ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
20.12.2009 - Štvrtá adventná nedeľa

„A bol človek, ktorého poslal Boh a ten prišiel svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze Neho. On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete, svet Ním povstal, ale svet ho nepoznal... V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila..“ /J 1,6-10 + J 1,4-5/

Milí bratia a sestry v Kristu!

Ak nepreniká slnečné svetlo až k nám, jednoznačne niečo musí zavadzať. Buď sa nachádzame na opačnej strane zemegule a ak sme na tej správnej - otočenej k slnku, potom to môže byť oblak pary, budova, strom, slnečník, oblečenie a iné veci.

Občas môžeme pozorovať zvláštny úkaz -  zatmenie mesiaca. Vtedy slnečným lúčom, ktoré by inak mesiac osvetľovali, prekáža naša planéta Zem, náš svet.

Napriek tomu, že o pol piatej večer sa rozsvietia mestá pouličnými lampami a tisícimi ďalších malých žiaroviek, najmä v tomto čase adventu a Vianoc., Napriek tomu, že v mnohých rodinách viac ako inokedy v roku blikajú plamienky sviec, napriek tomu, nám každým rokom viac a viac, k tomu, aby sme videli a cítili svetlo Ježiša Krista, zavadzia svet. Poslednú dobu sa mi zdá, že najviac na Vianoce....
   
Lúče slnka sú neustále vysielané rýchlosťou svetla. Existujú stále, i keď je mesiac v tieni Zeme. Pán Ježiš so svojím svetlom neustále osvetľuje náš život, jeho lúče sú namierené na nás, ale človek ich nevidí. Nevidíš a necítiš, pretože ti prekáža svet.

Žijeme v tieni sveta, v tme a šere urážok, ohovárania a klamstiev, v šere zranení, v tme, ktorá vraví: nemôžem a ani nechcem odpustiť, v tme, ktorá otočí hlavu a mávne rukou a povie: ste mi ľahostajní...

Žijeme v tme sveta, ktorý je osvetľovaný len umelo. Až prehnane blikajúcimi obchodmi, gýčovou ponukou tovaru, úlisnosťou a sľubmi, takmer uveriteľnými reklamami. Až máme z toho všetkého zatemnený mozog(seba nevynímajúc). Ak s tým nič neurobím, ja, ty a necháme svet, aby zavadzal a prekážal svetlu Pána Ježiša v našich životoch, zrazu zistíme, že máme nielen zatemnený mozog, ale aj zatemnené srdce. Zistíme, že tmu máme celkom radi a uveríme jej.
   
Ale ak máme túžbu byť svetlom pre svet, (a nemusíme ísť až do sveta), stačí - svetlom pre svoju rodinu, pre mamu a otca, pre svoje deti, pre manžela a manželku, nemôžeme svietiť bez svetla Ježiša. Sme ako mesiac, ktorý len odráža slnečné lúče. Avšak len vtedy, keď medzi nami a Slnkom nezavadzia svet.

Skúsme urobiť niečo preto, aby svet neprekážal svetlu Ježiša! Aby sa nepostavil medzi nás a nášho Boha. Rozmýšľajme o dnešnom dni, o zajtrajšom, o Vianociach. Nechceme predsa zostať v tej tme, v tieni sveta, ktorý ponúka pohanstvo, ustarostenosť, stres, strach a hriech.

Do tmy sa človek schováva, tmy sa človek bojí a v tme človek koná zlo. Nemusíme ostať v tieni vecí, ktoré nás tlačia ešte do väčšej tmy, ešte do tmavších kútov, aby sme úplne zabudli, že svetlo existuje!
   
Vystúp z tmy sveta, ktorú diabol používa proti tebe a tvojmu životu, hoci vraví, že teraz si slobodný. Vystúp z tmy, ak vystúpiš, zistíš, že potrebuješ niekoho, kto by ťa očistil, kto by ti odpustil, kto by bol voči tebe úprimný. Zistíš že potrebuješ blízkeho a osobného Boha.

A Ján tu píše, že preto sa narodil, aby svedčil o takomto Božom svetle. Svetle, ktoré dáva život, svetle, ktoré svieti na nás vždy. Aj vtedy, keď ho nevidíme a necítime jeho teplo, aj vtedy, keď si hovoríme, že ho nepotrebujeme. -  Bolo vo svete, ale svet ho nepoznal......Ježiš

To svetlo si nemôžete kúpiť, nedá sa zohnať len tak, môžete si ho len želať – napríklad ako vianočný dar. To svetlo svieti v tme a tma ho nepohltila! Dobrá správa pre nás, ktorí sme sa rozhodli vystúpiť z tieňa sveta do svetla Pána Ježiša Krista! Amen.
   
Modlitba:
Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta.
Otvor môj zrak, nech vidím. Amen

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok