ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
24.5.2009 - Konfirmačný príhovor

Piesne: 628, 589, 263
Biblický text: Ty však, Timotej, zostávaj v tom, čomu si sa naučil, a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa tomu naučil. 2.Tim 3,14

Milé slávnostné zhromaždenie, bratia a sestry, Milá Majka, Ivka, Juraj,

... a je tu. Chvíľa, ktorú si budete pamätať. Dnešný deň - slávnostný a výnimočný. Aj vyzeráte inak ako zvyčajne, niečo robia šaty, niečo vážna tvár. Ale najmä, pred týmito ľuďmi poviete okrem iných aj tie dve slová, s ktorými bol zviazaný takmer každý štvrtok tých dvoch rokov prípravy. Tie slová zaznejú z vašich úst v tomto kostole. Posledná skúšková otázka: Viete aké sú to?  ...Verím a sľubujem!
   
Bude to počuť veľa uší. A hlavne bude to počuť váš Boh! Vyznanie viery a sľub vernosti. A po tomto výnimočnom dni, prídu menej výnimočné, úplne obyčajné. A s nimi aj situácie, kedy rôzni ľudia na vás budú tlačiť a budú sa vás pýtať: A čo máš z toho, že veríš, čo máš z toho, že dodržiavaš nejaké zastaralé zásady? Vieš čo, ja mám niečo lepšie, niečo čo ťa fakt naplní, čo dá zmysel tvojmu životu.

Buď pripravený(ná) na ten deň. Na tú situáciu. Rátaj s tým, že určite príde. Keď budeš mať 15, 20, možno 30, aj v päťdesiatke! Čo v ten všedný deň spravíš? Vzdáš to s Bohom a jeho pravdou? Alebo prispôsobíš svoju vieru tak, aby si aj s ňou vyhovoval priateľom? A možno si spomenieš na svoj výnimočný deň. Na deň, keď si Bohu niečo sľúbil, na deň keď si mu vyznal, že s Ním a v Ňom chceš žiť!

Slová Biblie, ktorými sa k vám prihováram, napísal raz apoštol Pavol v jednom liste jednému mladému chlapcovi. Pavol mu napísal: Ty však, Timotej, zostávaj v tom, čomu si sa naučil, a o čom si presvedčený...

Keď zostaneš v tom, čo si sa naučil, naučila a o čom si presvedčený a presvedčená, že to je to správne a najlepšie pre tvoj život, keď zostaneš v pravde, ktorej si uveril, v Pánovi Ježišovi, ktorého si poznal, zostaneš aj iný a iná ako iní. A tvoja vernosť bude mať účinok aj na druhých ľudí. A už otázka: „čo máš z toho, že veríš“ nebude znieť posmešne, pohŕdavo, možno s tupým výrazom, ale so záujmom, s údivom a s túžbou porozumieť.

Ste tí, ktorí kdekoľvek budete, budete reprezentovať svojho Pána. Neskresľujte Božiu pravdu, ktorú ste poznali a ktorej ste uverili. To je to, v čom máte zostať, čomu máte zostať verní, o čom ste presvedčení, že je to tá správna cesta. To TO je pravda O Bohu a o Tebe, Juraj, Majka, o ňom a o tebe, Ivka.

O tvojej obrovskej hodnote, ktorú máš v Božích očiach, v Jeho srdci, keď kvôli tebe bol ochotný zomrieť!  Tvoju hodnotu ti daroval On sám a nikdy ti ju nevezme. Nielen tento deň je výnimočný. Vy ste výnimoční pre Ježiša! Čo za to chce? Nič, len vernosť priateľa. Naozajstného priateľa. Vernosť vo chvíli, keď pôjde o veľa, za každých okolností.

Ale ten verš som vám ešte nepovedala celý. Celý znie takto: Ty však, zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, veď vieš od koho si sa tomu naučil. Bol to človek, ktorému Timotej veľmi dôveroval, človek, ktorý by pre neho urobil všetko. Kto je takým človekom vo vašom živote?... Pozrite sa naňho!... Nie som to ja...

Je to mama! Je to otec! Nemyslite si, aj vaše mamy, otcovia, vaši starí rodičia majú teraz hrču v krku a srdce im búcha trochu rýchlejšie. Pretože tento deň je výnimočný aj pre nich, keď vidia svoju dcéru a svojho syna kľaknúť pred oltárom...

Timotej spoznal Ježiša vďaka svojej mame Eunike a starej mame Loide, vďaka ich slovám, ich nepokryteckej viere – ako to píše Pavol -  a ich životu s Bohom. Mame a otcovi, starej mame i starému otcovi patrí aj dnes vďaka za to, že ste tu. Za to, že sa vám snažili stále ukázať to najlepšie pre vás, za to, že vás, keď ste boli malí, nedeľu čo nedeľu priviedli na besiedku, týmto pozdravujeme aj vaše učiteľky z besiedky a vyjadrujeme poďakovanie za ich službu.

Zostávaj v tom, čomu si sa naučil, o čom si presvedčený, veď vieš od koho si sa tomu naučil. K týmto slovám sa pripájame my všetci, ktorí vás máme radi. A žehnáme vás Svätým Duchom, aby vám dával silu žiť tú pravdu, o ktorej ste presvedčení, že je cestou pre vás. Amen.

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok