ECAV Ružomberok
Recenzie
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Recenzie

Peter Vítek  – Karol Dzuriak:   ...a napodobňujme ich vieru
Z dejín Evanjelického cirkevného zboru a. v. v Ružomberku /vyd. Občianske  združenie Vladimíra Pavla Čobrdu Ružomberok, v r . 2007, 240  strán + čiernobiela a farebná obrazová príloha, tvrdá väzba/. Práca je cenným príspevkom k poznaniu dejín ružomberských evanjelikov. Autori, obaja fundovaní historici, vychádzajú predovšetkým zo staršej monografie M. Kovalevského z roku 1898, no podstatnou mierou ju doplnili štúdiom ďalších starších a novších vydaných

Nebuďme primitívni vo vlastnom historickom dome
Proksova práca vedie nás, súčasníkov, k odkrývaniu koreňov – k objavovaniu, čo bolo zámerom stretávania sa ev. farárov  v našej cirkvi /viď stať: Zákony Hurbanových pastorálnych konferencií, s. 12-16/. Približuje čitateľom, čím ev. duchovní žili, aké otázky a problémy riešili. Mnohé sú nestratili aktuálnosť ani v súčasnosti.

Rezervná energia
Tranovský ev. kalendár na r. 2005 priniesol na str. 132-135 ukážku z knihy Rezervná energia. Tvoria ju zápisky Tomasa Sjödina z toho, čo prežíva jeho rodina vystavená náročnej dlhotrvajúcej skúške. Prvorodený a najmladší z troch synov Sjödinovcov zápasia s nediagnostikovanou chorobou mozgu a sú odkázaní na doslova celodennú starostlivosť svojich rodičov.

Tri v jednom
Pri šampónoch s kondicionérom býva uvedené 2 v 1. Označenie prezrádza, že oba prípravky: šampón i kondicionér, sú v jednom balení. Katechizmu Jiřího Grubera, farára zboru ČCE v Brne, pristane charakteristika 3 v 1. Gruber totiž svoju katechetickú pomôcku rozdelil na 3 časti - zošity: A,B,C.

Čulý starec
V dobrom slova zmysle, bez štipky irónie tak možno nazvať Tranovský evanjelický kalendár (TK). Je starcom s úctyhodným vekom, veď čerstvé vydanie TK (na r. 2005) je už jeho 110 (!) ročníkom. Zostavovateľ Ján Midriak predstavuje najnovší TK ako „mozaiku rôznorodosti života a práce cirkvi, jej myslenia, napredovania, ohliadania sa späť, aby mohla v kontinuite otcov verne plniť svoje poslanie.“

Evanjelický receptár
Jej podnadpis: „Niekoľko receptov na prežitie pre cirkev putujúcu púšťou“ prezrádza, že ide vlastne o evanjelický receptár pre cirkev. O tom, v akom je stave, autor nevytvára ilúzie. Nezatajuje, ako veľa biedy je ukryté za krásnym náterom. Pomenúva nebezpečenstvá, ktoré cirkev ohrozujú: vlažnosť, kompromisy, pripodobňovanie sa ľuďom, poskytovanie falošnej útechy, to, že cirkev už nepotrebuje Ježiša, je úplne zaujatá sama sebou, chce stáť v centre pozornosti a byť obdivovaná...

Hutne a chutne
Už sám titul knihy priťahuje. Prebúdza v čitateľovej hlave „chrobáka“, motivuje ho hľadať odpoveď na otázku: Prečo sa (ešte v dnešnej dobe vôbec) obťažovať s cirkvou?

Skala srdca
Jeho autorom je Bo Giertz – víťaz ankety o osobnosť Švédska 20. storočia.

Príspevok k upevneniu evanjelickej identity
Kolárovského štúdia je autorovým spracovaním (autoreferátom).

Prorok Daniel
Predstavenie knihy: Bengt Pleijel - Prorok Daniel.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok