Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2007


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


19.8.2007 – 11. nedeľa po sv. Trojici

Zaujal ma jeden katastrofický film s názvom: Smrtiaca vlna. Odohrával sa v americkom mestečku v blízkosti novovybudovanej vodnej priehrady. Architekt, ktorý ju projektoval, prišiel na to, že stavba sa nerealizovala podľa jeho plánov. V rámci šetriacich opatrení a väčšieho zisku pre realizujúcu spoločnosť sa nepoužili na vodnej priehrade materiály a technológie, o ktorých hovorila projektová dokumentácia. Keď to architekt zistil, vzápätí na to upozornil, ale nikto ho nebral vážne. Priehrada sa postupne napĺňala vodou a hrozilo, že keď dosiahne určitú výšku, tak nápor vody nevydrží a zaplaví celé mesto. Táto katastrofa by spôsobila smrť všetkých obyvateľov mesta žijúcich v jej tesnej blízkosti.

Nebezpečenstvo, ohrozenie, smrť - nielen telesná, ale aj duchovná - je vždy veľmi blízko, ak človek vo svojom živote nedodržiava určité pravidlá a na varovanie nereaguje. Čo máme robiť v takýchto situáciách? Ako prehovoriť k človeku, ktorý sa rúti priamo do záhuby? Je tu vôbec nejaká šanca? Šanca je tu vždy, len človek ju musí využiť. Musí po nej siahnuť. On sám sa musí rozhodnúť pre iný spôsob života, aby ho nakoniec nepohltila smrtiaca vlna. Ak tak neurobí, jeho neprávosti, jeho hriech a zlo, ktorému dal priestor vo svojom živote, zničia jeho život - život, ktorý je Božím darom a o ktorý sa máme starať. Takáto smrtiaca vlna prišla aj na mestá Sodomu a Gomoru, ktoré napriek varovaniam nečinili pokánie, ale naďalej páchali mnohé ohavnosti, zlo a hriech.

Smutný je pohľad na spoločenstvo ľudí či jednotlivca, ktorý dovolí, aby ho takáto smrtiaca vlna zasiahla. Áno, vtedy sa cítime bezmocní, keď pozeráme na alkoholika, ako ničí svoj život, na narkomana, ktorý sa zvíja v kŕčoch, na gamblera, z ktorého sa stal bezdomovec a v noci na ulici zamrzol. Áno, smutné sú konce takejto totálnej zvrátenosti. Tam, kde sa nerešpektuje právo a spravodlivosť, tam, kde neplatia žiadne pravidlá, tam, kde človek si neváži svoj život ako Boží dar, tam, kde s ľudskou dôstojnosťou sa narába ako so špinavou handrou, všade tam, kde sa udomácnil zločin a hriech v živote človeka, tam má zelenú, ale i tam, kde sa nerešpektuje žiadna autorita nad nami, tak tam nemôže takýto stav trvať donekonečna. Tam prichádza smrtiaca vlna. Jedného dňa naše hriechy pretrhnú hrádzu a zničia ľudský život.

Apoštol Pavel nám hovorí: „Lebo odmena za hriech je smrť. "Ako vlastne máme týmto slovám rozumieť? Hriech odjakživa smeroval k smrti. Na to Boh upozornil už Adama a Evu, keď im povedal: „ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš." Tento príkaz je poukazom na to, že keď porušíme určité pravidlá a keď náš život prestane byť obrazom, na ktorý sme boli stvorení, tak vďaka neposlušnosti a hriechu sa Boží obraz v nás rozkladá- zaniká. Čím viacej dovolíme hriechu parazitovať na našom tele, tým viacej sa blížime k totálnemu zániku. To, čo niekedy bolo krásne, čo bolo úrodné a bohaté, môže sa stať vinou našej zlej činnosti nepoužiteľné. Ľudská pýcha, nadutosť a arogantnosť vedie de facto tento svet k mnohým ekologickým či globálnym katastrofám - totiž k zániku života. Takáto je neúprosná logika hriechu.

Príbeh o Sodome a Gomore nie je iba príbehom o skaze. Tento príbeh je predovšetkým o záchrane. Koho? No predsa Lóta, ktorý zmenil cieľ svojho života. Ten,

kto sa vydal na cestu skazy a uvedomil si svoje poblúdenie, pre toho je možná záchrana. A tak Boh posiela k Lótovi svojich poslov- Božích anjelov, ktorí ho zachránili pred zúrivými chlapmi a teraz ho varujú, aby opustil toto mesto, pretože Hospodin Boh sa ho chystá zničiť. Choď preč z tohto miesta. „Kohokoľvek máš v meste, vyveď ho z tohoto miesta", lebo ho zničíme. Uteč, je najvyšší čas. O chvíľu príde smrtiaca vlna.

Je zvláštne, keď k nám zaznie Boží hlas takýmto spôsobom. Je to hlas, ktorý človeka nabáda k úteku. Kto utečie, tak ten vyhrá. S podobným biblickým príslovím sa nikde nestretávame. Skôr by sme čakali, že Lót má zostať v Sodome a bojovať o svojich spoluobčanov, bojovať dobrý boj viery v podmienkach, do ktorých je postavený. Pravdepodobne je už neskoro. Lót to už skúšal. Chcel zachrániť Sodomu. Veď predsa sedel v bráne a očakával príchod práva. Sodoma teda mala príležitosť činiť pokánie pri stole s dvoma pútnikmi, Božími poslami. Lenže oni ich chceli zneužiť na mužskú prostitúciu. Ešte aj vtedy Lót prosí zúrivých chlapov: „Bratia moji, nože nerobte nič zlého." Lót teda preukázal statočnosť, ale teraz už je príliš neskoro.

Skazenosť ľudstva sa dostala až po okraj hrádze, ktorá o chvíľu povolí a smrtiaca vlna všetko zničí. Žeby Boh skutočne nahováral Lóta k úteku od zodpovednosti, k úteku z boja? Nie je to skôr poukaz na to, aby sa Lót oddelil od skazeného prostredia, ktoré sa šialeným tempom rúti do priepasti? Ak sa človek nachádza v prostredí plnom hriechu, ktoré nechce činiť pokánie a dokonca je i fyzicky ohrozovaný, tak Boh nás posiela preč z takéhoto prostredia. Je najvyšší čas, Lót, aby si zdvihol kotvy, zobral svojich príbuzných a odišiel preč. Oddeľ sa od tohío hriešneho prostredia, skonči to! Ty tu nepatríš, toto nie je tvoja cesta! Ty nemusíš smerovať do záhuby spolu s nimi.

Koľko ľudí potrebuje práve toto počuť, ale, žiaľ, nestretli vo svojom živote Božích poslov- svojich anjelov, ktorí by im presvedčivo povedali: Oddeľ sa, odíď odtiaľ, vypadni z tej partie, pokiaľ máš ešte čas! Zober svoje deti, svojich priateľov a choď úplne inde, kde sa už viacej s týmto prostredím nestretneš. Necítiš, že to všetko smrdí rozkladom? Nepreberaj ich hodnoty a túžby! Neutop sa spolu s nimi v duchovnej prázdnote či samoľúbej arogancii. Až keď človek stretne ľudí hlboko nešťastných a nemusia to byť iba oni, ktorí pod vplyvom partie a kamarátov sa stali závislými na alkohole, drogách či iných rozkladných živloch, až vtedy si uvedomí, ako málo možno stačilo, aby sa títo ľudia dnes nenachádzali tam, kde sa nachádzajú.

Možno naozaj potrebovali počuť včas pravé slovo: Zanechaj tento spôsob života, pretože smrtiaca vlna hriechu ťa načisto zničí. Nevi s vlkmi tohto sveta! Nenechaj sa zmiasť tým, čo robia ostatní okolo teba! Nedaj sa zviesť z úzkej cesty! Vstaň a poď! Poď do krajiny, ktorú ti ukážem. To je predsa myšlienka, ktorá sa nesie celým biblickým posolstvom o Abrahámovi. Toto je myšlienka, ktorá sa má niesť aj naším životom. Vstaň a poď tam, kde ti ukážem. Ži inak v tomto svete, ako žijú milióny ľudí. Zbav sa vo svojom živote moci peňazí, o ktorých si ľudia myslia, že sú ich Spasiteľom, ale pritom vedú celé rodiny do záhuby. Neklaňaj sa bohu konzumu, ktorý ťa obliekol do zvieracej kazajky závisti, ohovárania, nenávisti, ale odlož skutky tmy ako je ponižovanie a znevažovanie blížneho a obleč sa do výzbroje svetla. Ujdi preč! „ Zachráň sa, ide ti o život!" Amen.

Mgr. Marek Cingeľ – konsenior LOS
   

späť