ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
16.8.2009 - 10. nedeľa po Svätej Trojici

Piesne: 193, 329, 606, VP -  645, 311, 315
Text: Malachiáš 3, 1-3

Ajhľa, prichádza! - vraví Hospodin mocností. Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď On je ako tavičov oheň a ako práčov lúh! Posadí sa ako tavič a čistič striebra

Milí bratia a sestry v Kristu!

Keď si v Biblii po prečítaní týchto slov obrátite list, nájdete tam nadpis – Nová zmluva. Nová zmluva znamená novú šancu, novú možnosť. Tá prichádza. Posiela ju Boh. My sme tí, ktorí túto možnosť hľadáme, ktorí túžime začať znovu, inak. Boh o tom vie, preto posledný prorok starej zmluvy zaznamenáva slovo Hospodinovo: Ajhľa, posielam svojho posla, aby predo mnou pripravil cestu a vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte - posol zmluvy.

Tak sa deje to, že Ježiš je tu, v tomto chráme, v mojom živote. Zrazu je tu. Je tu možnosť novej zmluvy! Uvedomujete si to? Ale!!! Kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Pán Ježiš je tu! Kto z nás však pred ním obstojí v tejto chvíli!?

Zrazu totiž zistíme, že my sme si vlastne tú zmluvu predstavovali inak. Tak  sme si ju už za ten čas trošku prerobili, aby nás to nevyšlo draho, aby sme nemuseli veľa vložiť, a aby sme z toho niečo mali pre dnešok, pre tento týždeň a tento rok.

Žijeme vôbec tú zmluvu, ktorú nám poslal Boh skrze Pána Ježiša? On je ten posol zmluvy, v ktorom vraj máme záľubu! Sme vôbec tí, ktorí ho hľadajú? Ktorí v ňom majú záľubu? Ktorí ho čakajú viac ako čaká matka svoje drahé dieťa, viac ako muž milovanú ženu? Mnohí už vlastne ani nevedia, načo je tá nová zmluva dobrá. Kto znesie deň Jeho príchodu? A kto obstojí keď sa zjaví?

Ježiš teraz vidí stav tvojho srdca, mysle, života. Vidí špinu, nános, to, čo do tvojho srdca nepatrí.  A sám sa stáva ohňom. A tak vidíme bolesť, a plno otázok ako i tento týždeň. Pretože Pán sa stáva tavičom našich životov, tvojho života,  aby vyčistil to, čo je vzácne pod nánosom špiny. Tou vzácnosťou si ty!

Skupinka žien študovala Bibliu. Proroka Malachiáša. V tretej kapitole prišli k tretiemu veršu: a posadí sa ak tavič a čistič striebra. Tento verš bol hlavolamom  pre tieto ženy a rozmýšľali, čo tieto slová hovoria o Božom charaktere. A tak sa jedna z nich ponúkla, že do budúceho stretnutia niečo zistí o procese čistenia striebra a na budúce im to porozpráva.

Táto žena si dohodla ešte v ten týždeň stretnutie s striebrotepcom. Nepovedala mu, prečo sa o jeho prácu zaujíma, iba toľko, že sa zaujíma o proces čistenia striebra. Nastal deň stretnutia. Žena pozorovala  muža pri práci. Videla ako drží kus striebra nad ohňom, aby ho zohrial. Muž jej vysvetlil, že pri čistení striebra, treba striebro držať uprostred ohňa, tam, kde sú plamene najhorúcejšie, aby sa spálila všetka nečistota.

Vtedy ju napadlo, že aj Boh nás takto neraz drží v ohni. V ohni choroby, nešťastia, strachu, problémov, utrpenia, neistoty. „Tam, kde sú plamene najhorúcejšie...“ spomenula si na mužove slová.
   
A vtedy sa jej pred očami objavili slová z Malachiáša: A posadí sa ako tavič a čistič striebra. Po chvíli sa opýtala muža, či naozaj musí sedieť a držať to striebro po celý čas, kým sa čistí. Muž odpovedal: „Samozrejme, a nielen to. Musím ho držať a nesustiť z neho oči po celý čas, kým je v ohni. Keby som to striebro nechal v plameňoch čo aj len chvíľu dlhšie ako treba, úplne by sa zničilo“.

Žena na chvíľu stíchla. A po chvíli ju napadla takáto otázka?: „Ale ako viete, kedy je to striebro už úplne čisté?“ Muž sa usmial.: „No to je ľahké, predsa vtedy, keď sa v ňom vidím ako v zrkadle!“

Boh nám skrze Zachariáša 13,9 hovorí: Vovediem ich do ohňa a pretavím ich ako sa čistí striebro a vyskúšam ich ako sa skúša zlato. A budú vzývať moje meno a ja ich vypočujem. A poviem: to je môj ľud. A oni povedia: Hospodin je náš Boh!

Ak sa dnes cítiš ako uprostred ohňa, pamätaj, že ťa Božia ruka drží. Tvoj Boh nespúšťa z teba oči. A nedovolí, aby sa tvoj život zničil. Bude ťa strážiť  a bude ťa držať, až kým sám seba neuvidí v tebe.
   
Kto obstojí, keď sa zjaví?... Aby sme obstáli, potrebujeme oheň. Pretože len skúška ohňom nás naučí hľadať Boha, ukáže nám aký je.

Uvidia ho v nás, pretože jeho obraz sa bude v nás odrážať. A my pochopíme, že bez novej zmluvy, ktorú Boh podpísal Ježišovou krvou by sme nikdy tú novú šancu dostať nemohli. Amen.

Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok