ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
20.7.2008 - 9. nedeľa po sv. Trojici

Piesne: 188, 466, 200, 606, A-60
Text: Luk 5, 1-11

Milí bratia a sestry! Jedného dňa, ako čítame, použil Pán Ježiš Petrovu loď ako kazateľňu. Ale Ježišove slová Petra z hriechu neusvedčili. Počúvať kázané slovo nebol Petrov odbor, no v tom svojom rybárčení sa určite vyznal veľmi dobre. A práve v tej jeho každodennej práci ho Pán Ježiš vyzýva, aby odrazil loď na hlbinu a tam spustil siete.

Pán Ježiš sa rozhodol, že Petra (vtedy ešte Šimona) osloví v tom čo mu je blízke, teda v rybolove. Šimon to považuje za nezmyselné a za bláznovstvo, pretože ryby lovili v noci a napriek tomu nechytili nič. Akoby to mohlo byť lepšie cez deň? A načo sa vlastne tento človek slov mieša do mojej roboty? Veď on nie je rybár, vôbec tomu nerozumie! Ako by mi už len on mohol pomôcť?

Ale niečo na Ježišovej tvári a gestách muselo byť silné, keď taký skúsený rybár a tvrdý chlap ako bol Šimon sa dokázal so všetkým čo mal odovzdať Ježišovej výzve  a zmeniť svoj postoj k svojej každodennej robote činom i slovami, ktoré tomu predchádzali: „Ale na tvoje slovo spustím siete....“ Vidíme tu pokoru, odovzdanosť vo svojich každodenných starostiach.
    
Ako reagujem ja, keď ma Pán Ježiš zastaví  v mojej každodennej práci, v mojom bežnom zhone? Ako sa správam, keď som zastavená Ježišovou výzvou? Niekedy cez svojho kolegu, pracovníka v spoločnom tíme, cez momentálnu situáciu, cez „vlastnú“ myšlienku? Poddám sa vôli Ježiša ako to spravil Šimon? Je Ježiš môj Pán aj v mojej každodennej práci?
    
Tak ako u nás a všetkých ostatných, tak aj  Šimona viedla v jeho práci nádej na úlovok, dnes povieme – zisk. Je to logické a prirodzené. Šimon si povedal: pracujem preto, aby som mal zisk a za zisk ďalšie potrebné veci. Ale vtedy spustil siete z úplne iného dôvodu, jednoducho preto, že mu to Ježiš povedal a on chcel poslúchať, chcel vyhovieť Ježišovi z Nazareta. A čo bolo výsledkom tej práce, ktorej dôvodom bola: „vôľa Pána“? Bol to ohromujúci úlovok, na ktorý ani odborník v rybolove nebol vybavený. Malá loď a dotrhané siete.

    
Tento zázrak na Šimona zapôsobil. Nenaučil ho lepšej technike rybolovu, ale obrátil jeho pozornosť k niekomu, kto má moc aj nad rybami aj nad rybármi, kto je Pánom nad človekom i nad jeho každodennou robotou. Spoznal v Ježišovi toho, ktorý sa dokáže nielen postaviť do jeho lode a kázať, ale ktorý ho dokáže viesť aj v jeho práci. Ešte pred chvíľou bol odhodlaný oponovať a teraz padá k nohám a zdá sa mu nemiestne stáť v tej istej loďke s Pánom Ježišom.

On je svätý a ja hriešny, pomyslí si Šimon a zvolá: „Odíď odo mňa Pane, lebo som hriešny človek.“ Pán neodchádza a nič Šimonovi nevyčíta, ale pozýva ho do svojho spoločenstva a do služby. Možno by sme tu tiež čakali tú známu vetu Pána Ježiša: „Odpúšťajú sa ti hriechy“, ale Ježišova odpoveď na Šimonove zvolanie je: Neboj sa, napriek tomu aký si môžem z teba niečo spraviť, môžem tvoje dary použiť pre svoje kráľovstvo, odteraz budeš loviť ľudí. A Šimon sa nechal nahovoriť a na pár rokov zanechal svoj majetok, rodinu a rozhodol sa pre rybárčenie v mútnych vodách tohto sveta.

Naša situácia je predsa iná ako Petrova, mnohí z nás Pána Ježiša poznáme a vieme, čo od nás čaká aj v našej každodennej práci. Ale naša reakcia je rovnaká ako Petrova. Aj my povieme Bohu: nepotrebujem ťa vo svojej bežnej robote. Viem sám(a) ako a čo mám robiť, viem si poradiť aj bez teba Bože, veď mám na to školy a prax.

Potrebujeme zastaviť a zbadať zázrak, ktorý nám Boh kladie pred oči a naše srdce. Neraz naše motívy k práci majú nízku kvalitu. Do práce chodíme len aby sme zarobili. Alebo sa nájde aj iný dôvod? Napríklad, že nás práca baví?, že sa ňou chceme zapáčiť svojmu Pánovi? Veď aj Pavol nám radí aby sme všetko robili z tej duše ako Pánovi, asi vedel, že do mnohých vecí sa nám nechce. Naozaj potrebujeme zastaviť v tom každodennom zhone a spoznať to, čo zbadal aj Šimon: Ja so svojimi “kvalitami“ nie som hodný, aby bol so mnou Ježiš na tej istej lodi.

Ak to zažijem, budem sa môcť radovať z toho, že Pán je Pánom nado mnou i nad mojou prácou a má moc ma žehnať práve tam, kde pracujem a v tom, čo robím.

    A k počujeme jeho oslovenie UROB TO!,
    Ak dovolím, aby VSTÚPIL DO MOJEJ LODE, do môjho bežného dňa,
    Ak mám správny motív: JEHO VOĽU,
    Ak viem čo som zač – HRIEŠNY (A),
    Ak viem, že potrebujeme JEHO ODPUSTENIE A SVATOSŤ,

Potom môžem by ten a tá, ktorých Pán Ježiš volá do svojej služby a hovorí nám: NEBOJ SA,

Odteraz...nech je to časovo kedykoľvek som ten a tá, ktorý svedčí svetu, že Pán Ježiš Kristus je Pánom každého dňa  a každej mojej práce. Amen.

Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok