ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
15.5.2011 - Konfirmácia

Text: Zjavenie 2,17

Piesne: 628, 589, 644, 263
Kto zvíťazí, tomu dám biely kamienok, na kamienku napísané nové meno, ktoré nezná nik, iba ten, čo ho dostane...

Milí chlapci a dievčatá!

Pamätáte sa naň? Prázdny kostol, bez lavíc, bez oltára, schodište, ktoré išlo do prázdna, stovky zapálených sviec v tvare kríža... Pamätáte sa naň? Na malý kamienok vo vašej ruke a to jedno slovo na ňom - meno, ktoré som vám zašepkala do ucha?

Možno sa vám vynára z pamäti ten zimný večer a možno ten malý kamienok máte niekde odložený spolu so zlatou korunkou, ak sa to tak dá nazvať, tak ako ja. To moje slovíčko sa z neho už dávno zošúchalo, ale veľmi dobre si ho pamätám. Nemôžem vám ho prezradiť, pretože to je tajomstvo, ale prezradím vám, prečo som ho nezabudla... Pretože nie som taká, ako bolo napísané na tom mojom kamienku, ale chcela by som takou byť.

Mali ste tam napísané: dobrá, odvážny, trpezlivá, odpúšťajúci a podobne. Možno takí nie ste, ale chceli by ste tak ako ja takými byť. Pán Ježiš nám dáva to nové meno a On nás môže takými aj činiť.

Určite ste zažili svadbu. Nedávno sme dostali pozvánku aj my, nie na svadbu Viliama a Kate, ale pozval nás veľmi milý mladý pár.  V čase pred 2000 rokmi bol v oriente tiež zvyk odovzdať pozvánku na svadbu. Nebola na ozdobnom papieri, ani písmenká neboli napísané zlatým písmom, ale boli vyryté na biely kamienok, ktorý dostal každý pozvaný.

Na svadbu ste mohli prísť len vtedy, ak ste taký kamienok dostali aj so svojím menom. Biely kamienok mal tak zvláštny význam. Bol symbolom pozvania i prijatia.

Pán Ježiš vraví, že biely kamienok dostane ten, kto zvíťazí. Ten, kto prijme víťazstvo života v ňom, Ježišovi. Ste víťazi, ak ste to urobili. Na tom kamienku bude vyryté meno. Nie vaše, ale nové meno pre vás.

Mnohí ste boli pokrstení tu, v tomto meste, v tomto kostole, pri tejto krstiteľnici. Vtedy vás mama alebo krstná mama držala na rukách, alebo vás sem priviedli. Dostali otázku, takú obyčajnú: Aké je meno tohto dieťaťa? Povedali: Kristián, Eva, Denisa, Katarína, Patrik, Erika, Roland, Simona, Andrej, Nikola, Adriana, Dominika, Veronika, v Ľupči zaznelo: Ivona. Máte pekné mená, mnohé majú aj svoj konkrétny význam. Pán Ježiš vám však chce dať kamienok s novým menom. Chce vám dať nový začiatok.

V Biblii je stále nové meno spojené s novým začiatkom a s iným životom. Z Abráma sa stal Abráhám, z Jákoba Izrael, zo Šimona Peter, zo Saula Pavol a všetkým sa odvtedy zmenil život.

Ale myslíte si, že Abrám sa hneď cítil Abrahám, to znamená otec národov, keď vtedy, keď mu Pán Boh dal nové meno,  on so svojou ženou mali takmer sto rokov a boli bezdetní? Alebo Šimon, že sa cítil Petrom?, teda skalou, keď zaprel, že vôbec pozná Ježiša? Nie, nikto z nich sa taký necítil, a predsa to nové meno im patrilo. Neboli takí, ale túžili takými byť. Boh im dal nové meno a On ich aj takými urobil.

Bude sa ti niekedy zdať, že Bohu sa to vymklo z rúk. Tak ako sa to zdalo, Abrahámovi, Pavlovi či Petrovi. Nie je to tak, aj keď to občas tak nevyzerá.

Ak nie si odvážny, môžeš ním byť. Ak nie si trpezlivá, môžeš ňou byť. Ježiš ťa môže meniť, môže meniť tvoj charakter, môže ťa takým a takou urobiť. Ale nepôjde to bez zápasu v tvojom srdci, v tvojom ďalšom živote.

Veď Pán Ježiš vraví: Kto zvíťazí...Takže, bude to aj o zápase. Nemusíš sa obávať, nebojuješ sám, Ježiš je na tvojej strane. Jeho prítomnosť je taká reálna ako ten biely kamienok v tvojej dlani, ako chlieb a víno v tvojich ústach.

Nemusíš sa obávať, že si stratený v tme alebo dave ľudí, že ťa Boh nenájde, že nikto netuší ako sa cítiš. Zavolaj hore a nikdy nebudeš bojovať sám. Ten, ktorý už zvíťazil je s tebou.


Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok