ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
19.4.2009 - nedeľa po Veľkej noci

Text: J 20, 27. „Nebuď neveriaci, ale veriaci!“

Milí bratia a sestry v Kristu!

Prečo ľudia odmietajú veriť v Ježiša Krista? Veriť Kristu? Prečo nechcú dôverovať živému Bohu?

Hovoríme: to nie je môj problém! Ja mu dôverujem, ja s ním žijem! Vďaka Bohu, ak je to tak! Ale tvoj problém to je! Veriaci na papieri a neveriaci v srdci sa pohybujú medzi vami, niekedy dokonca vo vašej rodine, v mojej takisto.

A veľakrát sa nad tým trápime. Rozmýšľame, kde je chyba, kde ju spravil on? Kde som ju spravil ja? Prečo pochybuje? O mojom Bohu, Pánovi!
   
Každý aj neveriaci, nekresťan hľadá Boha. Hľadá duchovný svet, chcel by mu rozumieť. A tak hľadajú v učení budhizmu. Prečo, pretože učenie Budhu vám umožňuje byť dobrými aj bez Boha. Stačí, ak si dáte ampulku úspešnosti o tretej poobede a zasa môžete žiť ako sa páči vám. To pritiahne.

Prečo islam? Politické dôvody.
Prečo hinduizmus? Zásady filozofie a úcty k našej zemi, na to reagujú ľudia.

Nechcem tým povedať, že u nás na Slovensku sa ide stavať mešita alebo budhistický chrám. Ale myšlienky týchto náboženstiev prenikajú k človeku, najmä k mladým. A čo vieme, čo bude o 60 rokov? Či mešita nebude plnšia veriacich moslimov ako evanjelický kostol...

Prečo človeka, prečo toho, za ktorého sa modlíte nepriťahuje Ježiš? Pretože Ježiš volá, aby ste zomreli pre seba. Pretože každá pravda vyžaduje úplnú odovzdanosť, smeruje k úplnej pokore, k poddaniu svojej vôle pod vôľu Niekoho iného. A to vyvolá, že narazíte na odpor. Pretože taká je pravda Pána Ježiša Krista. On láme vašu silu, konfrontuje vás v otázke morálnej čistoty.

Iné duchovné a náboženské systémy vám v zásade hovoria: Môžeš sa dostať vyššie, len použi tieto etické barličky. S nimi sa to dá.

Ale Ježiš Kristus hovorí: Ak sa mi odovzdáš, dám ti nielen večný život, ale zmením i to, čo chceš vo svojom živote dosiahnuť. A to ľudia zmeniť nechcú. A povedzme si úprimne, aj my máme s tým problém.

Ján vo svojom evanjeliu zachytáva slovo Pána Ježiša, ktorý ešte pred ukrižovaním vraví Tomášovi: Ja som cesta, pravda i život. A nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa...

Niektorí tvrdia, že je to arogancia kresťanstva. To, že Pavol hovorí o tom, že neexistuje iné meno pod nebom ako je Ježiš Kristus, to je vraj predsudok. Veď štyria z piatich ľudí na zemi veria v iného Boha!
Prečo by som mal veriť?

Toto pravdepodobne bola otázka Tomáša k učeníkom, keď mu s nadšením hovorili o živom Ježišovi: Prečo by som mal veriť? Slová mu nestačia. Ani slová veľmi blízkych ľudí. Pochybuje, chce dôkaz.

Prešiel týždeň od veľkonočnej nedele, je opäť nedeľa  a Pán Ježiš znovu prichádza do kruhu svojich priateľov a žehná ich pokojom. Vzápätí, bez  toho, aby Tomáš povedal čo i len slovo, sa obracia k nemu a vraví: Poď a viď a nebuď neveriaci, ale veriaci.

Tomáš mohol vidieť. A pre nás je pochopiteľné, že jeho pochybnosti a otázky v mysli zmizli. Stal sa apoštolom, a svedkom Ježiša, svojho živého Pána a odišiel do Indie hľadať stratených a svedčiť o svojom Bohu.

Ale vaše dieťa, životný partner, priateľ sa opýta, prečo mám veriť? A vy im neviete dať taký dôkaz živého Ježiša aký mal Tomáš.

Boh vraví: Budete ma hľadať a nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom. Vieru nemôžeme prikázať, dokonca ani naučiť. Každý, kto chce veriť, musí hľadať, musí mať otvorenú myseľ, srdce, a nemusí šetriť svojím intelektom pri preverovaní slov Biblie.  A každý kto príde v úprimnej snahe, bez predsudkov, nemôže odísť ináč, len v presvedčení, že na celej zemi nič lepšie, nič podobné nenájde.

A nezabudnime, že človek, i ten najbližší, hľadá Boha i v nás!
V tebe hľadá dôkazy pre svoju vieru!
Často ich nenachádza!
Slová nestačia.
Ľudia, na ktorých nám záleží musia byť predmetom našich každodenných modlitieb.

Musia vedieť o nás, že sme tiež hľadali, aj vysoko aj hlboko a nenašli sme nič lepšie, čo by uspokojilo našu myseľ, naše srdce i najhlbšie naše túžby duše. Len Pán Ježiš to dokázal!

On nie je len cesta pravda i život, On je môj osobný priateľ! Ten, kto hľadá, chce vidieť dôkaz, že Ježiš Kristus je mojou cestou a mojou pravdou a mojím životom!!!

Vydajme svedectvo slov apoštola Pavla, ktoré povedal Grékom na Areopágu: Boh nie je ďaleko od nikoho z vás. Ukážme svojím životom tomu, koho máme teraz vo svojej mysli: „Boh nie je ďaleko od teba!“ Amen.

Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok