ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
31.10.2009 - Pamiatka reformácie

Text: 2 Kor 5, 14 - 20

Milí bratia a sestry v Kristu!
   
31.október! Rozmýšľali ste už aj vy: Prečo si Luther vybral práve taký „zlý“ dátum? Ako môžeme vidieť aj v našom chráme a počuť aj z úst ľudí z nášho zboru, tieto dni nám na Služby Božie akosi príliš nevyhovujú...

Veď dnes máme iné starosti ako ísť do kostola! Aj keď je pamiatka zosnulých až v pondelok, už dva týždne predtým náš čas venujeme hrobom, cintorínom, kvetom, kahancom a plánovaniu, ktorý cintorín navštívime najskôr, a s touto súvislosťou aj aké menu pripravíme pre návštevy, ktoré cestou z hrobov sa zastavia u nás.

Pristihli ste sa aj vy pri týchto myšlienkach a veciach? Tak veľa úsilia venujeme mŕtvym!

Venujeme toľko síl aj Pavlovej výzve? Dokonca môžeme povedať výzve Pána Ježiša?, keď počujeme slová z listu: „Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom!".
   
Prečo práve takýto zlý dátum Luther vybral? Naschvál! Pretože okázalá pamiatka mŕtvym tu bola odjakživa. Aj v stredoveku boli: sviece, kvety, hroby, a omše za mŕtvych. Taká úcta zosnulým, toľké úsilie vynaložené. A k tomu všetkému ešte aj platby do pokladničiek za odpustenie tým, ktorí už dávno nežili v našom svete. Odpustenie z očistca, prosba za mŕtvych, aby ich Pán zmieril so sebou.

Omše v týchto dňoch konali kňazi v chrámoch od rána do večera aj sami, bez ľudí. Aby si urobili čiarku a znovu a znovu obetovali Krista, aby vykúpil mŕtvych a ukrátil im ich roky trápenia v očistci.

Luther sa už na to nemohol pozerať, preto vybral takýto dátum.  A keby dnes žil, čudoval by sa znovu, že nevyhovuje práve luteránom... Veď priznajme si, o čom v týchto dňoch premýšľame? O reformácii?....

Keby prišiel Luther 31. októbra do nášho mesta, rozmýšľam, či by videl, že naša evanjelická cirkev, že to je tá reformovaná, rozmýšľam, či by nechcel dnes večer pred sviatkami zosnulých urobiť to, čo pred 492 rokmi: Zobrať klince, listinu a na dvere nášho kostola pribiť niekoľko výpovedí proti „luteránskej“ praxi.

Dnes, bratia a sestry, vám živým Ježiš Kristus vraví: Zmierte sa s Bohom! To je výzva dnešného dňa. Aby sme zajtra mohli prijať milosť nášho Pána, Ježiša, Božiu lásku a prítomnosť Jeho Ducha. Zmierte sa  s Bohom!

Nemohli by sme to urobiť bez obete Pána Ježiša. Trhlina medzi nami a Bohom je príliš hlboká na to, aby sme ju prekonali bez Krista. A príliš široká na to, aby sa časom zacelila sama. Sami vieme, že konflikt sa sám od seba bez našej pokory a ľútosti, neurovná.

A preto Boh robí prvý krok. Vidí, že je to tak obrovská trhlina, že neexistuje náprava, nič čo by sme my vo svojej ľudskosti dokázali obetovať, nič nie je dostačujúce, a tak nám posiela most.

A ten most hovorí: „zmierte sa s Bohom! Ak to urobíte a prejdete cezo mňa k svojmu Bohu, len tak sa vy, ktorí nie ste svätí môžete dostať do blízkosti svätého Boha!“ „Preto ja padám“, vraví most, „aby ste vy mohli obnoviť kontakt s Bohom.“

Trhlina bola už raz a navždy zacelená obetovaním života. Čistého, Dokonalého, bez akejkoľvek viny pred Bohom. Nikto z ľudí taký život nežil, preto Ježiš opúšťa Otca v nebesiach a v ľudskom tele, pribitý na kríž sa mení na most pre živých! Verš 21...Toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil hriechom za nás, aby sme boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.

To bol Lutherov objav tej doby!: Jedine v Pánovi Ježišovi sme pred Bohom ospravedlnení zo svojich previnení voči Nemu. Ale ak prijímame most k Bohu ako cestu pre svoj život, tá cesta nesie záväzok:....aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto bol za nich umrel a vstal z mŕtvych....Preto, ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa nastali nové. /15+17/

Prijímate túto cestu aj so záväzkom v tomto dosť nevhodnom čase? Cítite túžbu žiť Kristu? Tak potom,...

...miesto Krista sme poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás ...Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom! Amen!

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok