Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2007


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


21.10.2007 – 20. nedeľa po sv. Trojici

Piesne: 192, 540, 460, 259, A – 61;
Text: 1.Pt  4, 12-13

V živote z času na čas pociťujeme nedostatok  viacerých vecí: času, lásky, pochopenia, peňazí... Jedna oblasť, v ktorej máme takmer stály deficit, sú odpovede na zložité otázky často veľmi zamotaného života. V uplynulom týždni v pondelok tu v Ružomberku vlak tragicky usmrtil  človeka, ktorý si toho už mladosti veľa vytrpel.  Počujeme o rodinných tragédiách, trpiacich deťoch o rozpadnutých manželstvách. Mnohé udalosti sa nám zdajú nezmyselné.  

V našom živote sú obdobia, keď sa nám zdá všetko jasné, všetko do seba zapadá ako puzzle. Ako čerstvému mladému kresťanovi mi život pripadal, ako priama  rovná cesta za Pánom Bohom, zdalo sa mi, že s prehľadom vidím až nakoniec. Ako na diaľnici – je to dobrý pocit. Ale potom prišla smrť otca a obdobia, keď život so mnou trochu zatočil. A zrazu vidíme len samé zákruty, za ktoré nie je dobre vidno. Máme 100 otázok a ani jednu odpoveď.

To sú obyčajne chvíle skúšok, problémov – okolnosti, ktoré nám nevyhovujú, ktoré nám nie sú naklonené, ktoré sa nehodia do našich plánov. Môže to byť choroba, strata blízkeho človeka, rozchod z priateľom, strata zamestnania, rozvod v rodine, finančné problémy.

To sú chvíle, kedy k nám prichádzajú myšlienky typu: je Boh taký dobrý, ako o Ňom počúvame z kazateľní, ako o Ňom hovorí Biblia?  Ako je potom možné, že sa mi prihodili také zlé veci. Ako je možné, že mne kresťanovi zaplavilo dom  viac ako ateistovi?! Biblia hovorí: Boh nám dáva život a to život v hojnosti - a my máme niekedy pocit, že máme len hojnosť problémov a nenaplnených túžob.

Ani história nám to občas neuľahčuje.  Ján Hus a jeho pravda  skončila v plameňoch vtedajšej inkvizície, nemecký kazateľ Ditrich Bonhoffer bol obesený nacistami v koncentračnom tábore, Dave Braihnard – misionár medzi indiánmi zomrel na TBC ako 29 ročný, zbožný spevák a virtuózny klavírista Keith Green zomrel ako 33 ročný, zatiaľ čo napr. Mick Jagger, ktorá začínal s piesňami ako „Sympathy for devil“ zapĺňa  obecenstvá ešte aj dnes vo svojej 60 – tke. A potom sú tu naše osobné problémy, ktorých máme niekedy omnoho viac ako ľudia, ktorí žijú bez Boha. Kde je Boh a jeho spravodlivosť? Podobne si povzdychol aj Jób: Prečo ostávajú bezbožníci nažive? Dosahujú vysoký vek, ba aj zbohatnú?!

Preto apoštol Peter hovorí: Milovaní, nedivte sa ohňu súženia... Problémy a súženie by sme nemali vnímať ako niečo nezvyčajné. Mnohokrát sme to my, ktorí zjednodušujeme kresťanstvo. Myslíme si, že by to malo fungovať ako pre nás výhodný obchod tak,  že Boh nám za pol kila dôvery a modlitieb zošle 2 kilá požehnania. A ono to tak vždy nefunguje. Boh si nechce našu lásku kúpiť výhodami a požehnaním.

Veď predsa PJ nikdy nepovedal, že život Božích detí bude bez problémov, skôr naopak. Podobne rozpráva aj Peter v našom texte. Spomeňme si na Jozefa vo väzení. Za svoju vernosť sa dostáva do väzenia  a do problémov.

V týchto chvíľach potrebujeme viac než čokoľvek iné mať istotu, že Boh je dobrý, že On stojí na našej strane. Aby sme videli Boha ako lásku, musíme sa pozrieť na Pána Ježiša a Jeho život. Nie okolnosti nášho života sú dôvodom, aby sme vedeli, že Boh je dobrý – tie sú mnohokrát proti nám. Ježiš je dôvodom, aby sme mohli mať istotu, že Boh je dobrý. Veď Jeho život bol svedectvom o Božej láske a Jeho priazni k nám.  Boh sa obliekol do ľudského tela, On opustil svoju slávu, aby mohol objímať  tých, čo boli zo života vydesení.

On uzdravoval smrteľne chorých, učeníkom umýval ich špinavé a páchnuce  nohy. A naveky nám dokázal svoju lásku, keď sa nechal umučiť za nás. Toto by sme mali mať vždy pred sebou, keď prichádzajú problémy a my sme v pokušení si myslieť: Ak by to Boh myslel so mnou dobre, nestalo by sa toto!

Niekedy sa správame voči Bohu ako dieťa, ktoré vyčíta svojej mame: Mama prečo dovolíš tomu ujovi v bielom plášti, aby ma  pichol s tou veľkou injekciou?

Mnohokrát nám veci v našom živote nedávajú zmysel, mnoho vecí sa nám zdá nezmyselných. Tak ako malému dieťaťu injekcia. Mama by dvojročnému dieťaťu darmo vysvetľovala, že očkovanie je prevencia proti nebezpečným chorobám. Nakoniec to jediné, čo zostáva dieťaťu, je naučiť sa dôverovať svojim rodičom.–Dôvera je našou zbraňou tam, kde nie sme schopní veci chápať.

Do života každého z nás prídu situácie, keď nám nebude vedieť dať odpoveď ani učiteľ ani farár, ale vedzte, že aj vtedy, keď nikto nemá pre nás rozumnú odpoveď,  je tu Boh, ktorý tomu rozumie.

Priniesol som si so sebou jednu známu vec. Mnohí to poznáte pod názvom MAGICKÉ OKO. Na prvý pohľad to vyzerá ako nepodarená tapeta. Môžeme to otočiť takto, alebo naopak – nevidíme zmysel tohto vzoru. Ale existuje spôsob, ako uvidieť to  veľké srdce, ktoré je tam skryté. Nie každý sa dokáže na to pozrieť tým správnym spôsobom.

Žiaľ ani na mnohé veci v našom živote sa nedokážeme pozrieť tým Božím pohľadom. A v niektorých prípadoch to „Božie srdce“ uvidíme až vo večnosti. Viete, aká bude pravdepodobne prvá veta, ktorú vyslovíme, keď vstúpime do večnosti?

Áno samozrejme, teraz tomu rozumiem!!! Sú veci, ktoré sa nám vyjasnia ešte tu na zemi. Je však mnoho takých, ktoré pochopíme až vo večnosti. Dnes možno nie je čas mnohé pochopiť. Ale určite je čas dôverovať.

Niekto raz prirovnal zlé okolnosti a problémy k morský vlnám. Existujú dva spôsoby ako sa pozerať ma morskú vlnu, ktorá sa k nám blíži. Človek, ktorý si postavil hrad z piesku s úzkosťou pozerá na vlnu, ktorá sa blíži k brehu, pretože vie, že jeho dielo bude  zničené.

Ale šikovný surfista nadšene pozoruje vlnu a keď príde k nemu, snaží sa na nej poriadne si zajazdiť. Je to tá istá vlna, na ktorú sa môžeme pozrieť z dvoch rôznych perspektív. Ako sa môžeme naučiť surfovať  nepriaznivých okolnostiach a životných skúškach?

Nijak inak ako prejsť cez ne.

Apoštol Peter nás vedie k tomu, aby sme sa na problémy pozerali očami surfistu. Aby sme prestali frfľať, keď sú životné okolnosti proti nám, keď do života prídu skúšky a neúspech. Vedie nás k tomu,  aby sme sa aj napriek tomu radovali a chválili nášho milujúceho Otca vediac, že raz, keď všetko pochopíme,  sa budeme môcť v plnosti radovať.    Amen.

David Bázlik – zborový farár

S použitím viacerých prameňov
  

späť