Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2005


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


18.12.2005 - 4. adventná nedeľa

Verím, že nejeden z nás má skúsenosť s tým, čo znamená žiť v tieni. – Čo znamená prežívať tienisté stránky života (chorobu, neúspech, nezamestnanosť, finančnú nesolventnosť, stroskotanie manželstva, rodinných čo iných vzťahov. Človek sa môže nachádzať v tieni úspešnejšej osoby, žiť v tieni slávnejších rodičov, či v tieni súrodencov, ktorí sa dokázali lepšie presadiť.

11.12.2005 - 3. adventná nedeľa
V evanjeliu tretej adventnej nedele sme počuli Kristovo svedectvo o Jánovi Krstiteľovi. Pán Ježiš hovorí, že medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa“ (Mt 11,11). Niet nikoho, kto by svojím poslaním prevyšoval Jána Krstiteľa. No Pán zároveň dokladá, že aj najskromnejší, z Ježišových nasledovníkov sa dostal ďalej ako Ján.

4.12.2005 - 2. adventná nedeľa
Jeden  kráľ dal svojmu dvornému šašovi palicu a povedal: "Daj túto palicu tomu, kto je ešte väčší blázon, ako ty!" O mnoho rokov potom ležal kráľ na smrteľnej posteli a žaloval sa: "Idem do neznámej krajiny a na cestu, z ktorej sa nevrátim."


27.11.2005 - 1. adventná nedeľa
Zlomená noha alebo ruka – v tomto počasí k tomu nemusí byť ďaleko. Viacerí máte so zlomenou  rukou či nohou skúsenosť – buď ste to zažili sami, alebo pri niekom z vašich blízkych. Keď sa také čosi prihodí, ak má človek zlomenú ruku alebo nohu, azda každý považuje za prirodzené a samozrejmé, že zlomenina musí zostať v kľude.

13.11.2005 - 2. nedeľa pred koncom cirkevného roku
Pomaly sa končí ďalší cirkevný rok. Nezhoduje sa s občianskym rokom – s obyčajným kalendárom, pretože cirkevný rok nám pripomína samé neobyčajné veci. Aké? – Cirkevný rok nám pripomína, že Ježiš Kristus sa pre nás narodil, že zomrel pre našu spásu...

6.11.2005 - 3. nedeľa pred koncom cirkevného roku
K obľúbeným  dovolenkových cieľom - destináciám - Slovákov patrí – čuduj sa svete:  Egypt! Diviť sa však ani veľmi netreba. Teplá klíma, šanca vidieť na vlastné oči mohutné pyramídy, nechať na seba dýchnuť dávnu históriu, či povoziť sa na ťave, môže byť vskutku atraktívne.

1.11.2005 – Pamiatka zosnulých
Svet, v ktorom sa odohráva dej nášho života, môžeme nazvať  (zhodne s titulom istého filmu): Krajina tieňov. Najdesivejší tieň vrhá na náš život smrť, lebo proti jej nadvláde sme bezmocní. Nadanie a usilovnosť nám pomáha v zápase s priemernosťou. Učenosť, vzdelanie, múdrosť i zručnosť zase v riešení zložitých problémov.  


31.10.2005 - Pamiatka reformácie
Názory, ktoré zastávame, to, o čom sme presvedčení, sa odzrkadľuje i v našom praktickom počínaní. Pamiatka reformácie - začiatku procesu obnovovania cirkvi Božím slovom – je vhodnou príležitosťou, aby sme si zopakovali základy reformačného – evanjelického učenia.

30.10.2005
Nedeľa Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) nás učí vidieť ďalej, ako je prah nášho kostola. Učí nás vidieť ďalej, ako sa rozprestiera chotár nášho cirkevného zboru, či územie, na ktorom my, slovenskí evanjelici, žijeme. Nedeľa SLZ nám pomáha vnímať univerzálnosť cirkvi – fakt, že cirkev siaha ponad hranice krajín a svetadielov. 

23.10.2005
Už – už sa zdalo, že to slovo je zabudnuté. V bežnej reči sa totiž prakticky nepoužívalo. No nedávno ožilo a ani my, kresťania, by sme ho nemali ignorovať. Čo je to za slovo? Aký - donedávna archaický -  no dnes veľmi používaný pojem nemáme ignorovať? Ide o výraz „vyvolení“ – slovo to v súčasnosti na Slovensku živé a veľmi časté.

16.10.2005
Nedeľa kresťanského šafárenia (dobrého správcovstva) nám pripomínam že kresťanstvo nie je nijaká „zašiváreň“. – Že Pán Boh, ktorý nám dal v obeti svojho Syna, Ježiša Krista, to najcennejšie, čo mal, od nás v živote čosi čaká; má na nás nárok. Dôraz na to kládli aj texty, ktoré sme dnes počuli spred oltára.

9.10.2005
Ak sa priemerný súčasník oboznámi s históriu nášho cirkevného zboru a stavby nášho kostola, môže mať dojem, že naši predkovia boli fanatici. Prečo? - Lebo dnes môžeme počuť: V Boha síce verím i do kostola zájdem, ale len na sviatky – nie som predsa fanatik...  

2.10.2005
Každý, kto bol niekedy poriadne – až po uši zaľúbený – veľmi dobre rozumie tejto vete. Kde je ten/tá, koho ľúbime, tam je aj naše srdce. Túžime po milovanej bytosti, hoci by bola v najvzdialenejších končinách.


25.9.2005
Na prvé počutie pripomína Ježišovo podobenstvo socializmus. – Socialistický spôsob odmeňovania: za rôznu prácu, rovnaká odmena. Avšak iba na prvé počutie. Príbeh je podobenstvom – nie odporúčaním pre vypracovávanie mzdových predpisov. 

18.9.2005
Na fakt, že nie vždy je slnko na oblohe - aj na oblohe života – sme si zvykli. Skúsenosťou oveľa trpkejšou je, ak sa v krízových situáciách stretneme s Božím mlčaním. Mnohí ho poznajú. Poznajú Božie mlčanie, Božie: NIE. Modlili sa, prosili o uzdravenie, o vyriešenie  pálčivého problému, alebo o odvrátenie nejakého nešťastia, no Pán Boh mlčal.

11.9.2005
Texty z Ezechiela i Matúša sú vážnou, tvrdou, priam nepríjemnou rečou. Vážne sú, lebo pri tom, či žijeme v hriechu, či v ňom žijú naši blížni, nejde o fazuľky. Je to otázka života a smrti. - Večného života a večnej záhuby. Veď hriech nie je iba jednotlivý poklesok, ale cesta zlým, falošným smerom.  

4.9.2005 (s požehnaním detí pri začiatku školského roku)
Jeden muž sedel pri brehu horskej rieky. Vytiahol z nej tvrdý, oblý kameň a rozbil ho. Vnútri bol celkom suchý. Hoci tento kameň predtým ležal vo vode dlhý čas, voda doň nevnikla. Taký kameň je neraz obrazom aj nás samých.


28.8.2005
Vítame, keď nás druhí povzbudia, pochvália, povedia nám pekné slovo, adresujú nám slová ocenenia. Oveľa menej príjemné je napomenutie, poukázania na chyby, kritika. No práve bratské napomínanie, konštruktívna kritika, pravdivé posvietenie na to, čo je v našom žití tmavé či krivé, chráni život a pomáha nám napredovať.

14.8.2005
Tohoročné leto ponúka možnosti skôr na otužovanie ako na opaľovanie. Sťa by nám pripomínalo, že aj naša dôvera v Pána Ježiša Krista potrebuje otužovanie - že pevnosť viery v Krista sa nedá nahradiť nadšením.

7.8.2005
V závere Evanjelického spevníka (od str. 695) sa nachádzajú niektoré články Augsburského vyznania (AV). AV zostavili naši reformační otcovia a považujeme ho za smerodajný výklad Písma Svätého.  


24.7.2005
Cirkev je duchovné spoločenstvo. Znamená to, že v 1. rade je  v nej kladený dôraz na ducha  - na Božie slovo, vieru, vzťahy lásky a pomoci a až potom na hmotu, budovy, peniaze. - Hoci, nepochybne aj veci hmotné sú pre praktický život cirkvi potrebné.  

10.7.2005 - 7 nedeľa po Svätej Trojici
Prihováram sa Vám na základe biblického textu o starostlivosti o tých, ktorí zvestujú Božie slovo. Nie som  Vaším domácim  farárom, takže mám výhodu pri výklade textu - nemôže vzniknúť dojem, že by som chcel niečo získať pre seba.  

3.7.2005 - 6. nedeľa po Svätej Trojici
Zišli sme sa, aby sme spolu ďakovali Pánu Bohu. Ďakovali Mu, že v každej dobe povolával ľudí, aby vyšli z bezpečia do nezaistenosti, z pohodlia do útrap, z ústrania na kazateľne a za katedry. S vďačnosťou dnes spomíname najmä na Cyrila a Metoda, ktorí statočne priniesli evanjelium do našej krajiny. 


19.6.2005 - 4. nedeľa po Svätej Trojici
Po druhej svetovej vojne vedci opísali zvláštny úkaz kdesi v oblasti Tichého oceánu. Počas vojnových operácií tam totiž pristávali americké vojnové lietadlá na malých ostrovoch, ktoré boli do toho času v ústraní civilizácie. 

12.6.2005 - 3. nedeľa po Svätej Trojici  
Je smutné stratiť niekoho, či niečo. Naopak nájsť stratené alebo získať  to späť, v nás vyvoláva radosť. O stratení, ale aj o nájdení strateného hovorí Pán Ježiš tri podobenstvá.  

5.6.2005 - 2. nedeľa po Svätej Trojici
V minulom týždni sme sa v našom cirkevnom zbore lúčili s dvomi ľuďmi. Ani jeden z nich nedosiahol 70-tku. Jednému dokonca nebolo dané prekročiť prah 50-tich rokov života.  


29.5. 2005 - 1. nedeľa po Svätej Trojici  
Pri biblických textoch má význam nie len to, čo sa v nich píše, ale tiež, kde je to napísané. Napríklad čo je napísané v úvode, má spravidla osobitne silný teologický dôraz. Uvediem dve konkrétne zmienky...

22.5. 2005 - Nedeľa Svätej Trojice
Nedeľa Svätej Trojice je výzvou. - Výzvou k úcte, k stíšeniu sa pred Bohom, ktorý presahuje naše predstavy. Náš rozum je prikrátky, aby Ho dokázal pochopiť. Naše slová nestačia na to, sme rozlúštili tajomstvo trojjediného Boha. 

16.5. 2005 - 2. slávnosť svätodušná
Hmota a duch, peniaze a dary Ducha Svätého - toho sa dotýka náš text. Biblické kresťanstvo bolo a má zostať Duchaplné - plné Svätého Ducha, no nie preduchovnelé. Biblické kresťanstvo neopovrhuje telesnou stránkou života. 

15.5. 2005 - 1. slávnosť svätodušná
Dnes je veľký sviatok kresťanov. Deti, viete aký? - Zoslanie Ducha Svätého. Keď som bol menší, tak sa mi  vôbec nezdalo, že zoslanie Ducha Svätého je veľký sviatok.  

5.5.2005 - Vstúpenie Krista Pána
Čo sa dozvedáme o Ježišovi prostredníctvom sviatku Vstúpenia? - Prv ako prídeme k odpovedi si povedzme, čo sa o Ježišovi nedozvedáme, ako Vstúpenie nemáme chápať:  

1.5. 2005 - 5. nedeľa po Veľkej noci - rogate - proste
K pamätným chvíľam života patrí, keď z detských úst prvýkrát zaznie: “Mama“. Iste, dieťa už predtým odpovedalo na rodičovskú lásku svojím úsmevom, rozžiarenou tváričkou - očkami, ale keď sa nám bezprostredne prihovorí, je to čosi osobitne silné.  


24.4.2005 - 4. nedeľa po Veľkej noci - cantate - spievajte
V Bithynii - krajine v severozápadnej časti Malej Ázie pri Čiernom mori - bol za čias cisára Trajána (98-117) miestodržiteľom Plínius mladší. V správe pre cisára Plínius píše o kresťanoch, ktorí vo svojich zhromaždeniach spievali piesne na oslavu Krista, ktorého uctievali ako Boha.  

17.4.2005 - 3. nedeľa po Veľkej noci
Málokto pochybuje, že dobré vzájomné porozumenie, patrí k tomu, čo je v žití dôležité. Ak sa tak má stať - keď chceme porozumieť, čo hovorí ten druhý, je potrebné učiť sa chápať, prečo tvrdí, to, čo vraví - čo ho k tomu, čo hovorí, podnietilo...  

10.4.2005 - 2. nedeľa po Veľkej noci
Celým svetom rezonuje úmrtie rímskokatolíckeho biskupa v Ríme Jána Pavla II. Našou spoločnosťou iste rezonuje aj náhly skon známej osobnosti - Stana Radiča. Najmä pre nás evanjelikov by však bolo na škodu nepripomenúť si smrť a životný odkaz ešte ďalšieho človeka. Nemeckého evanjelického teológa Dietricha Bonhoeffera...

3.4.2005 - 1. nedeľa po Veľkej noci
Situáciu, ktorú zachytáva náš text môžeme nazvať situáciou atomizovaného (roztriešteného) vedomia. Ak sa dívame na cirkev, národ, ale aj na naše rodiny, je množstvo znakov toho, že aj situácia, v ktorej sa nachádzame my, je situáciou atomizovanosti (roztrieštenosti) - situáciou, keď chýba jednota 


28.3.2005 - 2. slávnosť veľkonočná - pondelok
Keď stratíme Ježiša, strácame tým i sami seba. Dvaja muži na ceste do Emaus, to potvrdzujú. Idú spolu, sú spolu, nie sú sami - no nie sú ani šťastní. Hoci kráčajú po určitej ceste, putujú do určitého miesta, zdá sa, že nemajú cieľ. Vracajú sa domov, ale domov už nie je domovom.  

27.3.2005 - 1. slávnosť veľkonočná - nedeľa
Psychológovia tvrdia, že k najzákladnejším potrebám človeka - k tomu, čo je pre všetkých nás životne dôležité, patrí aj potreba otvorenej budúcnosti. Zo všetkých strán k nám doliehajú správy o vojnových konfliktoch, nezamestnanosti, rôznych pohromách, o ľudskom nešťastí. - Akáže teda otvorená budúcnosť?  

25.3.2005 - Veľký Piatok
Ani dnes nám nezneli pašie, aby nás dojali, rozcitliveli, hoci za slzy sa niet čo hanbiť. Evanjeliá nie sú napísané preto, aby nás rozplakali, ale aby sme tomu o čom a o Kom svedčia, uverili. 

20.3.2005 - 6. pôstna nedeľa - Kvetná
George Santayana povedal: „Kto zabúda na minulosť, bude si ju musieť zopakovať.“ Lepšie, ako urobiť hrubú čaru za minulosťou, je preto čestne ju zhodnotiť, poctivo sa za ňou ohliadnuť.

13.3. 2005 - 5. pôstna nedeľa - Smrtná
Ježiš hovorí o svojej ceste do Jeruzalema. Učenci, ktorí nasledujú svojho Majstra, sa boja. Asi vycítili, že sa bude diať niečo zvláštne. Ježiš im to potvrdzuje: „Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia Ho na smrť a vydajú pohanom.  

6.3. 2005 - 4. pôstna nedeľa
Každý týždeň zrejme väčšina z nás dostáva do schránok viacero prospektov, reklám a oznámení o akciách a zľavách. Tieto ponuky prichádzajú s jasným posolstvom: To všetko môžeš mať aj ty!


20.2.2005 - 2. pôstna nedeľa
Starý hebrejský príbeh hovorí, ako za rabínom - učiteľom židovského zákona - prišiel jeden člen jeho náboženskej obce a spýtal sa: Rabbi, kde je Boh? Rabbi sa zamyslel a po chvíli mu odpovedal: Boh je tam, kam Ho pozveš a kam Ho pustíš.  

13.2.2005 - 1. pôstna nedeľa
Počujeme o Jákobovi na úteku. Koľkožekrát  je len v Biblii spomínaný útek. Mojžiš uteká z Egypta (2M 2,11-15). Eliáš uteká pre hnevom kráľovnej Ízebel (1Kr 19,1-3). Uteká aj Dávid - pred Saulom (1S 19,11-12), tiež Jonáš - pred splnením Božieho poslania 


30.1.2005 - nedeľa po Deviatniku
Aké dobré je mať Filipa! - Platí to aj v širšom rozmere - pre všetkých nás. Stať zo Skutkov apoštolov nám o tom hovorí. Spomína ministra financií etiópskej kráľovnej, ktorý sa vracal z cesty do Jeruzalema. Pravdepodobne tam si, rozhodne nie za malý peniaz, kúpil zvitok s proroctvami Izaiáša. 

23.1.2005 - nedeľa Deviatnik
Kým žijeme, budeme mať otázky. Dokonca na mnohé z nich  nenájdeme definitívnu odpoveď. Otázky typu: „Prečo je na svete utrpenie?“ „Prečo hynú tisíce ľudí následkom prírodných katastrof?“ „Prečo trpia a zomierajú deti?“ 

9.1.2005 - 1.nedeľa po Zjavení Krista Pána - nedeľa misie
Nedeľa misie pripadá na čas blízky po sviatku Zjavenia Krista Pána. Nie náhodou. Sviatok Zjavenia Krista Pána  pripomína, že svetlo Božej lásky v Kristovi svieti všetkým, aj pohanom. Keď povieme „pohania“, nemyslíme pritom niečo odsudzujúce, hanlivé - ale mienime ľudí, ktorí živého Boha nepoznajú.

2.1.2005 - Nedeľa po Novom roku
Sympatický chlapík, tento Peter, všakže? Pre Ježiša je ochotný podstúpiť prenasledovanie, dokonca aj mučenícku smrť. Keby bolo aj v súčasnosti viac takejto viery! Veď dnes je mnohým, ktorí sa považujú za veriacich, zaťažko vykonať oveľa menšie veci: prísť do kostola, uhradiť si cirkevný príspevok alebo zobrať zborový občasník susedovi...
 

späť