ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
22.2.2009 - predpôstna nedeľa

Text: List Židom 2,14-15
Piesne: 644, 229, 245, 634, A-61

Milí bratia a sestry v Kristu!

Ktosi povedal, že ľudia pracujú a namáhajú sa z jediného dôvodu: aby si uchovali telesnú teplotu: 37°C. Jednoducho povedané, robia všetko pre to, aby si zachovali život.

Pri tom je však každému jasné, že život vôbec nie je v našej moci. Nie sme pánmi svojho dňa a čo bude zajtra, plánovať môžeme, ale zo skúsenosti vieme povedať, že nemáme moc ani nad svojimi plánmi.

Nevieme deň ani hodinu, kedy budeme musieť svoj život odovzdať Tomu, ktorý nám ho daroval. Keď zistíme, že situácia nie je v našich rukách, dostávame strach.
   
Strach je niečo, čo sa chtiac-nechtiac vtláča do nášho života. Asi najväčší strach človeka, okrem strachu z utrpenia, je strach pred smrťou.

So strachom dúfam, že sa môj život neskončí predčasne. Že mi nepraskne cievka na nevhodnom mieste v mojom organizme – v mozgu, že tá malička hrčka, ktorú som našiel na svojom tele nie je zhubný nádor, že moje dieťa je v poriadku a že sa nezabudne pozrieť naľavo aj napravo, keď bude prechádzať cez cestu. To je strach, ktorý zotročuje.

Ľudia sú ochotní dať za zdravie všetky svoje peniaze, veď zo sveta si aj tak nič neodnesieme. Zdravie sa stáva našim bohom. Strach zo smrti je niečo, čo robí z ľudí hrdinov i zradcov, otrokov i otrokárov.

Sú mnohí, ktorý tento strach zo smrti zneužívajú a dokážu iných vydierať. Obchodníci a reklamy radi strašia ľudí smrťou a stratou zdravia a tak dokážu z toho vytĺcť celkom slušný kapitál. Strach zo smrti je aj dôvodom rozličných náboženstiev, kultov, okultných praktík, čarodejníctiev…Človek hľadá cestičky ako od strachu utiecť....

U niektorých ľudí strach zo smrti vyústi do filozofie: Jedzme, pime, lebo zajtra zomrieme. Teda aj konzumný život je prejavom strachu. Užime si, čo život ponúka, veď aj tak nič nemá cenu, keď za chvíľu zomrieme.

V prečítanom texte je odhalený pôvodca aj manipulátor so strachom – diabol. Rád drží ľudí v strachu a tým v neslobode. Človek sa trasie pred smrťou a pri tom nevie, či môže čakať večnosť?

O Ježišovi Božie slovo hovorí: On prišiel, aby maril skutky diablove. Pán Ježiš ho nielen odhalil, ale aj porazil – vzal smrti osteň. To znamená, že smrť odzbrojil! Smrť – to bola najväčšia zbraň diabla. verš 14b…

Tou zbraňou, ktorá bola diablova najsilnejšia, práve tou ho zničil. Znie to paradoxne, ale Ježiš zničil moc smrti tým, že sa sám nechal usmrtiť – za nás. Jeho však, ktorý bol bez hriechu, Jeho, ktorý bol láska, smrť nepohltila.

Nad láskou smrť nemá moc, pretože: Dokonalá láska vyháňa strach. A to je odpoveď na naše strachy, odpoveď na naše otázky, keď prežívame akúkoľvek úzkosť života. Božia láska, ktorá je dokonalá, náš strach dokáže vyhnať.
   
Život pod ochranou takejto lásky, lásky nášho Boha, život v blízkosti Pána Ježiša znamená víťazstvo nad strachom. Sme predsa v blízkosti Toho, ktorý všetkým, čoho sa my bojíme prešiel. On svojou láskou k nám dokázal zobrať náš trest, ktorým bola smrť. Prešiel ňou, aj všetkým utrpením, ktoré človek skúša vo svojom živote. A vyšiel ako víťaz!

Pán Ježiš je ten, ktorý má všetku moc na nebi aj na zemi. Má v moci našu zdravie, náš život. Preto hlavným rysom Kristovho nasledovníka je sloboda od strachu zo smrti. Táto črta sprevádza kresťanov celými dejinami. Spomeňme kresťanov v prvých storočiach, ktorí boli ochotní radšej zomrieť v arénach v boji s divými zvermi, ako zaprieť svojho Pána.

Preto Majster Ján Hus radšej si telo nechal spáliť v ohni, ako by mal zaprieť a prekrútiť pravdu Ježiša Krista.
Preto mohol aj Luther povedať na sneme vo Wormsi – tu stojím a inak nemôžem.
Preto mnohí za bývalého režimu dokázali znášať príkorie – mnohí byť popravení.
Preto aj dnes je mnoho tých, ktorí môžu svetu ukázať, že Ježiš dal ich životu iný rozmer. Kresťania v Číne, v moslimských krajinách, kde majú veľké problémy…

Láska nášho Boha dáva slobodu. Slobodu od strachov, slobodu k odvahe, slobodu ku svedectvu, slobodu ku chvále, slobodu v živote, slobodu zo strachu pred smrťou. Pretože Jeho láska tento strach vyhnala. A my skúšame vo svojej slabej viere vyznať s Pavlom: Mne žiť je Kristus a umrieť zisk.

Majme strach z toho, čo je naozaj nebezpečné, strach z toho, čo je horšie ako strata zdravia a smrť, ktorou musí prejsť každý človek. Bojme sa toho, čomu sa môžeme vyhnúť. Človek uteká od Božej lásky a nemá strach zo straty Božej blízkosti a večnej smrti. Ale veď práve preto, aby sme o toto neprišli sa dokonalá lásky nechala pribiť na kríž. Amen.

Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok