ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Kázne v roku 2009

25.12.2009 - 1. slávnosť vianočná
Milí bratia  a sestry v Kristu! Bohu nie je nič nemožné. O tom boli prvé Vianoce na našej zemi. O neuveriteľných veciach: O spievajúcich anjeloch, o jasličkách pre kráľa, o zvláštnych rozhodnutiach dvoch ľudí, o ponáhľajúcich sa pastieroch...

24.12.2009 - Štedrý večer
Drahé štedrovečerné zhromaždenie, milí bratia a sestry, milé deti! Vianoce sú oslavou narodenín Pána Ježiša Krista. Ale okrem toho  sú označované aj ako sviatky rodiny.  Počas  týchto sviatkov si ešte viac  uvedomujeme, aká vzácna je pre nás naša rodina.

20.12.2009 - Štvrtá adventná nedeľa
Milí bratia a sestry v Kristu! Ak nepreniká slnečné svetlo až k nám, jednoznačne niečo musí zavadzať. Buď sa nachádzame na opačnej strane zemegule a ak sme na tej správnej - otočenej k slnku, potom to môže byť oblak pary, budova, strom, slnečník, oblečenie a iné veci...

29.11.2009 - Prvá adventná nedeľa
Milí bratia a drahé sestra v Pánovi Ježišovi Kristovi. Dnešnou nedeľou sme vstúpili do adventného obdobia. Keďže Advent znamená príchod...


22.11.2009 - Posledná nedeľa v cirkevnom roku
Na počiatku Boh stvoril nebo a zem...touto vetou sa začína Biblia. Náš svet, to čo poznáme mal kedysi začiatok v Božej láskavej mysli, v jeho všemohúcom slove. Avšak dlho raj na zemi netrval. Kvôli človeku, kvôli hriechu...

15.11.2009 - 100 rokov posvätenia školy v Liskovej
Milí bratia a sestry v Pánovi! Radosť na tvárach detí je najväčší dar, aký kedy bol vymyslený! A zároveň všetko, čo robíte pre deti, akoby ste posúvali prostredníctvom nich ďalej, za hranice svojej existencie. Čiže, keď tu raz nebudete, bude v tých deťoch, čo už potom budú dospelí, žiť trochu z vás...

2.11.2009 - Pamiatka zosnulých
Milí bratia a sestry! Dnešný sviatok, a celkovo sviatky dušičiek sú zvláštnymi sviatkami. Svojím spôsobom ich svätia kresťania aj nekresťania. Sú to sviatky blízke ľuďom bez ohľadu na ich svetonázor. Stretávame sa na cintorínoch kresťania aj ateisti...

31.10.2009 - Pamiatka reformácie
31.október! Rozmýšľali ste už aj vy: Prečo si Luther vybral práve taký „zlý“ dátum? Ako môžeme vidieť aj v našom chráme a počuť aj z úst ľudí z nášho zboru, tieto dni nám na Služby Božie akosi príliš nevyhovujú...

27.9.2009 - 16. nedeľa po Svätej Trojici
Niekto sa pozerá. Na nás. Na náš život. Počúva naše reči. Pozoruje naše chovanie. Porovnáva nás. Skúma naše rozhodnutia. Už dosť psychologických drám sa vytvorilo na túto tému. Ale ona je to realita, ktorú si ani neuvedomujeme, sme k nej ľahostajní...

20.9.2009 - 15. nedeľa po Svätej Trojici
Nejeden  filmový producent by sa potešil, ak by mu scenárista predložil taký strhujúci príbeh s toľkými zvratmi, akým bol príbeh Dávida. Dávidov príbeh je poprepletaný mnohými dobrodružnými a nečakanými udalosťami...

13.9.2009 - 14. nedeľa po Svätej Trojici
Na jeseň, po zbere úrody sa týždeň slávili v Izraeli slávnosti stánkov. Ľudia si pripomínali roky na púšti, kedy izraelský ľud prebýval v prechodných príbytkoch, v stanoch. Pripomínali si veľké Božie činy, spievali žalmy, počúvali Božie slovo, ktoré zvestovalo 466 kňazov...

6.9.2009 - 13. nedeľa po Svätej Trojici
Drahí bratia a sestry! V čase, keď Ježiš rozprával toto podobenstvo, veľká väčšina ľudí nemohla  vo finančnej oblasti veľa plánovať. Nemali totiž takmer žiaden kapitál,  žili zo dňa na deň. Mať nazhromaždené financie  bolo výsadou niekoľkých bohatých rodín...

16.8.2009 - 10. nedeľa po Svätej Trojici
Milí bratia a sestry v Kristu! Keď si v Biblii po prečítaní týchto slov obrátite list, nájdete tam nadpis – Nová zmluva. Nová zmluva znamená novú šancu, novú možnosť. Tá prichádza. Posiela ju Boh. My sme tí, ktorí túto možnosť hľadáme, ktorí túžime začať znovu, inak...

9.8.2009 - 9. nedeľa po Svätej Trojici
Milí bratia a sestry v Kristu! Vierou sme dedičia zasľúbení, vierou rozumieme, že svet je stvorený Božím slovom, vierou Ábel doniesol Bohu väčšiu obeť, vierou Noe postavil koráb, vierou Abrahám poslúchol, keď ho volal Boh, vierou Mojžiš opustil Egypt, a vierou nariadil veľkonočnú slávnosť...

26.7.2009 - 7. nedeľa po Svätej Trojici
Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym - vraví Hospodin - ja ho uzdravím! Bezbožní sú ako búrlivé more, keď sa nemôže upokojiť. Jeho vody vyplavujú len kal a blato. Niet pokoja pre bezbožných - hovorí môj Boh.

19.7.2009 - 6. nedeľa po Svätej Trojici
Milí bratia a sestry v Kristu! Brať Bibliu vážne nie je ľahká vec. Ako zistím, že sa  mi v jej slovách prihovára sám Boh? Cítim pocit nepokoja, rozrušenia, pretože Boh ma skúša. Nejde o minulé, ani o vonkajšie. Jeho slovo je stále živé, nabité energiou...

12.7.2009 - 5. nedeľa po Svätej Trojici
Milé sestry a bratia! O Abrahámovi veľa  z jeho predošlého života nevieme. Jeho príbeh poznáme od chvíle, keď Boh k nemu prehovoril  a povedal mu dve veci...

5.7.2009 - 4. nedeľa po Svätej Trojici (Cyril a Metod)
Milí bratia a drahé sestry! Slová choď - choďte, k nám zazneli v živote už mnohokrát. Od rodičov, starých rodičov, učiteľov, súrodencov či nadriadených... Bolo to vo chvíli, keď sme boli niekam posielaní a obyčajne vždy to malo nejaký účel. „Choď do školy, do obchodu,  do kostola, alebo na detskú besiedku“. Keď Pán Ježiš...

28.6.2009 - 3. nedeľa po Svätej Trojici
Milí bratia a sestry v Kristu! Náš život je ako sínusoida, vraví sa. Je čas kedy cítime silu, odvahu, triumf, máme nádej, ba istotu v mnohých veciach života. A je čas, kedy cítime pád, krach, strach, bezmocnosť, vnútorne sa rúcame, nevidíme východisko...

14.6.2009 - 1. nedeľa po Svätej Trojici
Autor tohto žalmu nám umožňuje nazrieť do svojho myšlienkového sveta; ukazuje, aká veľká myšlienková zmena sa v ňom odohrala. Ide o postoj k určitému javu či problému, ktorý trápil ľudí pred tisícročiami a trápi nás aj dnes...

7.6.2009 - 1. slávnosť Svätého Ducha
Milí bratia a drahé sestry! Chcem sa poďakovať spevokolu za dnešnú službu, za ktorou je samozrejme veľa hodín driny a zároveň vám chcem o našom  spevokole aj niečo prezradiť...

24.5.2009 - Konfirmačný príhovor
Milé slávnostné zhromaždenie, bratia a sestry, Milá Majka, Ivka, Juraj, ... a je tu. Chvíľa, ktorú si budete pamätať. Dnešný deň - slávnostný a výnimočný. Aj vyzeráte inak ako zvyčajne, niečo robia šaty, niečo vážna tvár. Ale najmä, pred týmito ľuďmi poviete okrem iných aj tie dve slová, s ktorými bol zviazaný takmer každý štvrtok tých dvoch rokov prípravy...

17.5.2009 - 5. nedeľa po Veľkej noci
Oblasť služby blízkym, blížnym. Aj v tejto veci nás sprevádza prítomnosť Božej milosti. Otvára  nám všetky zmysly, aby sme vnímali potreby druhého, aby sme ich v láske, trpezlivosti, v obetavosti i z vďaky vedeli napĺňať. Nedeľa Diakonie...

10.5.2009 - 4. nedeľa po Veľkej noci (Deň matiek)
Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi! Sú veci, ktoré môže prežiť len jeden človek. Sú to vrcholy šťastia i hlboké smútky srdca. Učiť svoje dieťa chodiť, rozprávať, učiť ho ľúbiť. Ale aj nechať ho ísť, pozerať sa na to ako kráča po zlej ceste, či prežívať jeho bolesť...

26.4.2009 - 2. nedeľa po Veľkej noci
Milí bratia a milé sestry! Obraz pastiera a oviec je v Biblii známym obrazom. Dokonca v SZ je BOH označený ako pastier(Žalm 23). Je to pre väčšinu z nás pekný, takmer idylický obraz, preto je  aj medzi kresťanskými umelcami často používaný ako námet na obrazy, básne, piesne...

19.4.2009 - nedeľa po Veľkej noci
Prečo ľudia odmietajú veriť v Ježiša Krista? Veriť Kristu? Prečo nechcú dôverovať živému Bohu? Hovoríme: to nie je môj problém! Ja mu dôverujem, ja s ním žijem! Vďaka Bohu, ak je to tak! Ale tvoj problém to je! Veriaci na papieri a neveriaci...

12.4.2009 - Veľkonočná nedeľa
Milí bratia a milé sestry! V roku 1856 narazili archeológovia pri vykopávkach na vrchu Palatin v Ríme na zvyšky budovy. Bola to škola pre otrokov, ktorí mali slúžiť na cisárskom dvore. Keď sa podarilo uvoľniť múry, našli sa – ako je to v školách bežné – na stenách mnohé rytiny, ktoré vytvorili žiaci. Medzi nimi...

29.3.2009 - Smrtná nedeľa
Milí bratia a drahé sestry v Kristu! Tie slová, ktoré sme si práve prečítali znejú  ako poplašná správa, ktorá nás má vystrašiť. Podobne sa v poslednom období na internetových stránkach objavili správy o tom, že podľa istých indícii sa blíži koniec sveta. V roku 2012 sa totiž končí kalendár Mayskej...

15.3.2009 - 3. pôstna nedeľa
Budeme dnes pokračovať tam, kde sme minulý týždeň skončili. V 58. kapitole Izaiáša, ktorá hovorí o pôste. Kým minulý týždeň k nám znela z Božej strany otázka, či toto, čo praktizujeme v duchovnom a bohoslužobnom živote môžeme...

8.3.2009 - 2. pôstna nedeľa
Obsahuje liturgický pôst skutočný pôst? Znejú nám dve otázky: Či je to taký pôst v akom mám ja záľubu? pýta sa Boh. Je to, čo nazývaš pôstom skutočne pôstom?

1.3.2009 - 1. pôstna nedeľa
Izraelci 40 rokov putovali, aby utiekli otroctvu a našli slobodu. Podarilo sa im to? Našli zasľúbenú zem? Áno i nie. Utiekli síce otroctvu Egypta, ale nie otroctvu hriechu. Našli slobodu od egyptských bičov, ale nie slobodu pre svoje srdce.

22.2.2009 - predpôstna nedeľa
Ktosi povedal, že ľudia pracujú a namáhajú sa z jediného dôvodu: aby si uchovali telesnú teplotu: 37°C. Jednoducho povedané, robia všetko pre to, aby si zachovali život.

15.2.2009 - nedeľa po Deviatniku
Veľmi radi dostávame dary. Tešíme sa z nich. Mnohokrát je to niečo, po čom sme dlho túžili, ale nevedeli sme to zohnať alebo to bolo pridrahé na to, aby sme obdarovali samých seba. Ale v zozname darov, ktoré sme počas života prijali sú i také, ktoré keď sme rozbalili...

8.2.2009 - nedeľa Deviatnik
Choroba je okolnosť, ktorá často proti našej vôli  zmení kvalitu nášho života. Niekedy na pár dní,  týždňov,  ale veľa krát aj na dlhé obdobie, neraz dokonca na celý život. Aj teraz sa nachádzame v chrípkovom období, kedy „obyčajná chrípka“ dokáže...

1.2.2009 - 4. nedeľa po Zjavení
Milí bratia a sestry v Kristu! Ľudí od nepamäti lákalo to, čo pôsobí veľkolepo. Stačí spomenúť stavbu babylonskej veže či egyptské pyramídy. Aj v súčasnosti sa metropoly sveta predháňajú v stavbe čo najvyššieho mrakodrapu. A elegantný mercedes imponuje viac našim očiam ako poľský fiat.

25.1.2009 - Kňazská správa o živote Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Ružomberok v roku 2008 - biblický úvod
Prirodzená a častá otázka, ktorú si kladieme na výročných konventoch a na rázcestiach zborového života je: ako sme rástli duchovne  i v číslach, alebo ako sme stagnovali? Dá sa však v duchovnej činnosti vôbec výsledok zmerať?

18.1.2009 - 2. nedeľa po Zjavení
Milí bratia a sestry! Sú za nami prvé dva týždne Nového roka, na úvode ktorého sme si priali, aby  bol pokojný a tiež lepší ako ten predošlý. Ale podľa udalostí, ktorých sme počas prvých týždňov svedkami, akoby nikto neberie do úvahy tieto naše priania.

11.1.2009 - 1. nedeľa po Zjavení
Nachádzame sa v období roka, keď v nás rezonujú  Vianočné sviatky a hlavne Vianočný príbeh. A zároveň si uvedomujeme, že ten náš osobný životný príbeh pokračuje novým rokom. Aspoň v hĺbke duše veríme, že bude úspešný – lepší ako predošlý.

6.1.2009 - Zjavenie
Svoju minulosť má každá vec, krajina, každá rodina, každý z nás a apoštol nám chce osviežiť našu pamäť a pripomenúť nám to, čím sme boli. Je pravdou, že minulosť nie je veľmi populárne slovo pre ľudí.

1.1.2009 - Nový rok
Včera sme v chráme ďakovali spolu so žalmistom: Dobroreč duša moja Hospodinu a celé moje vnútro Jeho svätému menu, dobroreč duša moja Hospodinu a nezabúdaj na všetky Jeho dobrodenia.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok