ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
13.1.2008 - 1. nedeľa po Zjavení

Text: R 1, 14-17;
Piesne: 565, 37, 35, 315, A 18

Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Jedna stará povesť hovorí o tom ako sa raz stretli tri prírodné živly a hádali sa, kto z nich má väčšiu moc. Vietor poukazoval na to, že má nesmiernu rýchlosť a do čoho sa oprie, to vyvráti. Búrka tiež tvrdila, že svojou mocou vie všetko zničiť. Slnko dodalo: „Moja moc je predsa väčšia ako vaša, dokážeme nielen zničiť, ale ja dávam aj život.“

K takejto moci slnka chcem prirovnať tú moc, o ktorej hovorí apoštol Pavol. Je ňou moc evanjelia Kristovho. Tá moc súdi, tá moc dáva i život. Obsah tohto evanjelia nám vraví úžasnú vec: Lebo tak Boh miloval svet, že jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Moc tohto evanjelia dáva život a zachraňuje množstvo ľudí. V našom srdci tvorí nové veci, nové vzťahy k ľuďom, nový vzťah k nášmu Bohu. Toto evanjelium má moc odstraňovať zo srdca zlo a pomôcť dobrému.

Evanjelium Ježiša Krista, Jeho slová, Jeho činy, to všetko nás učí žiť novým životom. Mnohí ľudia žili v hriechu a beznádeji a Práve moc evanjelia Pána Ježiša ich vytrhla zo starých vecí a dala im silu žiť s novou príležitosťou.

Aj napriek tejto moci evanjelium je niečo, za čo sa niekedy hanbíme. Podľa situácie, podľa kolektívu, v ktorom sa práve nachádzame, niekedy i podľa našej vlastnej nálady.

Myslíme si, že by sme padli v očiach svojich známych a priateľov, svoje vlastnej rodiny, ktorí by nás mohli považovať za málo pokrokového, málo nad vecou...veľakrát nemáme chuť sa priznať k tej radostnej správe pre všetkých ľudí, jednoducho sa nám nechce.

Sme Petrovia, ktorí uznávajú, že mať naplnený duchovný život je potrebná vec, že viesť deti skrze slovo Biblie tiež nie je na zahodenie, ale keď nastane situácia a my máme povedať(možno i inými slovami): Ale ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, radšej povieme: Ja s tým nič nemám. Hovorme o niečom inom. Nie, ja neznám toho človeka.
   
Pavol, vzdelaný muž, ktorí prežil rôzne situácie v živote, ktorý žil v dobe, kedy pre evanjelium Ježiša ľudia nemali pochopenie, pretože židom bolo na pohoršenie a pohanom bláznovstvom, a predsa smelo píše tieto slová: Veď ja sa nehanbím....

Keď sa sami už nevieme vrátiť k Bohu a oslobodiť sa od svojich hriechov, tak Boh posiela svojho Syna, aby nám, ktorí o to stojíme, mohlo byť odpustené. Aby Pán Ježiš cez svoj kríž nám ukázal cestu späť k svojmu Bohu. A tak sa stáva Pán Ježiš našou spravodlivosťou, spravodlivosťou, ktorá dáva milosť a odpustenie.

To, že nás Boh volá k sebe, že chce aby sme s ním žili nový život, že nám dáva silu skrze moc svojho slova, to predsa nie je dôvod na hanbu.

Apoštol píše, že spravodlivosť Božia je  z viery a vedie k viere. To je treba spraviť s evanjeliom: uveriť mu v živote a túto vieru podať ďalej, svojim doma a potom všetkým, ktorých nám Boh dáva dennodenne do života. Za celý náš život tých ľudí je veľmi veľa. Koľkým sme ešte dlžníkmi? Pavol vraví, že on je dlžný Grékom i negrékom, múdrym i nemúdrym a preto je pripravený zvestovať evanjelium i v Ríme.

I my sme dlžní tú správu, svoje svedectvo o Bohu mnohým ľuďom sme pripravení????

Pred niekoľkými rokmi som počula príbeh jednej sestry, ktorý zachránil život. Jedna vdova po nebohom bratovi farárovi stále nosí v kabelke malú novú zmluvu, alebo niektoré z evanjelií viazané v útlej knižočke. Raz keď cestovala električkou, pustila ju sadnúť si mladá žena. Keď sa táto sestra pozrela na mladú ženu, zbadala, že plače. Nič sa nepýtala, len jej podala evanjelium Jána so slovami: Možno vám pomôže.

Zdalo sa, že tú ženu už nestretne, ale asi po dvoch rokoch je na ulici zastavila žena a srdečne ju objala. Naša sestra ju vôbec nespoznala, lebo to už bola mladá mamička, ktorá hrdo kráčala so svojím manželom a kočiarom. Sestra sa jej opýtala, či čítala tú knižku, ktorú jej vtedy dala v električke. Mladá žena odpovedala: Áno, a zachránila mi život. Viete vtedy, keď som vás stretla v električke so chcela skočiť pod vlak, ale vlak akosi neprichádzal a tak som sa začítala do slov evanjelia a teraz môžem byť šťastná. Zachránilo mi život.

Milí bratia a a milé sestry, nehanbite sa za moc, ktorá mení a zachraňuje životy, ale využite príležitosť povedať tomu, koho vám Boh dá do cesty, tú dobrú správu. Čo viete, možno vy budete tým človekom, ktorého viera a svedectvo zachráni život.

Amen.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok