ECAV Ružomberok
Vieroučné minimum
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Vieroučné minimum

Objavujem evanjelium pre seba
Porozumieť tomu pomôžu úryvky z  románu švédskeho ev. biskupa a spisovateľa Bo Giertza „Skala srdca“.

Je Biblia Božím slovom alebo ho len obsahuje?
Biblia totiž nie je len kniha o Bohu ako mnohé iné, ale svedectvom viery o Ňom. Palestínsky kresťan Mitri Raheb píše: “Témou Biblie nie je Boh ako taký, ale...

Máme sa Pána Boha báť?
Bázeň pred Pánom Bohom nemá nič spoločného so strachom blízkym panickej hrôze. Naopak, bázeň pred Bohom súvisí s ...

Čo znamená spasiť?
Zachrániť. Myslíme na záchranu od trestu za to, čo zlého sme zmýšľali, povedali, vykonali alebo čo dobrého sme zanedbali činiť - od ...
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok