Stručne - krátke úryvky z literatúry


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


Rátanie s Božou prítomnosťou - 2. Mojžišova 17,8-16

Chlapča prechádzalo okolo kostola. Nazrelo dnu. Bola tam len upratovačka - práve vysávala. Keď sa chlapček vrátil domov volal: “Mamáá, ja som nakukol do Božieho domu. Pán Boh tam nebol, ale Jeho žena tam upratovala.” Pre toho chlapca bolo úplne samozrejmé, že Pán Boh býva medzi ľuďmi v dedine ako ktorýkoľvek sused, že má ženu a v  Jeho príbytku sa upratuje ako v každom inom dome. A hoci bol Boh práve niekde na cestách, isto Ho môžeme aj zastihnúť. Pre ono chlapča bolo samozrejmosťou stretnúť sa s Bohom. Je to samozrejmé i pre nás? Práve náš modlitebný život je meradlom toho, ako sa denne (ne)spoliehame na Pána Boha, ako s Ním (ne)počítame v dobrom i zlom. Odkiaľ čerpáme silu pre životné zápasy? Mojžiš ju nachádzal u Hospodina. Počítal s Božou mocou. Rozprávky sa začínajú: kde bolo tam bolo. Aj nadpísaný text začína temer ako rozprávka. - Kde sa vzal, tu sa vzal Amálek. Nepriateľ, to, čo nás chce odviesť od Pána Boha nám vopred neposiela avízo: Prídem ťa pokúšať, čakaj ma v sobotu medzi 19. a 21. hod.; podpísaný diabol & comp. Nepriateľ aj k nám prichádza spôsobom: “Kde sa vzal, tu sa vzal”. Možno cez ustarostenosť, ako zvládnem to či ono, keď zabúdame, že Pán Boh o nás vie. Možno prichádza cez gombík na ovládaní televízora... Toto i všeličo iné sa môže stať prekážkou na ceste do Božieho kráľovstva, tak ako boli Amálekovci prekážkou Izraelu na ceste do zasľúbenej krajiny. Ako túto situáciu riešil Mojžiš?

Józuu s ľudom vysiela do boja, no on sa modlí. Jedno i druhé je potrebné. Čin – zápas v teréne i modlitba. Bez nej by bol boj Božieho ľudu prehratý. Z príbehu je tiež zrejmé: V zápase o Božie víťazstvo nemôže natrvalo obstáť jeden človek. Potrebuje tých, ktorí ho budú podopierať. Beda cirkvi, kde sa farári nemodlia. Zároveň však platí: Ak budú na kolenách iba kňazi, padne na kolená celá cirkev. Keď Mojžiša Áron a Chúr nepodopierali, nepriateľ víťazil. Bolo by pohanstvom, chápať modlitbu ako nástroj, ktorým môžeme Pána Boha ovládať, v zmysle: ja sa modlím a Ty, Pane Bože, mi musíš moju žiadosť splniť. Biblia na mnohých miestach zdôrazňuje dôležitosť zasľúbenia, ktoré má modlitba, ale tiež fakt, že víťazstvo je Božie. Na to nemá Boží ľud zabúdať. Preto Mojžiš stavia oltár, aby si Izrael pripomínal, čo Boh pre neho učinil. Nie sme malé deti, aby sme si mysleli, že Pán Boh má trvalý pobyt v kostole a že je to Jeho žena, ktorá tam upratuje. Avšak ako to chlapča rátalo s Božou prítomnosťou, počítajme s ňou aj my. Rátajme s tým, že Pán Boh je prítomný a koná v našom živote – i v našej cirkvi. Nech nás to vedie k  novej chuti s vďačnosťou Mu slúžiť i k vrúcim modlitbám.

Modlime sa s Dietrichom Bonhoefferom:
Pane Bože, k Tebe volám i v tento deň. Pomôž mi modliť sa a sústrediť moje myšlienky. Sám to nedokážem. Vo mne je temnota, ale u Teba je svetlo. Som malomyseľný, ale u Teba je trpezlivosť. Nerozumiem Tvojim cestám, ale Ty vieš o ceste pre mňa. Dávaj mi ju vo svojom Slove poznať a udeľ mi odvahu po nej s dôverou poslušne kráčať. Amen.

Martin Šefranko
 

späť