ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
20.9.2009 - 15. nedeľa po Svätej Trojici

Piesne: 289, 506, 203, 652  A - 54
Kázňový text: Tak Dávid odišiel odtiaľ a unikol do adullámskej jaskyne; keď o tom počuli jeho bratia a celý dom jeho otca, zišli sa k nemu. 1. Sa 22,1

Milí bratia a sestry!

Nejeden  filmový producent by sa potešil, ak by mu scenárista predložil taký strhujúci príbeh s toľkými zvratmi, akým bol príbeh Dávida. Dávidov príbeh je poprepletaný mnohými dobrodružnými a nečakanými udalosťami. Je nám známy  raketový štart  jeho kariéry z pastiera na vojvodcu, kráľovského hudobníka  a kráľa, ale aj jeho pády až na dno jeho možností.

Dávid v prvej časti svojho života prežíval šnúru žiarivých úspechov. Samuel ho pomazal za kráľa nad Izraelom. Už ako chlapec porazil najobávanejšieho nepriateľa Izraelcov – Goliáša. Kráľ Saul si ho vyvolil za vojvodcu i svojho dvorného  hudobníka. Vojaci ho milovali a ľudia o ňom písali piesne. Jedna znela takto: Saul porazil svojich tisíc, a Dávid svojich desať tisíc.

Dôveroval Bohu a dlhý čas sa mu darilo všetko, na čo siahol.

Prišiel však  aj do jeho života čas, keď všetky dobré veci, ktoré získal, boli mu v krátkom čase odňaté. Dávid stratil výbornú a dobre platenú prácu  kráľovského hudobníka a následne aj pozíciu vojvodcu. Kráľ Saul začal na neho žiarliť pre jeho úspech. Žiarlivosť ho dohnala tak ďaleko, že začal do Dávida dokonca hádzať kópiou. Dávid v krátkom čase stráca všetky príjmy aj istoty.
   
Ale to nebolo zďaleka všetko. O nejaký čas stráca aj manželku. Bol totiž ženatý so Saulovou dcérou Míkal. Saul po ňu poslal vojakov a Dávida rozkázal zavraždiť. Jeho manželka mu síce pomohla uniknúť, ale Saul  si ju vzal späť a vydal ju za iného muža.   

Dávid uteká do Rámy, kde býval jeho duchovný učiteľ - prorok Samuel. Dúfal, že tam bude v bezpečí. Keď sa však o tom Saul dopočul, poslal  aj tam za ním vojakov. Preto Dávid musí znovu utekať. Krátko na to  aj staručký Samuel zomiera.

Svojim odchodom z kráľovského dvora Dávid stráca aj svojho najlepšieho priateľa Jonatána. Tak si to teraz  zhrňme: Dávidova situácia vyzerá tak, že jeho zamestnanie aj manželstvo skončilo neúspechom, jeho radca a učiteľ zomrel, jeho priateľ z jeho života odišiel a tiež  má problém s ubytovaním. Dokonca aj Saulovi nepriatelia pred ním zabuchli dvere.

Práve v takejto situácii prichádza do Adullámskej jaskyne, aby tam našiel útočisko.  Neskôr tam za ním prichádzajú aj ďalší sužovaní, zadĺžení a zatrpknutí ľudia a on sa stáva ich vodcom.
   
Zatiaľ čo pred tým mal Dávid bohatstvo, moc, slávu, priateľov, zabezpečenie aj istoty do budúcnosti, teraz mu ostáva iba holý život a jaskyňa. Túto jaskyňu by sme mohli nazvať aj jaskyňa prehry.

Drahí bratia a sestry, aj my máme v živote takéto jaskyne. V jaskyni prehry skončíme, keď prichádzame o  istoty a zábezpeky. Dôvod môže byť rôzny. Jaskyňa môže byť výsledok nášho zlého rozhodnutia, ale aj výsledok okolností, ktoré sme nemali šancu ovplyvniť.

Milý brat, milá sestra, možno si v takejto jaskyni práve teraz. Možno ste stratili zamestnanie, priateľa, priateľku alebo zdravie. Možno nevyšli vaše dobre zabezpečené plány. Toto je jaskyňa.
Nikto neplánuje skončiť v jaskyni, no skôr či neskôr tam každý z nás nejaký čas strávi. Na pobyte v jaskyni je pre kresťana najťažším to, že sa začne pýtať: Nezabudol na mňa Boh. Zaujíma sa vôbec o mňa? Som ja pre neho vôbec dôležitý - dôležitá?  Budem ešte niekedy aj inde ako v jaskyni? Alebo tu zomriem.

Sú to práve 2 roky, keď sme sa prisťahovali do Ružomberka. Pri sťahovaní sme museli niektoré časti nábytku rozmontovať a potom následne zmontovať. Nedávno pri upratovaní náradia som našiel mnoho súčiastok, ktoré som po rozobratí a zložení už nenamontoval. Občas sa mi totiž stáva, že keď skladám bez návodu, zvýšia sa mi nejaké diely a súčiastky. Každá z tých súčiastok bola kedysi vytvorená  k určitému účelu. Ja som z nej však urobil niečo nepotrebné.

Niekedy sa aj my cítime ako súčiastky, ktoré sú už na vyhodenie. Nikomu už nechýbajú. Keď v živote zažijeme neúspech máme pocit, že tento svet nás už nepotrebuje. Je to však omyl. Nikto z nás nie je súčiastkou navyše, bez ktorého sa život zaobíde. Nenechajme si to nahovoriť diablom alebo vlastnou seba ľútosťou.

Hoci sa niekedy ocitneme v jaskyni, mali vy sme vedieť, že jaskyňa je tým miestom, kde Pán Boh na nás nezabudol, ale práve tam koná znamenitú prácu pri formovaní našich životov. Vtedy, keď sú už všetky istoty  a barličky rozlámané a my zistíme, že máme len Boha, prídeme na to, že Boh nám úplne stačí.
   
Jaskyňa je tým miestom, kde stretneme Hospodina, pretože v jaskyniach On koná svoje znamenité dielo s nami. Podobne to bolo napríklad s depresívnym Eliášom. Práve v jaskyni k nemu Boh hovorí.
   
Dávid o jaskyni a neúspechu niečo vedel. Asi desať rokov strávil na úteku. Z ľudskej perspektívy to vyzeralo tak, že sa zasľúbenia, ktoré mu Boh dal, nikdy nesplnia. Prežil dlhé obdobie neúspechu a sklamaní. Po pár rokoch, keď sa zdalo, že sa Dávidovi  začína dariť, keď sa jeho život stabilizoval, keď sa opäť oženil a  založil mesto Ciklag, prišli v jeho neprítomnosti nepriatelia, toto mesto vypálili  a ženy aj s jeho manželkou odvliekli so sebou.  V Biblii si čítame, že vtedy sa Dávid i jeho mužovia  pustili do hlasitého plaču a plakali tak, že už ani nemali síl k plaču. Hneď potom (30 kap. 6b) však prichádza jedna úžasná veta: Ale David našiel posilu v Hospodinu, svojom Bohu.

Toto je tajomstvo duchovného života a vnútornej sily aj uprostred nepriaznivých životných okolností. Keď sú všetky ostatné zdroje a istoty preč a všetky barličky zlámané, môžeme podobne ako Dávid nájsť posilu v Hospodinu. Ak chcete vedieť ako to dopadlo, keď Dávid našiel posilu v Hospodinu, prečítajte si 30 kapitolu 1. knihy Samuelovej.

Ak chce človek  nájsť posilu v Hospodinu, potrebuje   v modlitbe s Bohom o svojej   bolesti rozprávať. Tak to urobil aj Dávid. Čítame o tom v Žalme 142. Tento Žalm je spájaný práve s týmto obdobím jeho života. V ňom hovorí: Hlasite volám k Hospodinu, vylievam si pred Ním svoju žalobu, vyznávam pred Ním svoje súženie.

Bratia a sestry, dokážeme sa Hospodinu vyžalovať? Práve totiž v týchto chvíľach do nášho života prúdi Božia moc. Mnohí sa tomu bránia, namiesto toho sa snažia pochovať svoju bolesť, sklamanie alebo prehru niekde hlboko v sebe, aby sa k nej on ani nikto iný nemohol dostať. 

Lepší spôsob, ako skrývať svoju bolesť, je vyliať si srdce pred Hospodinom a niekedy aj pred svojím bratom, či sestrou. Milý brat, sestra, ak sa nachádzaš, alebo niekedy ocitneš v jaskyni problémov a neúspechu, nezabudni, že:

- Boh nestvoril žiadneho človeka, ktorý by bol zbytočný v jeho plánoch. Aj keď si v jaskyni, Boh na teba nezabudol.
- Máš možnosť vyrozprávať Bohu svoje bolesti a tak nájsť v Ňom vnútornú silu pre svoj život. Amen!

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok