ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
9.11.2008 - 25. nedeľa po sv. Trojici

Text: 2 Pt 3,9
Piesne: 211, 346, 679, 525 A-87

Milí bratia a sestry!

V Biblii je mnoho zasľúbení a každý veriaci čaká na ich splnenie vo svojom vlastnom živote. Väčšinou sú to zasľúbenia o sprevádzaní, o ochrane, o milosti, o odpustení, požehnanom živote. Ale mnoho zasľúbení dáva Boh aj pre tých, ktorí čakajú na Pána Ježiša, na jeho druhý príchod. A tie zasľúbenia sú o radosti vo večnom živote.

Druhý príchod Pána Ježiša, to je zasľúbenie, ktoré nám dáva nádej. Pán Ježiš vraví: Idem vám pripraviť miesto a keď vám pripravím miesto, zasa prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja (J 14,3). Pán Ježiš vraví: Ja som Alfa i Omega, Počiatok i Koniec, Boh, ktorý je vševládny! .......Áno, prídem čoskoro! (Zj) A my tak ako Ján by sme mali odpovedať: Amen. Príď Pane Ježiši!

Kresťania apoštolskej doby verili, že Pán Ježiš príde veľmi skoro, ešte za ich života, a tak sa aj pripravovali. Každý deň svojho života žili v očakávaní príchodu svojho Pána. Ale s postupom času zisťovali, že Ježiš neprichádza. A tak sa už v dnešnej dobe utvorili dve skupiny ľudí - kresťanov: tí prví sa už vzdali čakať a už vôbec nemyslia na to, že by Pán Ježiš prísť mohol. Tí druhí sú zasa takí nedočkaví, že vyratúvajú presný čas, kedy opäť príde Pán Ježiš Kristus na našu zem. My evanjelici sme v praxi v tej prvej skupine. Alebo si myslíte inak?

Božie slovo nás upozorňuje, že Pánov deň príde ako zlodej. Teda, že nevieme kedy to bude, ale vieme z Božieho slova, že to určite príde. Ale keďže sa nič nedeje, mnohí si myslia, že Boh s týmto svojím zasľúbením mešká. No ten čas, ktorý nám Boh dáva, to nie je meškanie, to je milosť. On nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.

Boh nám v živote dáva viac možností, pretože nám dal slobodu. Jednou z tých možností je čakať na osobné stretnutie tvárou v tvár s Pánom, na jeho druhý príchod, prispôsobovať svoj deň tomuto zasľúbeniu a byť bdelí.
Ďalšia možnosť je, že som tá jedna z piatich panien, ktoré nemali olej vo svojich lampách, aj keď vedeli, že ženích môže prísť kedykoľvek. Nežili pre budúcnosť. My sme mnohokrát podobní.

V jednom zámku sedela malá spoločnosť. Sedeli okolo krbu, v ktorom horel oheň. Reč sa obrátila na kresťanstvo. Istý elegantný pán sa obrátil na domácu pani s otázkou.
- Z vašich slov zisťujem, že ste kresťanka. Veríte všetkému, čo sa píše v Biblii?
- Áno.
- Aj tomu, že všetci budeme súdení?
- Áno.
- Aj tomu, že kto nie je zapísaný v knihe života, dostane sa do pekla?
- Áno, aj tomu verím.
Hosť prešiel miestnosťou do kúta, kde stála klietka s papagájom, vyberie ho a chce ho hodiť do krbu, do ohňa. Vtom ho domáca pani naľakane zachytí:
- Čo to robíte! Úbohý vták!
Hosť sa zasmial:
- Počujte, vy ľutujete toto zviera a váš takzvaný Boh lásky uvrhne milióny ľudí do pekla! Smiešny Boh lásky!
- Ste na omyle pane, Boh nikoho nechce uvrhnúť do ohňa pekla. My sa doň dobrovoľne rútime sami. Boh chce, aby každý bol spasený.

Každý človek má možnosť rozhodnúť sa. Boh sa so splnením svojich sľubov neoneskoril, ale má veľkú trpezlivosť a my práve v tomto čase Božej milosti máme šancu rozhodnúť sa pre bdelosť, pre život, pre nádej, pre nebeské kráľovstvo.

Aby o nás mohli povedať: a tí pripravení vošli s ním na svadbu a potom sa dvere zatvorili. Neskôr prídu aj tí ostatní, ktorým došiel olej a budú aj tí vravieť: Pane, Pane otvor nám. Ale Pán im povie: Nepoznám vás!... Aj to bude jedna z možností pre nás... Máme teda odvahu povedať v tejto chvíli Pánovi: Príď Pane Ježiši! ?
                                                                                   
Amen
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok