ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
2.1.2011

Piesne: 49, 68, 595, 71, A-22
Text: Žid 13,8

Ježiš Kristus ten istý včera, dnes i naveky.

Milí bratia a sestry v Kristu!

Občas si pozriem reláciu „Noc v archíve“, a s takou nostalgiou sa prenášam do detstva, do sedemdesiatych rokov, toľko vecí sa zmenilo! Náš život je v mnohom iný, svet je iný.
   
Hoci človek sa vo svojej podstate nezmenil, mení názory, mení vkus, mení učiteľov i učenie, mení priateľov, mení manželky a manželov, mení zamestnanie i koníčky, mení nábytok, televízor, či mobil, napriek tomu, že to, čo má nie je vôbec zlé. Ale mnohí sme takí... premenliví. Niekto tomu povie, že sa ľudstvo vyvíja...

A je to tak, dokonca aj vesmír sa vyvíja, vo svete sa mení politika, mení sa i kultúra, umenie, architektúra, menia sa i náboženské pomery, spoločenské pomery. Ak ste včera pozerali v správach, čo sa stalo v Alexandrii, môžeme povedať, že o niekoľko desiatok rokov, tento percentuálny pomer medzi moslimami a kresťanmi bude aj tu v Európe a atentáty na kresťanské zhromaždenia sa budú blížiť aj na Slovensko. Nič, čo by Ježiš nepovedal už vo včera spomínanej 24-tej kapitole Matúša.

A v tých všetkých zmenách časov, desaťročí, v tomto , ak to tak chceme povedať vývoji ľudstva, Ježiš Kristus zostáva ten istý, včera, dnes i naveky!

Náš život sa mení, ale on zostáva ten istý. Ten istý Ježiš, ktorý sprevádzal Petra, Filipa, Tomáša, Jána, Jakuba, sprevádza aj teba.

Ten istý Ježiš, ktorý sa pýtal Pavla, pýta sa aj teba. Ten istý Ježiš, ktorý sa dotkol slepého, dotýka sa dnes teba. Ten istý Ježiš!

Ten istý Ježiš, ktorý hovorí na kríži lotrovi o raji, ten istý ťa bude čakať, keď budeš odchádzať z tohto premenlivého sveta.

Ten istý Ježiš Kristus. Je s tebou až do konca. Sprevádza ťa tvojím životom, je s tebou vo všetkých zmenách, ktorými prechádzaš. Nech by sa čokoľvek stalo, ten istý Ježiš je pri tebe s rovnakou láskou a vernosťou akú mal, keď za teba zomieral.

Ježiš Kristus- ten istý... V latinskom texte Biblie je slovo ten istý vyjadrené slovom idem. Z tohto latinského slova je odvodený aj náš pojem – identita, ktorý používame v dvoch významoch.

Prvý znamená identický, teda totožný. Taký istý ako, dalo by sa preložiť. Identický v čase znamená: taký istý, ten istý ako včera, ako pred rokmi, ako pred časom, taký istý je teraz a bude aj v budúcnosti. O tom sme pred chvíľou už počuli. Ale slovo identita je aj vyjadrenie určitých osobitých, jedinečných vlastností človeka.

Možno niektorí, najmä mladší poznáte animovaný film: Rodinka úžasných, v ktorom hlavný hrdinovia majú tajnú identitu. Navonok normálne vyzerajúci členovia rodiny, majú špeciálne vlastnosti komiksových hrdinov. Výnimočnú silu, nadpriemernú elasticitu, rýchlosť lietadla,  a tak podobne.

Identita je niečo, čo nás charakterizuje, čím sme. Môžeme tú svoju vlastnú utajiť a hrať sa na niekoho iného. Prijať cudziu identitu, ale potom nebudeme samými sebou. Pán Ježiš má identitu, ktorú neskrýva, nemení ju. Jeho identita spočíva v tom, že prišiel z večnosti.

Jeho láska ku mne nie je motivovaná odmenou. Boh mu nepovedal, že ak to vydrží tých 33 rokov na zemi a potom bude ochotný sa obetovať, že niečo z toho bude mať. To my sme takí. Jeho láska, je jeho identita, pochádza z neho samého.

Nikdy, ani v najúbohejšom prostredí ľudského hriechu a slabosti, neklesol pod vysoký štandard svojej identity. Zostal ten istý, čistý, bez sebectva a egoizmu. Všetko hodnotí rovnako. Pravdivo.

Nikdy sa nepridáva k žiadnemu názoru, nemení svoj názor podľa doby, módy, dokonca ani podľa väčšiny.

Jeho identita je láska, a pravda a život, ktorý stvoril, ktorý miluje a ktorý chce zachrániť. K jeho identite patrí to, čo opísal ľudskou rečou apoštol Pavol: vzal na seba podobu služobníka, podobný stal sa ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný až do smrti a to až do smrti na kríži.

O nikom nemôžeme povedať to, čo vyznávame o Ňom, že je Pánov všetkých pánov a Kráľ všetkých kráľov. Je ešte veľa charakteristických čŕt, ktoré by sme mohli zahrnúť k jeho identite.

Ale nás by mala skôr zaujímať otázka: Čo táto charakteristická črta jeho identity znamená pre mňa, ako sa prejavuje v mojom živote? Každý z nás túžime po vlastnej identite. A hľadáme ju kdesi vo svete. Je to prirodzená túžba človeka. Sú rôzne cesty ako tú svoju identitu získať. Vzhľadom, oblečením, kozmetickou úpravou tváre, vlastnením určitých vecí, aj kariéra je cestou.

Nič proti slušnému oblečeniu a primeranej kozmetickej úprave. Ani rozumné používanie hmotných vecí, či pracovný úspech nie je zlá vec. Ale som v nebezpečenstve ak týmto veciam pripíšem tak rozhodujúcu úlohu vo svojom živote, že podľa nich určím svoju identitu! Ak moja identita nie je v trvalých veciach, rozsype sa ako dom postavený na piesku.

Hľadáme cestu ako byť samými sebou?  A je ťažké si vybrať tú správnu cestu? Ježiš vraví: Ja som tá cesta. Našou túžbou v tomto novom roku by mohlo byť, že chcem v tomto roku 2011 urobiť veľa krokov, ktoré budú smerovať k pravej identite. K tomu, že budem samým sebou. Že sa nebudem na nikoho hrať. A že vzorom mojej identity bude Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i naveky.

Pretože raz, keď príde koniec nášho života plného zmien, rozlúčime sa so všetkým, čo teraz máme. Nič sme si nepriniesli na svet a nepochybné je, že si nič neodnesieme, píše Pavol Timoteovi.

Ale predsa si niečo odnášame k Bohu – samých seba. To, čím sme. To, akých sme zo seba urobili svojimi rozhodnutiami a konaním. To, čo sme vojmu Pánovi Ježišovi Kristovi dovolili zo seba urobiť. Som a budem taký, akým sa rozhodnem byť. A taký sa raz postavím pred nemenného Boha.

Pred Ježiša Krista toho istého včera, dnes i naveky. Amen.

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok