Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2007


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


7.10.2007 – Poďakovanie za úrody zeme

Piesne: 607, 363, 628, A-77

Bratia a sestry, sviatok poďakovania za úrody zeme je sviatok radosti a vďačnosti, ale je to aj sviatok,  pri ktorom sa môže ľahko stať, že radosť z darov bude väčšia ako naša radosť z Darcu. Mnohokrát sa stáva, že ľudia túžia po Božích daroch a Jeho požehnaní, ale netúžia po Bohu.

Aby Pán Boh občas preveril našu vieru, dopustí do nášho života aj neúspech, či ho dokážeme milovať a hľadať aj v čase, keď sa nám nebude z nášho pohľadu dariť a Boh nás nezahrnie až toľkými darmi ako obvykle.

Tohoročná jar mi toto pripomenula. Neviem, ako bolo tu na Liptove, ale na mnohých územiach Slovenska neskorý mráz spálil kvety ovocných stromov a tak v mnohých prípadoch zostali ovocinári bez úrody.

Vypočujme si aj teraz Biblický text o jednom neúspechu a jeho výsledku.

TEXT:  L 5,1-11

V dnešnom texte  čítame o rybároch, ktorí sa práve vrátili z neúspešného lovu, perú si svoje siete, aby mohli na ďalšiu noc opäť vyraziť na lov. Sú to tvrdí muži, zvyknutí popasovať sa so životom, aby sa uživili. Vedia, že život im nedá nič zadarmo. Jeden neúspešný lov ich neodradí.

Sú dokladom toho, že Ježiš nevyhľadával len chorých ľudí a stroskotané existencie, ľudí s vykričanou povesťou.

Títo rybári boli úplne triezvi, normálni ľudia – bežný štandard. Ich hlavnou životnou zásadou bolo prekonať neúspech a prežiť, zabezpečiť svoju rodinu. Veľmi sa im podobáme.

Vo chvíli, keď perú siete ešte nevedia, aké ďalekosiahle následky bude mať pre nich tento bežný neúspech.

My dnes máme poďakovanie za úrody zeme. A chceme nášho Boha chváliť na jednej strane za úspechy v práci, za úrodu našej práce, ale aj za úrodu našich záhrad a polí. Každý kúsok plodov ovocia, alebo zeleniny, ktorými sestra Plávková vyzdobila oltár  nám pripomína, za čím všetkým je náš Boh a Jeho priazeň namierená k nám.

Ale medzi tými mnohými úspechmi a zdarmi vidíme aj neúspechy, ktoré sa občas pripletú do nášho života. Preto chceme Boha chváliť aj za neúspechy, pretože aj tie sú pre nás užitočné. Všimnime si, že práve neúspech omnoho skôr ako úspech prezradí pravdu o nás. Práve neúspech nám poskytne čas, aby sme sa pozreli na seba a do seba.

My sme zastihli týchto galilejských rybárov pri neúspešnom love. Keby bol ich lov úspešný, nemali by čas ani na seba ani na Ježiša. Ani by sa nezastavili. Úspechu je treba venovať dlhší čas. Čisté rybie mäso sa musí včas dostať na trh, alebo do suda. Ale po neúspechu zostane čas si sadnúť. Treba povedať, že neúspech je niekedy lepší predpoklad, aby sme dokázali vnímať to, čo Ježiš hovorí zo Šimonovej lode. Peter si ešte v tej chvíli neuvedomuje, aké dôsledky bude mať to, že dovolil Ježišovi vstúpiť na svoju loď.

Vždy to znamená zmenu, keď dovolíme, aby Ježiš Kristus vstúpil do našej lode, do nášho života.

Náš život sa často podobá takému zmätenému boju o prežitie o zabezpečenie rodín.  Ježiš chce vstúpiť aj do mojej  a do tvojej loďky – pomôcť nám a poradiť.

 Aj táto udalosť nám ukazuje, že stojí to za to nechať Pána Ježiša, aby vstúpil do nášho života, nechať si poradiť od Neho, aj keď nám náš rozum hovorí niečo úplne iné.

Čo po skončení svojej reči k ľudu Ježiš radí Šimonovi: Odraz na hlbinu… V tej chvíli Šimonovi ako skúsenému rybárovi prebleskli hlavou mnohé proti argumenty. Celú noc sme sa namáhali a nič. Majstra si vážim, ale je tesár – nevie, že sa loví na plytčine…

Ťažko by bolo percentuálne vypočítať o čo lepšie je poslúchať Ježiša ako vlastný rozum, alebo srdce. Pred tým ich siete zívali prázdnotou, teraz sa trhajú pod množstvom rýb. Bratia a sestry, Ježiš má moc premeniť naše prehry a neúspechy na výhry. Jednou podmienkou však je - musíme Mu dôverovať.

Nezabudnime zvlášť dnes Bohu ďakovať, že mnohokrát naplnil naše prázdne siete a je ochotní to robiť aj naďalej, ak ho budeme poslúchať.

Všimnime si ešte jednu vec, ktorá sa deje s Petrom. Uvedomuje si svoj hriech. Hoci si doteraz pripadal ako normálny  spravodlivý žid, uvedomuje si aká veľká priepasť je medzi ním a spravodlivým Bohom.

V Ježišovi spoznáva Boha, ktorý napriek jeho mnohým hriechom o neho stojí – podáva mu ruku a dáva mu nový zmysel života – ľudí budeš loviť.

Pozýva ho k tomu, aby z mora hriechu a duchovnej biedy a prázdnoty vyťahoval ľudí. Boh urobil bodku za jeho starým životom a dáva mu nový začiatok. Peter je zbavený doterajšej obavy o svoju existenciu. Toto Pán Ježiš dnes ponúka aj nám. Chce nás zbaviť obáv o svoj život a ponúknuť svoje spoločenstvo a priateľstvo.

Ježiš je pre Petra vzácnejší ako tá plná loď rýb ako jeho zárobok. Namiesto, aby volal Ježiša do rybárskeho biznisu, necháva sa Ježišom pozvať a stáva sa Jeho učeníkom. Kiež by sme si aj my vedeli vážiť darcu  viac ako dary – ako naše plné lode rýb.

 Dnes, keď pristúpime k stolu Pánovmu, môžeme Mu na oltár položiť srdce, ktoré je závislé od mnohých vecí, namiesto toho, aby bolo závislé na Stvoriteľovi, srdce zašpinené mnohými nečistými túžbami. Boh ho pozná a môže ho aj očistiť. Dovoľme, aby vstúpil aj dnes do našich lodí, k nám hriešnym ľuďom a dal nám nový začiatok. Amen!

David Bázlik – zborový farár
   

späť