ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
4.11.2012 - 21. nedeľa po Svätej  Trojici (O dokonalosti)
stiahnuť pdf súbor

Kázňový text: Mt 12, 15-21

Keď sa Ježiš o tom dozvedel, odišiel odtiaľ a nasledovali Ho mnohí. Uzdravoval ich všetkých 16 a prísne im prikázal, aby Ho nezjavovali, 17 aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktorý hovorí: 18 Ajhľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, ktorého si obľúbila moja duša; svojho Ducha vložím na Neho, a On oznámi právo národom. 19 Nebude sa hádať, nebude kričať, ani nikto na uliciach nepočuje Jeho hlas. 20 Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, kým spravodlivosti nedopomôže k víťazstvu. 21 V Jeho meno budú dúfať národy.

Milí bratia a sestry, dnešná nedeľa má názov „v boji o dokonalosť“. Keď o tomto slovnom spojení uvažujem, mám pocit, že patrí viac do dnešnej spoločnosti ako do cirkvi. Túžba po dokonalosti sa totiž stala fenoménom posledného storočia a predovšetkým dnešnej doby.
   
Reklamy efektívne prebúdzajú a masírujú  našu túžbu po dokonalosti. Napr. túžbu po dokonalom vzhľade. Z televíznych obrazoviek k nám znie: Vyskúšajte náš krém – už po jednom týždni uvidíte zmenu a po mesiaci aplikovania bude vaša pleť dokonalá. A tak chtiac-nechtiac sme uverili, že dokonalosť je v mnohých oblastiach  na dosah. Stačí zaplatiť pár eur a môžeme chuť dokonalosti ochutnať.

A tak túžime po dokonalej postave, dokonalej dovolenke, dokonalom imidži, vzdelaní,  po dokonalom bývaní, dokonalom automobile čo mobile, dokonalom jedle alebo dokonalej zábave.
 
Na titulných stránkach časopisov sa nám ponúkajú dokonalí ľudia – ľudia s dokonalým vzhľadom. A tak kupujeme balzamy proti celulitíde, zakladáme si dokonalé sporiace produkty, ženieme sa za peniazmi, aby sme si dokonalosť mohli kúpiť a aspoň trochu ochutnať.

Milí bratia a sestry, ak však poriadne otvoríme  oči, vidíme okolo nás  skôr opak dokonalosti – môžeme vidieť, že naše ľudské snaženie o dokonalosť úplne zlyháva.
   
Zlyháva ľudské telo. Vrások aj pri používaní zázračných krémov naďalej pribúda. Zlyhávajú ľudské predsavzatia a sľuby.  Napriek dokonalým prepočtom, zabezpečeniam a eurovalom zlyháva ekonomika. A to najsmutnejšie je, že zlyhávame osobne morálne. To si uvedomujeme napr. po dokonalej rodinnej hádke, po dokonalom klamstve, a ďalších dokonalých zlyhaniach, ktoré nás neskôr pália...
   
To, čo vidíme okolo seba popri túžme po dokonalosti je skôr dokonalý krach. Je to paradoxné, že napriek tej vonkajšej túžbe po dokonalosti, ktorú vidíme všade okolo nás je zároveň okolo nás a hlavne vo vnútri našich životov toľko krachu, toľko zlomených duší a hasnúcich knôtov.
 
Dokonalosť totiž chceme  dosiahnuť úplne chybným spôsobom - bez Boha.

Milí bratia a sestry, nechcem byť dnes nositeľom pesimizmu a negativizmu, ale myslím si, že je užitočné občas nastaviť zrkadlo tej svojej túžbe po dokonalosti.

Možno je to aj príležitosť hľadať iný zdroj dokonalosti.
   
Keď čítame dnešný text, stretávame tam muža, ktorého by sme dnes zďaleka neoznačili za dokonalého. Chodil v jedných zaprášených šatách a zašpinených sandáloch. Nebol na žiadnej dokonalej dovolenke v zámorí okrem jedného núteného výletu do Egypta. Nepoužíval antiperspirant ani žiadne kozmetické doplnky, bez ktorých si dnes už snáď život ani nevieme predstaviť. O dokonalom imidži z dnešného pohľadu nemôžeme v prípade Ježiša ani hovoriť, keďže nevlastnil žiaden mobil ani Ipod, ani dopravný prostriedok ani dom, hoci tých domov ako tesár staval pravdepodobne niekoľko.

Čítame aj o tom, že nestál o publicitu ani popularitu. Tým, ktorým pomohol to zakazoval verejne rozkrikovať.

Ujíma sa a pomáha dokonale skrachovaným ľuďom. A možno práve preto ho tí, ktorí boli v tej dobe považovaní za dokonalých, nenávideli.

A práve tento Ježiš nám prináša úplne inú predstavu dokonalosti.

O ňom je napísané, že nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt nezahasí. V starom oriente bol obraz zlomenej palice obrazom nezvratného odsúdenia. Odtiaľ pochádza aj výraz -  zlomiť nad niekým palicu. Sfúknutý plamienok  je obrazom smrti – ten obraz sa používa dodnes.
   
Milí brat, milá sestra, možno si pripadáš aj ty ako nalomená trstina, možno máš pocit, že to, čo si pokazil a v živote nalomil sa už nedá spojiť.

Možno sa aj to tvoje vnútro podobá nalomenej trstine, pretože ti bolo  ublížené. Alebo nejaká udalosť ťa natoľko zlomila, že nevieš si predstaviť, že by to mohlo byť zase dobré.
      
Ježiš Kristus je tu opísaný ako niekto, kto nerobí to, čo obvykle robí tento svet. Pre tento svet je normálne to, že ak je niečo pokazené alebo nalomené,  je jednoduchšie to úplne prelomiť a zahodiť a kúpiť nové. Keď je na sviečke knôt malý a už iba tlie, je jednoduchšie ju sfúknuť, zahodiť  a na  stojan dať inú  novú sviecu.

Dokonalosť Pána Ježiša Krista je práve v tom, že berie do rúk predovšetkým nalomené trstiny a dohrajúce sviece a dáva im Božiu dokonalosť.

Berie do rúk tých, ktorí si zaslúžia, aby nad nimi palica súdu bola zlomená. Zlomených uzdravuje a podopiera.

Hasnúcim  a pochybujúcim sviecam svojím Duchom zapaľuje nový plameň viery. Dovoľme, aby sme tú Jeho dokonalosť, tú Jeho dokonalú lásku mohli zažiť vo svojom živote. Pretože práve to je dokonalosť, po ktorej sa oplatí v živote túžiť. Amen!
   

David Bázlik - zborový farár
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok