Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2007


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


25.11.2007 - 25. nedeľa po Trojici – Posledná nedeľa cirkevného roku – Nedeľa večnosti

Kázňový text: Matúš 25: 1-13;
Piesne 689, 641, 700, A-58
V rámci Služieb Božích bola prislúžená sviatosť krstu svätého, piesňou poslúžil zborový spevokol

Milí bratia a sestry,

každý mi asi dáte za pravdu, že na významné stretnutie sa dobre pripravíte. Dobre sa oblečiete a možno si aj premyslíte o čom budete viesť rozhovor. Každého za nás čaká takéto dôležité stretnutie, len mi mu pripisujeme malú hodnotu, venujeme mu málo pozornosti, pretože nevieme odpoveď na jeden dôležitý fakt. Kedy to bude.

A ani sa to dnes nedozvieme, ale dozvieme sa to, aké je dôležité byť v strehu.

Pán Ježiš používa obraz svadby, aby túto vec priblížil.

V Oriente sa svadba kvôli horúčave slávila večer. Nevesta vo svojom rodičovskom dome spolu s družičkami/Pannami/ čaká na ženícha, ktorý ju potom odvedie do svojho domu. Len čo ohlásia, že sa ženích so svojimi priateľmi a rodinou približuje k domu nevesty, úlohou družičiek je vyjsť ženíchovi v ústrety. Keďže je už večer, musia mať so sebou lampáše. Lampy sú menšie ako bežné, ktoré sa používajú v domácnostiach, preto olej do lámp musia prilievať častejšie. A v tej dobe bolo zvykom aj to, že ženích na seba nechával čakať. Z toho chápeme, prečo družičky zaspali. Okolo polnoci zaznieva hlasné volanie: Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety! Teraz nastal čas očistiť znova knôty a doplniť olej do lámp, ktoré začali hasnúť a vyjsť spolu s nevestou naproti ženíchovej družine.  Potom celá spoločnosť odchádza do ženíchovho domu, dvere domu zatvoria a dom sa naplní veselým ruchom..

Je zaujímavé že hoci aj múdre panny zaspali, predsa boli pripravené. Ježiš vraví, že to sú tie múdre, pretože boli pripravené vtedy, keď na tom záležalo. Mali olej v zásobe. Tých druhých päť družičiek zaspalo rovnako, ale chýbal im olej do zásoby. A v tom bol medzi nimi rozdiel. Nemysleli na to, aby si zobrali olej navyše. A Ježiš ich nazval hlúpymi družičkami.

Napadá mi, koľko bude takých, ktorí budú skutočne pripravení na dôležité stretnutie so ženíchom cirkvi, s Ježišom Kristom? Všetkých družičiek bolo desať. Je to číslo úplnosti. Zákon má 10 Božích prikázaní, Desatina patrí Bohu, harfa má 10 strún. Najmenej desať mužov musí byť v synagóge, aby sa mohla začať bohoslužba.

A tých 10 družičiek v podobenstve je cirkev. Ale je tu fakt: päť z desiatich nebolo pripravených. Polovica tých, ktorí boli pozvaní k službe vítať ženícha, celá polovica nie je pripravená.. Päť hlúpych a päť múdrych. Je to buď alebo, neexistuje stredná skupina.

Otázka pripravenosti na to dôležité stretnutie s naším Pánom sa netýka ani tak času, teda kedy to bude, ale ide o to mať olej v zásobe. To znamená nebyť spokojný s jedným zážitkom obrátenia sa k Bohu, ani s niekoľkými skúsenosťami, ktoré sme s bohom zažili. Boli by sme len hlúpe družičky keby sme každý nový deň nebojovali o svoj vzťah s Bohom, keby sme sa chceli spoľahnúť, že to čo máme, nám stačí.

Čakať na stretnutie s Pánom Ježišom nie je čakanie na niekoho neznámeho. Veď je to čakanie na Toho, s ktorým sme predsa každý deň v kontakte, na Toho, ktorý nám sľúbil, že bude s nami každý deň až do konca sveta.

Stretnutie s ním bude to najdôležitejšie zo všetkých stretnutí, nenechajte svoje svetlá zhasnúť, nebuďte spokojní so svojím vzťahom k Bohu, vy môžete byť súčasťou tej múdrej polovice čakajúcich. Je to veľmi dôležité aby ste boli, pretože inak sa dvere pre vás zatvoria. A nebude druhá šanca vojsť dnu. Bude to zmeškané stretnutie. A to čo bude za dverami pripravené, pôjde mimo vás.

Byť pripravený na stretnutie s Bohom má zmysel: Lebo ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Amen.

Mgr. Ilona Bázlilková – zborová kaplánka
   

späť