ECAV Ružomberok
História cirkevného zboru
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
História cirkevného zboru

Podrobný prehľad dejín ev. a. v. cirkevného zboru v Ružomberku: aj ako pdf súbor

Korene ružomberských evanjelikov siahajú do 16. storočia. Od veku Reformácie až do čias zániku prvého cirkevného zboru v r. 1709 z prostredia Ružomberka a blízkeho okolia vyšla alebo tu pôsobila celá plejáda vynikajúcich evanjelických kňazov, literátov a učiteľov.

V apríli 1707-ho roku sa tu zišla posledná z troch veľkých evanjelických synôd, ktorá rekonštruovala prenasledovaniami oslabenú cirkev a potvrdila vernosť evanjelickoluteránskej ortodoxii aktom prijatia Formuly svornosti.

Seniorálny konvent v Paludzi, ktorý sa konal v ovzduší rozvíjajúcich sa nádejí vyvolaných tolerančným patentom Jozefa II., dňa 25. marca 1782 rozhodol, že Ružomberok s okolím sa stal fíliou matkocirkvi v Nemeckej Ľupči.

Rozsiahly, na pastoračnú činnosť veľmi náročný obvod ľupčianskeho zboru, no najmä narastajúci počet evanjelických veriacich v samotnom Ružomberku po r. 1850, vyvolali potrebu konštituovania samostatného cirkevného zboru. 29. septembra 1872 predostrela delegácia ružomberských evanjelikov na seniorálnom konvente žiadosť o exfiliáciu Ružomberka a blízkeho okolia z ľupčianskej matkocirkvi. Seniorálne predstavenstvo zvolalo na 16. marca 1873 prvý riadny zborový konvent v Ružomberku, na ktorom prečítali pastiersky list superintendenta Gedulyho potvrdzujúci utvorenie samostatného ev. a.v. cirkevného zboru.

Obnovený zbor si postavil novú skromnú modlitebňu na Veľkom Závoze, posvätenú v 2. nedeľu adventnú, 7. decembra 1873.

V r. 1923-24 bol postavený nový komplex evanjelickej fary a ľudovej školy. 10. októbra 1926, presne rok po započatí stavebných prác, biskup Dr. Jur Janoška posvätil nový kostol za veľkej účasti evanjelických kňazov a veriacich z Liptova, Oravy, Turca a Spiša.

Autorom projektu s jednoduchou sieňovou dispozíciou, inšpirovaného starším návrhom Ing. arch. Dušana Jurkoviča, je ružomberský rodák, architekt Ing. Ján Burjan, signatár Martinskej deklarácie.

Stavebná realizácia je dielom firmy Jozefa Peška so sídlom vo Zvolene. Vnútorné vybavenie súčasného kostola oltár s kazateľnicou, krstiteľnica a lavice pochádza z doby jeho vzniku a vyhotovilo ho evanjelické stolárske družstvo Svojpomoc z Trenčína.

Zvony dodala firma Fischer z Trnavy. Vo vyrezávanom oltári je vsadený oltárny obraz Krista žehnajúceho kalich od Petra Michala Bohúňa, ktorý bol súčasťou oltárnej výzdoby pôvodnej modlitebne z r. 1873.

Ružomberský cirkevný zbor ECAV od čias svojho obnovenia v r. 1873 pôsobil a pôsobí ako dôležité misijné centrum, ktoré zjednocuje evanjelikov dolného Liptova. Po posledných úpravách v októbri 2000 ho tvorí matkocirkev Ružomberok a 16 obcí v diaspore Lisková, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Komjatná, Studničná, Likavka, Martinček, Turík, Kalameny, Lúčky, Liptovské Sliače, Ludrová, Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Liptovská Lúžna a Korytnica.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok