Stručne - krátke úryvky z literatúry


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


Boh, v ktorého ja neverím

 •  v Boha, ktorý by sa radoval, ak by “prichytil” človeka pri hriechu zo slabosti.
 • v Boha, ktorý by povedal “Nemôžem!”, ak by ho o vyriešenie problémov prosil úprimný človek.
 • v Boha, ktorý by dovolil, aby ho prijali a pochopili tí, ktorí ho nemilujú.
 • v Boha, ktorému by sa páčila obeť toho, kto koná nespravodlivo.
 • v Boha, ktorý by niekedy oľutoval, že človeku daroval slobodnú vôľu.
 • v Boha, ktorý by ľudskej radosti pohrozil ohňom.
 • v Boha – mága a čarodejníka.
 • v Boha, ktorý by nechcel, aby som mu tykal.
 • v Boha naivného starčeka, ktorého možno využívať.
 • v Boha, ktorý by žehnal novým Kainom ľudstva.
 • v Boha, ktorý by dovolil, aby sa stal monopolom istej cirkvi, istej rasy alebo kultúry.
 • v Boha, ktorý by nepotreboval človeka.
 • v Boha – samotára.
 • v Boha, ktorý by sa láskavo neusmial nad naivitou ľudí.
 • v Boha, ktorý by od skúšaných vyžadoval samé jednotky.
 • v Boha, ktorého možno vysvetliť nejakou filozofiou.
 • v Boha, ktorý miluje vojnu.
 • v Boha, ktorý by neodpúšťal hriechy.
 • v Boha, s ktorým sa dá stretnúť iba v kostole.
 • v Boha, u ktorého by ľudia nemali cenu pre to, akí sú, ale pre to, čo majú.
 • v Boha, ktorý by bol priateľom človeku, ktorý nikoho na svete neurobil šťastným.
 • v Boha, ktorý by nebol láska a ktorý by nevedel na lásku premeniť všetko to, čoho sa dotkne.
 • v Boha, ktorý by nevedel už na tomto svete darovať človeku chuť a šťastie všetkých možných ľudských lások.
 • v Boha, ktorý by sa pre človeka nebol stal skutočným človekom so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplynuli.

Naozaj, môj Boh je ten iný Boh.     (J. Arias)
 

späť