Recenzie


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


Bengt Pleijel: Prorok Daniel

Málo čo potrebuje dnes naša spoločnosť viac než povzbudenie a dobré vzory. Oboje prináša našim čitateľom slovenský preklad biblického výkladu proroka Daniela od švédskeho autora Bengta Pleijela. Vyšiel t.r. vo vavrišovskom vydavateľstve Polárka (032 41 Vavrišovo 333). Prekladateľmi sú Ľudmila Hudáková a Michal Hudák ml., ktorý publikáciu aj ilustroval.

Povzbudením je už podtitul 250-stranovej knihy: V Božích rukách, nech sa deje, čo sa deje. Toto povzbudenie sa ako refrén opakuje vo viacerých z XII-stich kapitol a 47. podkapitol tejto čítavej publikácie. V spoločnosti čoraz viac sekularizovanej, v dobách, keď ľudstvom zmieta silný nepokoj pred budúcnosťou, pred tým, čo nás osobne aj ako cirkev čaká, je vskutku povzbudením vedieť: “Kto verí, je v Božích rukách, nech sa deje, čo sa deje.”

Vzorov, ktoré autor čitateľom ponúka je hneď niekoľko. Za vzor je – popri našich skúsenostiach s hodnovernosťou a čestnosťou politikov priam atypicky - dávaný štátnik Daniel. I tým je vyjadrené, že štát a tí, ktorí pôsobia v jeho štruktúrach nemusia byť “nástrojom satanským, ale aj výborným Božím nástrojom na rozvoj krajiny a zamedzovanie zla”. Daniel pôsobí ako “soľ zabraňujúca šíreniu hniloby” v Hospodinovi nepriateľskom prostredí. Na rozdiel od mnohých našich súčasníkov, ktorí sa nechali v zajatí ateistickej – komunistickej ideológie “pobabylončiť”, Daniel nezabudol na svojho Boha. Podobne ako v jeho prípade, často platí: “čo sa človek naučí ako dieťa, to sa z neho nevytratí ani v prostredí viere v Hospodina neprajnom.” Kniha však ukazuje, že i “dnešná mládež, ktorej sa dostáva viac z kresťanskej viery ako predošlým generáciám u nás, je nakoniec tiež nútená sa postaviť za vieru alebo proti viere rodičov.”

Kniha Prorok Daniel teda ponúka dobrý vzor štátnikom, rodičom, mládeži, ale aj ostatným a to i v konštatovaní: “Správne konať máme aj správnym spôsobom. Nestačí mať len správne princípy, ale aj správny prístup k ľuďom. Ak konáme správne, ale nesprávnym spôsobom, strácame dôveru ľudí.”

Pleijel sa dotýka aj pálčivých otázok ako je vzťah vedy a viery, viery a teológie a ponúka výstižné odpovede: “Problém nespočíva v tom či pochádzame zo zvierat, ale v tom, či neklesneme na ich úroveň”, resp.: “Človek môže skúmať nejakú žiarovku, keď je prúd vypnutý. Môže premýšľať, ako sa do nej dostali drôtiky a čo znamená text na žiarovke. Môže to byť zaujímavá vedecká úloha . Práve tak možno skúmať biblické texty a biblické slová. Čo vlastne ovplyvňuje Danielovu knihu? Dajú sa v nej nájsť slová a výrazy iných národov a iných tradícií. Môžeme v nej nájsť aj to, čo sa môže zdať “historickými chybami”. Zdá sa, že počet rokov niekedy nesúhlasí. Bádať v tomto smere je veľmi zaujímavé. Nemôžeme pohŕdať námahou, s ktorou bádatelia k tomu pristupujú, ale aby mohli preskúmať žiarovku, zrejme musia vypnúť prúd. My sa teraz pokúsime čítať Danielovu knihu so zapnutým prúdom. Keď je žiarovka pod prúdom, už nepozeráme na jej oblosť a na závity drôtikov. Pozeráme na to, na čo lampa svieti.”

Jedným zo silných akcentov i prínosov tejto publikácie je konkrétna pomoc autora pri hľadaní ľudskosti. Bengt Pleijel prízvukuje, že “grécke slovo pre človeka anthropos pochádza z ano trepon opa – ten, ktorý obracia tvár hore. A tak to, čo robí teba aj mňa ľudským je, že obraciame svoju tvár hore a hľadáme Boha.” Naopak, na príklade bybylonského panovníka Nebúkadnecara činí zrejmým, že kto “spretŕha kontakt s Bohom, stráca svoju ľudskosť.” Hoci aj z nášho sveta sa ľudskosť kvôli pomýlenej bohorovnosti v mnohých prípadoch vytratila, je tú úžasná možnosť, že “budúcnosť sa dá zmeniť”. Už pre tento prínos v ceste ako znovuobjaviť ľudskosť je táto kniha hodná zháňania a čítania.

Na záver si dovolím povedať, že ak platí: sme v Božích rukách, nech sa deje, čo a deje, aj o tejto knižnej novinke je možné riecť: evanjelický kresťan, mal by sa sa k nej dostať a čítať ju, nech sa deje, čo sa deje.

Martin Šefranko
 

späť