ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
14.10.2012 - Pamiatka posvätenia chrámu
stiahnuť pdf súbor

Piesne: 192, 205, 355, 263
Evanjelium: Mk 12, 28-31

Kázňový text: ...a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.    1. Pt  2, 5
Milí bratia a milé sestry!

Keďže je dnes pamiatka posvätenia chrámu,  slovo Božie dnes opäť po roku bude znieť z vrchnej kazateľne, z miesta, kde ho naši otcovia umiestnili a naplánovali. Toto umiestnenie nám aj takýmto symbolickým spôsobom pripomína, že Božie slovo je nad nami, ako autorita.

V prečítanom slove apoštol Pavol dáva príkaz na stavbu. Je priamy budovateľský príkaz: „vy budujte“!

V posledných dňoch som sa intenzívne prehrabával v plánoch a výkresoch nášho Ružomberského kostola. Pripravujeme totiž  podklady a rozpočty na rekonštrukciu strechy nášho chrámu.

Niečo z toho som si priniesol aj zo sebou. Skôr ako bol pred 86 rokmi tento chrám postavený, predchádzalo tomu mnoho plánov a príprav.

Prvý projekt – z roku 1923 bol vypracovaný  architektom Jurkovičom. Na ňom mal kostol dve veže.

Druhý je z roku 1925 – z  dielne arch. Burjana, ktorý pôvodný projekt prepracoval. Podľa neho bol chrám napokon aj postavený.
   
To, čo ma zaujalo najviac, ako precízne sú tieto výkresy urobené, vypracované do najmenšieho detailu. Neviem, či to odspodu budete dobre vidieť,    tento nákres oltára je vypracovaný do posledného ornamentu. Bolo to zakreslené ručne, bez počítačových programov, ktoré   dnes architektom uľahčujú kreslenie.

Nebola to zbytočná námaha? Určite nie! Pri každej stavbe potrebujeme presný nákres, aby sme vedeli, do čoho sa púšťame. Pri všetkých dielach potrebujem jasnú víziu, jasný cieľ.
Keď  presbyteri v roku 1923 zhliadli tento nákres museli vyť nadchnutý a uchvátení tým, čo videli. Mali pred sebou konkrétny obraz a výsledok ich budúceho snaženia. Motivovalo ich to robiť konkrétne kroky.
   
Milí bratia a sestry, nech robíme v živote čokoľvek, vždy potrebujeme mať pred očami obraz budúcnosti a cieľ našej námahy. Bez vízie sa nám do diela obvykle nechce.

Či vychovávame deti alebo vedieme rodinu, musíme vedieť o čo nám ide, čo je naším cieľom?
Či vediete svoju živnosť, alebo domácnosť potrebujete mať obraz svojej budúcnosti. Kvôli tomu, aby ste vedeli stanoviť konkrétne kroky pre najbližšiu budúcnosť.

V knihe Prísloví čítame: Kde niet zjavenia, ľud sa zvrhne... (Pr 29,18)

Vízia je veľmi potrebná – apoštol Peter, ako projektant namaľoval pred nami konkrétny obraz – stavbu. Máme budovať duchovný dom, kde sa cítime doma, kde sa cítime milovaní, prijatí, kde máme aj Otca a bratov. A doma je najlepšie, keď je aj Otec v dobrej nálade.  Aj naše deti vedia, že keď sú tváre rodičov nahnevané a vážne, vtedy radšej zalezú do svojich izieb. Úplne inak je to, keď sa usmievame. My máme byť domom, kde by sme mali tak spoločne žiť, že na tvári nášho Otca by sa mala objavovať spokojnosť, radosť  a úsmev.

Ak nebeského Otca vo svojom živote ctíme, na Jeho tvári sa objavuje úsmev. To je náš cieľ. Peter nám pripomenul, o čo nám má ísť v cirkvi. Naším  cieľom je  budovať duchovný dom.

Peter nezašiel do podrobností. Ale spomenul to, z akého materiálu ten dom má byť postavený. Napísal, že má byť postavený zo živých  kameňov.  Priznám sa, že nie je jednoduché si to predstaviť – kamene totiž nebývajú živé. My však vieme, že myslel nás.

Tiež nenapísal, ako ich spojiť dohromady. Kamene sú totiž rôzne – nie sú ako tvárnice YTONG, ktoré na milimeter pasujú. Kamene sú iné. V prírode nenájdeme dva rovnaké kamene. O to ťažšie sa z kameňa stavia.

Treba však povedať, že v Božom slove máme aj konkrétne veci ohľadom spájania tohto nie jednoduchého materiálu. Čítame o láske, ktorá je pojivom dokonalosti. O odpustení, ktorému nás Pán Boh učí.

Každá pripravovaná stavba potrebuje výmer materiálu aj rozpočet. Aj Ružomberčania to vedeli a preto ich pripravili. Aj  tie som si sem na kazateľňu doniesol. Naši predkovia potrebovali vedieť, z čoho majú stavať,  koľko materiálu budú potrebovať, a tiež koľko ich ten ich cieľ(kostol) bude stáť.

CITÁCIA z rozpočtu...

To sú všetko dôležité informácie. Tieto potrebujeme aj v prípade, že ideme stavať dom duchovný. Potrebujeme vedieť, ako máme postupovať a tiež čo nás to všetko bude stáť.

MATERIÁL: Bez nás, veriacich ľudí, to nepôjde. My sme tie živé kamene, my sme ten pre Pána Boha nenahraditeľný materiál. Kameň sám osebe nie je stavbou. Potrebujeme byť spolu.

Dnes je trend, ktorý znie: Boh áno, ale cirkev nie.., načo byť súčasťou nejakého spoločenstva. Môžeme si predsa pestovať vzťah s Bohom aj osamote bez chrámu a spoločenstva. Takto sa však  postaviť duchovný dom nedá. Každý z nás si potrebujeme uvedomiť: bezo mňa to nepôjde. Pán Boh chce aj mňa mať v tejto stavbe.

Aj na stavbe sa ráta len to, čo je zabudované v stavbe – ostatné sa neráta – to môže veľmi rýchlo dostať  nohy. Vedľa stavby položený materiál  zvykne často aj zmiznúť. S tým máte možno skúsenosti aj vy.

AKO BUDOVAŤ DUCHOVNÝ  DOM A  AKO KAMENE DOHROMADY SPÁJAŤ?
Aké nástroje a hodnoty pri tom máme používať?

To nám Pán Ježiš tiež veľmi jasne hovorí v texte ktorý sme dnes už počuli v Ev Matúša v 22 kapitole. Najvyššou hodnotou pri stavbe je láska k  Bohu a láska k ľuďom.

Nech budeme robiť čokoľvek – vyučovať na detskej besiedke, pripravovať bohoslužby, mládež, opravovať kostol faru, zbierať financie, pri tom všetkom POTREBUJEME mať na pamäti, že máme ctiť Boha a milovať svojich blížnych.

Ako to robiť? Napr. tak, že sa spoliehame na Neho a odovzdávame mu naše problémy. Boha ctíme aj tým, že naše úspechy pripisujeme nie nám, ale Jemu... Ctíme Ho aj vtedy, keď vyhľadávame Božiu prítomnosť a Jeho slovo. A tiež ak sa v zamestnaní a pred priateľmi nehanbím za evanjelium.

Láska k blížnym sa prejavuje tým, že hovoríme pravdu v láske, neurážame sa. Nepovyšujeme sa jeden nad druhým, plníme svoje sľuby a odpúšťame si navzájom. Pri odpustení sa chcem ešte pristaviť.

Spomínal som, že každé dielo potrebuje rozpočet. Potrebujeme vedieť, čo nás to bude stáť? Odpustenie je jedna veľká rozpočtová položka. Pri stavbe duchovného domu  potrebujeme veľmi veľa odpustenia – potrebujeme veľa odpúšťať. Je to mena, ktorou sa platí vo všetkých skutočných vzťahoch. Ak chceme vybudovať duchovný dom, túto cenu musíme zaplatiť.

ZHRNUTIE:
Milé sestry a milí bratia, pri stavbe duchovného domu potrebujeme výhľad do budúcnosti. Vízia budúcnosti je to, čo nás udržiava v pohybe, čo nás posúva vpred, aj keď sa nám nedarí,  keď zažívame ťažké časy.

V  Božom slove potrebujeme nachádzať a hlavne uplatňovať spôsoby, ktoré nám umožnia tie živé, ale často neforemné vybudovať v duchovný dom, kde sa budeme dobre cítiť my a kde sa aj  náš Nebeský Otec bude usmievať. Amen!
   

David Bázlik - zborový farár
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok