ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
9.8.2009 - 9. nedeľa po Svätej Trojici

Text: 2. Kráľovská 6,8-23

Milí bratia a sestry v Kristu!

Vierou sme dedičia zasľúbení, vierou rozumieme, že svet je stvorený Božím slovom, vierou Ábel doniesol Bohu väčšiu obeť, vierou Noe postavil koráb, vierou Abrahám poslúchol, keď ho volal Boh, vierou Mojžiš opustil Egypt, a vierou nariadil veľkonočnú slávnosť, vierou prešli židia cez Červené more, vierou zdolávali kráľovstvá. /Žid 11/. Pretože: „Viera je podstata toho, v čo dúfame a dôkazom toho, čo nevidíme.“ Toto zistil pisateľ listu Židom, Keď prebehol dejinami svojho národa. A je to tak, je to naozaj pravda!
   
Len vierou dokážme chápať, že Boh pre nás robí omnoho viac, než to, čo vidíme svojimi očami. Môžeme to vidieť aj v živote Elizea, ktorý sa stal nástupcom proroka Eliáša. Dobrým nástupcom.

Pred nedávnom sme si rozprávali príbeh o Eliášovi, ktorý sa z viacerých dôvodov nevedel dostať zo svojho krachu k sile. Tento prorok odovzdal svoju službu Elizeovi. Elizeovi, ktorý ho obdivoval, vážil si ho a snažil sa kráčať v šľapajach svojho predchodcu.
    
Svoje sily a úsilie venoval konkrétnym potrebám ľudí, ktorí žili v jeho okolí. Biblia spomína 18 prípadov, kde Elizeus konkrétne pomohol konkrétnemu človeku v jeho konkrétnom probléme. Vdove vyriešil problém s dlhom, bohatej žene vzkriesil syna, jedovaté jedlo sa nakoniec dalo zjesť, uzdravil vojvodcu sýrskeho kráľa, svojmu priateľovi zachránil z vody požičanú sekeru a dnes sme si čítali časť z textu ako pomohol izraelskému kráľovi k mieru s panovníkom Sýrie.
   
Elizeus pomáhal izraelskému kráľovi používať k táboreniu len tie miesta, ktoré boli bezpečné od Sýrčanov. A nestalo sa to len raz. Sýrskemu kráľovi to začalo byť podozrivé a prvé čo ho napadlo bolo, že má vo svojom vojsku zradcu, niekoho, kto vynáša tajné informácie o ich stratégii boja. Jeho sluha ho však vyviedol z omylu: 12.v.....
   
Keď to kráľ počul a dozvedel sa aj miesto kde sa Elizeus zdržiava, posiela na neho kone, vojnové vozy  a celý silný oddiel vojakov. Tak sa stalo, že takto vyzbrojená sýrska armáda v noci obkľúčila mesto Dótan kvôli jednému jedinému mužovi.
   
Keď skoro ráno vstal Elizeov sluha Gechází a videl čo sa deje, veľmi logicky sa ho zmocnila panika. Jeho slová sú aj pre nás veľmi prirodzené: „Beda, pane, čo si počneme?“ A vtedy zaznejú slová Elízea, ktoré tu svietia z celej tejto šiestej kapitoly. Sú to slová viery. Snáď si vieme predstaviť s akou istotou aj vážnosťou ich Elizeus vyslovil: Neboj sa, lebo tých čo sú s nami, je viac ako tých čo sú s nimi! Český preklad hovorí: Na naší straně stojí daleko silnější armáda.

Len vierou dokážeme chápať, že Boh pre nás robí omnoho viac, než to, čo my dokážeme vidieť. Vedel to i Elizeus a tak sa modlí za svojho sluhu Gecházího: Hospodine, otvor mu prosím oči, aby videl. A Gechází zrazu vidí okolo nich Božie vojsko, Božiu armádu. Druhá kniha Kráľov zaznamenáva: zrazu videl vrch plný koní a ohnivých vozov vôkol Elizea. A neboli to sýrske kone a vozy. Boli to služobníci Hospodina, ktorí bojovali na ich strane, boli to ich spojenci. Gecházím to uvidel vierou.
   
Vierou človek vidí Božiu moc, ktorá je s ním.Vierou vidím, že oproti môjmu strachu stojí Boh so svojimi anjelmi, oproti môjmu smútku stojí Božia pomoc, oproti mojej úzkosti, oproti akejkoľvek skúške, ktorá je predo mnou stojí môj Boh so svojou armádou. Aby som toto Božie vojsko videla vôkol seba, potrebujem vieru. Pretože len vierou dokážem chápať, že Boh pre mňa robí omnoho viac, než ja vidím vlastnými očami.
   
Veľakrát si pomyslíme ako dobre sme to uhrali, ako dobre prebehla operácia, ako pokojne znášam žiaľ, ako som sa pevnou vôľou dostal zo svojich strachov  a úzkostí, ako rafinovane a cieľavedome som zvládol túto skúšku. Ale keď uvidíte aj to, čo sa nedá vidieť očami, uvedomíte si, že naše veľké či malé víťazstvá  vybojoval pre nás Boh.
   
Keď sa vojsko  približovalo k Elizeovi, prosil Hospodina, aby im pokazil zrak. A tak sa aj stalo, keď prišli k prorokovi nepoznali ho, a Elizeus ich zaviedol do Samárie a povedal im, že tam toho, ktorého hľadajú, nájdu. Vtedy znovu prosil Boha, aby sýrskym vojakom oči otvoril a oni zrazu zbadali, že sú uprostred opevneného izraelského mesta.

V tej chvíli sa izraelský kráľ pravdepodobne hrdý na takýto úlovok, spýtal: Mám ich dať pobiť? 21. v. až 23. v... Zdá sa, že ani Izraelský kráľ nevidel vierou, a bol zaslepený podobne ako sýrske vojsko. Jeho víťazstvo predsa nebolo jeho víťazstvo. Ale dá sa to povedať aj inak. Božie víťazstvo sa stalo aj víťazstvom izraelského kráľa. Pretože Boh pre svoj národ urobil omnoho viac ako oni boli schopní vidieť vlastnými očami.
   
Každý z vás máte nejaké tie boje ešte pred sebou, možno zajtra, možno tento týždeň, ešte tento rok. Popros svojho Pána o zrak viery, ktorá vidí, že nie si v tom sám, sama, že na tvojej strane stojí tvoj Boh so svojou armádou anjelov, aby sa jeho víťazstvo mohlo stať tvojím.  Pretože len vierou dokážeš vidieť, kde všade za teba bojuje tvoj Boh. Amen.

Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok