ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
24.12.2010 - Štedrý večer

Piesne: 19, 41, 47, 592, 60, A 13

Kázňový text: Žid 1, 1 - 2a

Vážené štedrovečerné zhromaždenie, milé deti!

Veľmi rád si pozriem relácie, kde si  odborníci z  oblastí vedy dajú tu prácu a nájdu spôsob, aby aj laici pochopili ten ťažko pochopiteľný svet napr.: svet kozmu, alebo  ľudského tela. Je vždy vzácne, ak človek kvôli druhému človeku vyvinie snahu, aby prekonal určitú komunikačnú bariéru.

My všetci musíme  v každodennom živote  prekonávať rôzne komunikačné bariéry. Napríklad, keď sa stretneme na ulici s cudzincom, ktorý nás prosí o radu a ani jeden z nás nepozná reč toho druhého.  Ako rodič musím často prekonávať komunikačné bariéry a rôzne filtre v ušiach mojich detí, aby počuli to, čo počuť nechcú, a tiež aby porozumeli tomu, čomu niekedy nechcú rozumieť.

Pisateľ listu Židom nám predstavujem Boha, ktorý hľadá spôsoby, ako človeka osloviť. Boha, ktorý hovoril veľakrát, v rozličných dobách cez rozličných prorokov i rozličným spôsobom.

Aby náš nebeský Otec mohol prehovoriť k ľudskému srdcu, musel vždy prekonať množstvo bariér a prekážok. Ale tak, ako bol kreatívny pri tvorení -  a to vidíme na tých mnohých formách života, ktoré sú okolo nás - bol a je kreatívny aj v oblasti komunikácie s človekom. 

V tomto texte boli spomenutí proroci. Slová mnohých z nich máme zaznamenané  v Starej zmluve. V ich proroctvách nachádzame aj predpovede o príchode Spasiteľa. 

Vo vianočných textoch počúvame aj o tajomných stvoreniach, posloch duchovného sveta - o anjeloch, ktorých si Boh tiež používa, aby v kľúčových chvíľach človeka oslovil. Tak je to napríklad v prípade mladučkej Márie i ospalých pastierov na poli.

Boh hovorí k nám i dnes mnohými spôsobmi - cez svoje slovo, cez ľudí, cez novodobých prorokov, cez hudbu i cez udalosti, ktoré sa dejú v našom živote. Ale našou ľudskou tragédiou je, že Jeho slová najskôr nechceme a neskôr už nedokážeme počuť.

V stredu som prechádzal okolo kultúrneho domu. Vianočné piesne  o  Spasiteľovi, ktorý k nám prichádza, sa vznášali ponad klobásky, medovinu a iné vianočné pochúťky a ja som mal pocit, že tie krásne slová nikto nepočúva a ani nikto o nich nestojí. A nie je to vlastne nič nové.

Ježiš vo svojej dobe konštatuje, že sa na ľuďoch   plní  proroctvo Izaiášovo, ktorý povedal: ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť, lebo otupelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú  ušami.

Náš problém pri počúvaní a chápaní, bratia a sestry, nie je v tom, že by sme mali málo intelektu, alebo, že by sme boli mentálne nechápaví k počúvaniu Božieho posolstva.

Náš problém je v tom, že sme zvyknutí počúvať len to, čo si objednáme, čo chceme počuť, čo sa nám páči – to platí o hudbe aj slove.

Našim ďalším zlým návykom je, že sme zvyknutí viac hovoriť ako počúvať. Sme presiaknutí egoizmom a tak veľmi zameraní na seba. Je pre nás tak veľmi dôležité, aby nás ľudia počúvali, ale my nie sme schopní byť ticho a počúvať iných. Keď aj chvíľu druhého počúvame, často ho prerušíme. Máme totiž pocit, že vieme, čo chce povedať a náš čas je príliš drahý. Prichádzame tak o mnohé kľúčové veci, ktoré nám chcú mnohokrát naši najbližší povedať. A tak sa mnoho vecí o nich nikdy nedozvieme.

Vianoce sú pre nás všetkých výzvou, aby sme nielen predstierali, že počúvame, ale aby sme skutočne počúvali. Aby sme niekedy aj napriek dobrej televíznej ponuke vypli  televízor, a pozorne počúvali svoje deti, svojich manželských partnerov, svojich rodičov a starých rodičov. Aby sme pozorne počúvali čo hovoria a prečo to hovoria.

Vianoce sú však výzvou, aby sme počúvali i Nebeského Otca. Ak totiž prepočujeme Jeho hlas v našom živote, má to vždy zlé následky.
   
Vianoce v sebe nesú  dobrú správu pre všetkých nás neschopných počúvať. Nebeský Otec sa  kvôli našej neschopnosti počúvať  rozhodol prehovoriť k nám pre Neho úplne neštandardným spôsobom. Urobil niečo čo neurobil nikdy predtým ani potom. Urobil niečo, čo nikto nečakal. Rozhodol sa vziať si ľudské ústa i ľudské telo.

Narodil sa ako človek a v Ježišovi k nám prehovoril. Už nie cez prorokov ani anjelov, teraz  prehovoril vlastnými ústami.

Pred pár rokmi som videl krásny film. Volal sa Mr. Hollands opus - Dielo pána Hollanda. Chcem vám na záver o ňom niečo povedať. Pán Glen Holland bol mladým učiteľom, klavíristom, skladateľom a milovníkom hudby. Bol ženatý. S veľkou radosťou spolu s manželkou privítali narodenie syna Colea. Avšak počas prvého roku s hrôzou zisťujú, že ich syn nepočuje. Otec – milovník hudby sa s tým veľmi ťažko vyrovnáva. Uvedomuje si, že nikdy sa nebude môcť so svojim synom spojiť v tom, čo je tak blízke jeho duši. Jeho syn vyrastá a tá jeho hluchota ho  izoluje od svojho otca.

Pre mňa tým najsilnejším momentom tohto filmu bol okamžik, keď tento otec vymyslí spôsob, ako môže k svojmu  dospievajúcemu synovi prehovoriť cez hudbu a prekonať  tak aj bariéru jeho hluchoty.

Počas jedného koncertu, ktorý pán Holland diriguje, odkladá svoju taktovku a prechádza k mikrofónu. A hoci nie je vôbec dobrý spevák a na verejnosti nikdy nespieval, svojim podpriemerným hlasom začne spievať  v sprievode orchestra pieseň „Moje nádherné dieťa“, ktorú venuje svojmu synovi Coleovi. A hoci jeho syn hudbu nepočuje, môže čítať z otcových pier a znakov slová hudby, ktorá je teraz venovaná jemu. Z otcovho srdca vychádza hudba, ktorú jeho syn zrazu môže vnímať a môže sa  vlievať do jeho srdca.

Aj Boh pre nás urobil niečo nezvyčajné. On – ten nebeský skladateľ pre nás nielen pieseň skomponoval, On nám ju sám prišiel zaspievať. Boh nielen záchranu pre nás pripravil, on ju sám prišiel zrealizovať. Stvoriteľ  sa stáva súčasťou svojho stvorenia.

Boh  preklenul bariéru našej chronickej hluchoty a nevnímavosti. Ľudskými ústami a v ľudskom tele nám vyjadril svoju lásku a svoj záujem o svoje stratené a nahluchlé deti. Našiel spôsob ako nás so sebou spojiť.

Bratia a sestry, započúvajme sa počas týchto Vianoc do tej  zvláštnej piesne, ktorú nám - svojim hluchým a nechápavým deťom so záľubou spieva náš Nebeský Otec. Amen!

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok