ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
24.12.2009 - Štedrý večer

Piesne: 11, 41, 47, 52, 60, A - 1
Kázňový text: Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého. 19 Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť.  20 Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Mária za ženu, lebo čo sa v nej počalo,  je z Ducha Svätého.  21 Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. 24 Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel Pánov: prijal svoju ženu... Mt 1, 18b- 21.24  

Drahé štedrovečerné zhromaždenie, milí bratia a sestry, milé deti!

Vianoce sú oslavou narodenín Pána Ježiša Krista. Ale okrem toho  sú označované aj ako sviatky rodiny.  Počas  týchto sviatkov si ešte viac  uvedomujeme, aká vzácna je pre nás naša rodina.

Milé deti, predstavte si, že by ste mali  dnes večer na výber dve možnosti.

Tou 1. možnosťou  by bola možnosť stráviť dnešný večer s nejakou vašou obľúbenou hviezdou z televíznej obrazovky, s niekým, koho obdivujete. Ako napríklad niektorý s finalistov zo superstar alebo Hanou Montanou...

2. možnosť by bola  stráviť dnešný večer so svojimi najbližšími - mamou a otcom, starkými.  Akú možnosť by ste si vybrali? Nepochyboval som o tom, že určite by ste si vybrali svoju rodinu.  Určite sa už  tešíte, že budete dnes večer práve s vašou rodinou.    Keď som bol ja malým chlapcom, bolo to práve v jeden  Štedrý večer, keď mi  prvý krát prišla na um otázka:  Ako by vyzeral môj život v prípade, že by som sa narodil v inej rodine? V rodine našich známych, ktorých poznám. Alebo možno niekde v Afrike? Ako by vyzerali moje Vianoce? Mal by som vôbec nejaké? Táto otázka ma vtedy veľmi  znepokojila. Preto som ju rýchlo zahnal. Ale ona sa ešte mnohokrát práve v časoch najväčšej radosti vrátila. Možno ste aj vy o tom niekedy rozmýšľali.
   
Nikto sa nás pred narodením nespýtal, či chceme byť dievča, alebo chlapec, či uprednostňujeme čiernu, alebo bielu pokožku, či chceme žiť v Európe alebo v Afrike, v 20. alebo 16. storočí spolu s Martinom Lutherom. K týmto veciam sme sa vyjadriť.

Napriek tomu si myslím, že väčšina z nás by dnes večer na otázku, „kde by si sa chcel narodiť“ odpovedala: Tým istým rodičom a v tej istej rodine.  Všetko ostatné by bolo pre nás len horšou alternatívou.
   
A práve Vianoce rozprávajú pravdivý príbeh o jednom dieťati, ktoré na rozdiel od nás, dostalo na výber. Niekto sa ho takúto otázku spýtal. Muselo to byť niekedy pred prvými Vianocami, keď  si  milujúci Otec zavolal na kus reči  svojho Syna a ukázal mu na náš biedny svet – plný biedy, podlosti, bolesti, strachu  a smrti. Otcovi sa vtedy musel v očiach zračiť smútok, keď  sa ho spýtal: čo povieš  na to,  keby si sa narodil práve tam, práve do tohto rozporuplného sveta? A myslím si, milé deti, že viete akú odpoveď Mu na to jeho poslušný Syn dal. Aj to, ako sa tento syn volal. (Áno bol to Ježiš a On súhlasil.)
   
Otec miloval svojho Syna a preto mu dal slobodu rozhodnúť sa. Ale Syn rovnako miloval Otca a vedel, ako je to pre neho dôležitý svet, ktorý stvoril, ako jeho Otec tento svet veľmi miluje. Preto Syn hovorí: Áno, tu som,  pošli mňa.
   
A tak sa Boží Syn narodil ľudským rodičom – Márii a Jozefovi. Aj keď boli  Jozef s Máriou výbornými rodičmi, predsa Ježiš vedel, kto je jeho skutočným Otcom a odkiaľ prišiel. Ježiš svojim rozhodnutím - narodiť sa do tohto sveta - spustil jednu úžasnú reťaz dobrých rozhodnutí.  V tie prvé Vianoce Ježiš akoby uvoľnil ten obrovský potenciál slobody, ktorý máme aj my všetci, ale nie vždy ho využívame.

To prvé dobré rozhodnutie pochádzalo od Boha, ale v Biblii si čítame aj o obyčajných a jednoduchých ľuďoch, ktorí hoci si mohli zvoliť ľahšiu alternatívu, predsa si zvolili tú správnu. Aj keď bola ťažšia.
 
Čítame o Márii, o obyčajnom dievčati, ktoré určite ako každé dievča mala svoje plány a sny. Ale keď ju oslovil anjel a rozpovedal jej o Božích plánoch v ňou, aj keď so strachom, ale poslušne povedala: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova.
   
Keď sa Jozef  Máriin snúbenec dozvedel, že Mária je tehotná, nedokázal si to vysvetliť inak, než že mu bola neverná. Preto sa s ňou chcel rozísť. Jozefovi sa však sníval sen. V sne mu anjel vysvetlil Máriino tajomstvo.  Teraz aj Jozef stál pred svojou životnou dilemou. Má urobiť to, čo mu radí ľudská logika – teda opustiť Máriu, alebo má uveriť posolstvu sna a skomplikovať si život a vzťahy?

Jozef pozbieral všetku odvahu, ktorú mal a urobil krok viery správnym smerom – vzal si Máriu. A mohli by sme menovať ďalších, ktorí prekonali svoj strach a pohodlnosť a urobili tak dobré rozhodnutie. Boli to napr. pastieri alebo mágovia od východu.
   
Milí bratia a drahé sestry, Boh každého z nás z času na čas postaví pred ťažkú dilemu. Podobne ako tomu bolo aj v živote Jozefa a Márie. Som presvedčený, že aj počas týchto sviatkov sa k nám  Boh prihovorí a postaví nás pred výzvu.

Niektorých manželov sa možno spýta: ste ochotní darovať život a čas pre vaše deti, alebo sa rozhodnete mať  viac času a možností pre seba?

Možno sa ťa spýta: Odpustíš už konečne  tomu, kto ti zámerne a veľa krát ublížil a tým ti spôsobil bolesť, alebo budeš navždy čakať kým on urobí prvý krok ku tebe? Možno vás postaví pred takúto alternatívu: Môžeš svojho manželského partnera naďalej kritizovať a hľadať na ňom všetko zlé, alebo sa môžeš  rozhodnúť všímať si viac jeho pozitívne stránky a chváliť ho za ne.

Vás, milé deti, sa Pán Boh možno spýta: Skúsiš aj Ty poslúchnuť svojich rodičov tak, ako aj mňa poslúchol môj milovaný Syn – Ježiš, alebo im budeš i naďalej častejšie odvrávať? Všetkým nám je asi jasné, že vo väčšine prípadov tie správne alternatívy sú zvyčajne ťažšie. Ale taktiež je pravdou, že práve tieto ťažšie rozhodnutia prinášajú požehnanie do našich životov.

Milí brat a milá sestra, aj nám dnes v ceste stojí to isté, čo stálo v ceste aj Márii a Jozefovi. Je to STRACH a POHODLNOSŤ. Tí starí známi, ale zato stále veľmi silní protivníci. Počas Vianoc nás často  k aktivite vyburcuje skôr stratený diaľkový ovládač od televízora ako Boží hlas. Skúste skryť doma diaľkový ovládať a zistíte, ako sa vaša rodina dokáže zaktivizovať kvôli  pohodliu a zábave. Kiež by sme sa vedeli zaktivizovať aj v duchovných veciach.

Pán Boh má však aj počas týchto Vianoc pre nás pripravenú alternatívu proti pohodlnosti  i strachu, aby sme mohli urobiť aj my počas Vianoc a Nového roka dobré rozhodnutia.

Možno sa spýtaš podobne ako Mária, pred ktorou stála obrovská výzva, otázkou: AKO SA TO MOŽE  STAŤ? Aj  tebe je venované slovo, ktoré povedal vtedy anjel Márii: Neboj sa...,  Bohu nič nie je nemožné.   Boh môže a chce urobiť dobré zmeny v našich životoch.

Prosme o Božiu prítomnosť medzi nami. Veď len vtedy, keď je Kristus v nás, dokážeme urobiť dobré rozhodnutia a nájsť silu, aby sme napr. vládali stlačiť to červené tlačidlo na TV ovládači a prekonať svoju pohodlnosť. Len keď je Kristus v nás, dokážeme svoj strach prekonať odvahou viery a malými krokmi začať meniť svet okolo nás. Môžeme sa modliť ako Blaise Pascal kedysi a môžeme Bohu povedať: Pane, pomôž mi robiť veľké veci tak, ako keby boli malé, lebo ich robím v Tvojej moci; a pomôž mi robiť malé veci, ako keby boli veľké, lebo ich robím v Tvojom mene. Amen!                

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok