba. Tento nový spôsob pohľadu pomáha učiť sa cirkev milovať. Argumentu mnohých: „Cirkev mi nič nedáva“ autor láme hrot, keď píše: „Z bohoslužby bychom neměli odcházet s otázkou „Co jsem získal?“, spíše bychom se měli ptát: „Líbilo se Bohu to, co se dělo?“ ... Divákem, na kterém záleží nejvíc, není shromáždění, nýbrž Bůh“ /s.13/.

Od Yancey-ho - predstaviteľa amerického kresťanstva je cenné počuť, že „církev neexistuje především proto, aby přinášela zábavu, povzbuzovala citlivost, budovala vědomí vlastní hodnoty nebo usnadňovala přátelství, nýbrž proto, aby uctívala Boha; když v tom selhává, selhává úplně“ /s.14/. V hutných kapitolkách autor prirovnáva cirkev k terapeutickej skupine dvanástich krokov (známej napr. medzi „Anonymnými alkoholikmi“), k dopravnému inšpektorátu, ambulancii, k vlaku nadzemnej dráhy, k rodine, k šatni, k úradu sociálnej starostlivosti či dokonca k výčapu. Múdro poukazuje na Ježišove slová, že život nachádzame, keď ho strácame a dodáva: „Nejlépe ho ztrácíme ve službě druhým“ /s.76/. Zároveň vystríha pred nezdravým sebaobetovaním sa pre druhých – tzv. „spasiteľským komplexom“ i pred  požiadavkou „zmluvnej viery“. V jej dôsledku sa človek nazdáva, že keď venuje čas a energiu na Božie dielo, zaslúži si z Božej strany zvlášť dobré zaobchádzanie. /s. 81.86n/.

Kto sa podujme čítať, v našich končinách nateraz najnovšiu, Yancey-hox knihu, nezaberie mu to mnoho času; podobne jej formát mu neuberie veľa miesta v knihovničke. Zato jej obsah, prináša široké spektrum podnetov a bude v čitateľovi zrejme ešte dlho rezonovať. Ak ho pomkne k tomu, aby sa obťažoval cirkvou tak, aby sa stávala čím viac podobnou Božím predstavám o nej, bude to zmysluplné nielen pre čitateľa, ale aj pre cirkev, v ktorej žije; tiež pre tých, ktorí do „Božej ambulancie“ hľadajú cestu alebo sa cirkvi odcudzili.

Martin Šefranko

Popri knihe: Proč se obtěžovat s církví? od autora dosiaľ v češtine vyšli tituly:  Nekončící milost; Bible, kterou četl Ježíš; Ježíš, jak jsem ho neznal (pozri CL 10/2003); Kde je Bůh, když to bolí; a česky i v slovenčine: Sklamanie z Boha www.navrat.cz, www.porta.sk.
 

späť