ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
27.1.2008 - nedeľa po Deviatniku

Piesne: 366, 544, 449, 281, A 62;
Kázňový text: Vydám Ti poklady z temnosti i poskrývané zásoby, aby si poznal, že ja som Hospodin... Iz 45, 3

Milé sestry a milí bratia.

V posledných týždňoch sa oveľa častejšie ako pred tým hovorí o cenách ropy. Cena za jeden barel dosiahla v januári doteraz v dejinách najvyššiu hranicu -100 dolárov za barel. V podstate by to ľudí nemuselo zaujímať, ale práve ceny ropy hýbu svetovou ekonomikou. Šíria  sa správy o začiatku krízy na amerických burzách. Ropa je geologickým pokladom, zdrojom bohatstva, technologického pokroku aj mechanického pohybu. Vyrábajú sa z nej pohonné látky, oleje, mazivá, plasty, chemikálie a mnoho ďalších veci. Mnohé navonok chudobné krajiny, keď  objavili tento geologický poklad, ropa z nich urobila bohaté krajiny. Príkladom je  Saudská Arábia...


Tieto podzemné ložiská však treba hľadať, je potrebné robiť náročné geologické prieskumy a v prípade nájdenia ani ťažba nie je vždy jednoduchá. Ani na pevnine, ani na dne oceánov.


Ústrednou témou dnešnej nedele je  Božie slovo ako dar. Božie slovo môžeme v niečom prirovnať k spomínanej rope. Božie slovo je pokladom, o ktorý sme sa nijako nezaslúžili, bolo nám dané. Podobne ako žiaden štát sa nezaslúžil o existenciu ropy. Bola pod nimi skôr, ako to mohol ktokoľvek z ľudí tušiť. Ak však niekto tieto podzemné zásoby na svojom území má, je potrebné ich ťažiť a vynášať na povrch. A to je drina.
 

Podobne je niekedy drinou vynášať na povrch poklad Božieho Slova, aby mohlo byť použité pre náš život. Božie slovo nám bolo darované, ale aby sme z neho mali úžitok, potrebujeme poctivo kopať a ťažiť pre svoj život aj pre život tých, ktorí sú nám zverení.

Božie slovo je zdrojom duchovného rastu a duchovného pohybu. Nie je to len jedným alternatívnym palivom, ale jediným prostriedkom - bez Božieho slova niet duchovného rastu a pohybu. Je to kľúčový prostriedok na našej duchovnej ceste. Bez neho sa náš život stane  nudnou stagnáciou  a stereotypom. Naše kresťanské pravdy a vyznania sa stanú prázdnymi frázami a konštatovaním: „takto by to malo byť“. Tak ako ropa robí mnohé štáty bohatými, Božie slovo z nás robí ľudí duchovne bohatých a duchovne rastúcich.

Ako to však dosiahnuť? Veď Božie slovo je dnes prístupné takmer každému a napriek tomu okolo seba a aj v našom živote vidíme toľko stagnácie. V tom dnešnom prorockom texte nám Boh hovorí, že On sám nám vydá poklady a zásoby, ktoré sú akoby poskrývane – skryté v hĺbke v temnosti.  Od nás sa však predpokladá, že budeme hľadať, že načrieme pod povrch, tam, kde sa za normálnych okolností nepozeráme. Tie zásoby, ktoré nám Boh chce dať, ktoré sú určené pre nás, sú pre nevšímavé oči a povrchné pohľady skryté. A tak si môžeme povedať aspoň zopár praktických rád ako na to, ako získavať to, čo má Boh pre nás pripravené, aby sme mohli zažiť duchovný pohyb v našom živote:

1. Potrebujeme si vyhradiť čas. Musíme počítať s tým, že akékoľvek dolovanie pod povrch si vždy vyžaduje čas. Podobne je to aj s expedíciou do hĺbok Božieho slova. Ako však získať čas, keď ho máme stále málo/len 24 hodín/. Asi všetci vieme, že aj v oblasti času platí to jednoduché: nájdem si čas na to, čo pokladám za dôležité. Preto tým prvým krokom je priznať duchovnému životu životnú dôležitosť, aby dostal toľko času, koľko potrebuje. Naše sily a náš čas sústreďujeme časti len na vonkajší výkon. Diabol nám totiž hovorí: Len to je dôležité, čo je viditeľné. A my chceme mať viditeľné výsledky. Duchovný rast však nie je až taký viditeľný, ale napriek tomu životne dôležitý.

Nestanovme si nereálne ciele – ako napr. strávim pri Božom Slove denne 2 hodiny. Niektorí by ste kvôli tomu, aby ste to dodržali museli dať v práci výpoveď, alebo vyhodiť televízor z okna,  alebo by vám zostalo menej času na rodinu. Ak si dáme príliš nereálny cieľ, budeme sami zo seba sklamaní.

Vytvorte si, bratia a sestry, spôsob, ktorý je ušitý na vás. Ak máte čas 10 minút pred raňajkami, alebo 20 minút poobede, alebo pol hodinu počas cesty do práce, môžete ho využiť na stíšenie pred Božou tvárou, na počúvanie jeho slov. Môžeme sa v krátkej modlitbe pred čítaním modliť: Bože, čo mi tým chceš povedať, ako môžem to počuté dnes aplikovať a urobiť tak ďalší krok v duchovnom raste a na ceste za Tebou???
Teda niekedy je menej naozaj viac.

Aj pri čase platí to Ježišove: Nad málom si bol verný, nad mnohých ťa ustanovím. Boh dokáže požehnať svojím slovom aj malú chvíľku, ktorú mu dáme počas dňa.


2. Tým druhým krokom je v tom začatom vytrvať.
Nie vždy totiž zažívame pri čítaní a štúdiu Božieho slova povznesené chvíle a momentálne požehnanie. Ale aj napriek tomu treba húževnato vytrvať. Jeden múdry muž raz povedal, že my si  potrebujeme  zmeniť v  živote  návyky a potom tie návyky zmenia nás.

Ten, kto sa prekopáva k vzácnemu pokladu, musí počítať s tým, že veľa času bude aj mechanickou drinou, kým sa prekopeme hlušinou k vzácnej surovine.

Ditrich Bonhoffer  spája svoje duchovné obrátenie s rozhodnutím pravidelne tráviť  čas s Božím slovom. O sebe hovoril, že hoci bol vyštudovaným teológom, nežil skutočný kresťanský život a nebol nasledovníkom Krista. Neskôr vyznal: Biblia nie je len kniha, ktorá nám hovorí o Bohu a o tom ako žiť v spoločenstve s Ním, ale Biblia je samotným Bohom hovoriacim k nám.

Bonhoffer  začal s osobnými  duchovnými cvičeniami/tak ich nazýval/, ktoré pozostávali z uctievania Boha, modlitby, a dennej poslušnosti Božiemu slovu. Začal žiť ako Boží nasledovník a vtedy vyznal, že sa pre neho Biblia stala živou a konkrétnou knihou.

Milí bratia a sestry, toto potrebujeme aj my. Vykročiť týmito dvoma krokmi. Ak dnes urobíme  rozhodnutie vykročiť týmito dvoma krokmi vpred, vedzme, že budeme mať už zajtra mnoho prekážok, ktoré nám pripraví naša rýchla doba, svet, diabol aj naša lenivosť. Náš nepriateľ sa desí slova duchovný rast, preto bude pripravovať aj prekážky. Na našej strane je však náš Pomocník, ktorého nám Boh posiela - Duch Svätý, ktorý nás rád povedie.


Vrátim sa ešte raz k tej nešťastnej rope. Stále častejšie sa diskutuje o veľkosti zásob. Odborníci robia odhady, na koľko rokov by pri súčasne spotrebe a ťažbe vydržali doteraz objavené podzemné zásoby. Existujú pesimistickejšie odhady, ktoré hovoria o roku 2025 ako o dátume vyčerpania zásob. Iní sú naladení optimistickejšie, dátum posúvajú až na r. 2050.

Pravdou však je, že napriek veľkej potrebe sa tie zásoby raz minú a preto je na mieste šetrenie.

V tomto ohľade sa pri duchovných zásobách Božieho slova nemusíme báť ani uskromňovať. Nemusíme byť šetrní s Božím slovom – v strachu, že  sa nám duchovné zásoby minú. Prijímajme tieto Božie zásoby pripravené pre nás každý deň nášho života. Pán Boh bude robiť premenu nášho života cez svoje Slovo a skrze našu vôľu  podľa neho žiť.

Uvedomme si aj to, že potreba okolo nás je veľká. Veľký je nedostatok Božej pravdy v životoch ľudí. Buďme teda tými, ktorý tieto poklady budú vynášať na svetlo sveta aj pre ostatných. Amen!

David Bázlik – zborový farár
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok