ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Kázne v roku 2014

2.3.2014 - Predpôstna nedeľa 2014
stiahnuť pdf súbor

Epištola: Rim 5, 6-8
Veď Kristu, keď sme boli ešte mdlí, v príhodný čas umrel za bezbožných... Ale Boh dokazuje svoju lásku s nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.

Kázňový text: Lebo kde je závet, tam treba nevyhnutne dosvedčiť smrť závetcu. Veď závet je platný len po umrelých, ale nemá účinnosti, dokiaľ žije závetca. Žid 9, 16-17

Milí bratia a sestry v Kristovi. Je jedna televízna relácia, ktorú  pozerám   so železnou pravidelnosťou. Je to moja najobľúbenejšia relácia. A keďže mi veľakrát večerné aktivity bránia, aby som si ju pozrel, tak si ju  nahrávam. Je to počasie. Ak by ste ho zmeškali, môžete si ho prísť pozrieť na faru.
   
Rozmýšľal som nad tým, prečo ma to počasie tak priťahuje. Myslím, že som na to prišiel. Život je často nepredvídateľný. Často krát aj keď si spravíte krátkodobý, alebo dlhodobý plán, je stále veľmi pravdepodobné, že množstvo vecí a ľudí vám ho narušia. Tá nepredvídateľnosť života nás veľmi často znervózňuje, mnohokrát aj desí. Podvedome túžime poznať budúcnosť.
Počasie je však jedna z mála vecí, ktoré sa krátkodobo predvídať dajú. Aj keď meteorológia nie je vôbec tak jednoduchá veda, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, predsa ten výsledný produkt – predpoveď počasia -  je zvyčajne veľmi jednoznačná a predvídateľná.

Preto na mňa pôsobí veľmi upokojujúco a rád túto reláciu pozerám.
 
Sme radi, keď vieme, čo nás čaká aspoň v tejto oblasti.
   
Jedna z udalostí, ktorou si môžeme byť na 100% istí, ale mnohokrát ju nevieme predvídať je smrť. Mnohí si teraz poviete: farár zase ide strašiť smrťou. Žiaľ je to jedna z kľúčových udalostí života – aj keď ju vnímame negatívne a často bolestne. Hoci je to oblasť, ktorá sa vymyká našej kontrole, predsa sa na ňu čiastočne môžeme pripraviť.

Mnohí si s pribúdajúcim vekom začnú uvedomovať, že môže náhle nastať situácia, kedy nebudú môcť rozhodnúť o veciach, ktoré sa stanú následne po ich smrti, preto považujú za múdre spísať u právnika  ZÁVET.

Už dnes je možné rozhodnúť o tom, čo sa stane s mojim hnuteľným aj nehnuteľným majetkom v prípade, že by som „náhodou zomrel“. V prípade, že by som zomrel skôr, ako by som si veci sám zariadil.

Ten dnešný text hovorí o jednom závete, ktorý má vplyv nie na jedného človeka, či rodinu, ale  na nás všetkých.  Je to Kristov závet.  Ježiš je závetca, ktorý spisuje svoju vôľu, pretože nám chce po smrti niečo venovať. A zaujímavé je, že On nečaká, až kým bude mať 90 rokov, potom zomrie a my niečo získame. Závet je platný ako hovorí aj ten text až po smrti. On sa vo svojich 33-och rokoch vzdáva svojho života, aby jeho závet vstúpil v platnosť. Vo chvíli jeho smrti jeho závet vstupuje do platnosti.

Čo v tom závete napísal? Čo nám v ňom odkázal? Myslím, že to všetci vieme. Odpustenie, nový začiatok, synovstvo Božie – jednoducho život v plnosti.

V Biblii čítame, že niektoré veci mohli byť vyriešené len  smrťou – bez vyliatia krvi niet odpustenia- hovorí pisateľ.
   
Dnes pri slávení Večere Pánovej opäť budeme zvestovať smrť závetcovu. Budeme zvestovať, že pri smrti aj v prípade nášho trestu za viny nás niekto zastúpil a vyriešil tú najdôležitejšiu stránku smrti. Hoci zostáva i naďalej nepredvídateľná, už nie je desivá. Čaká nás v nej náš Spasiteľ.

Chcem vám povedať jeden príbeh z dávnej doby.

V jednom meste žili dvaja bratia. Starší bol dobrý a zbožný človek. Mladší z bratov bol darebák. Starší často svojho mladšieho brata prosil a dohováral mu, aby svoj život zmenil. Modlil sa za neho, ale všetko bolo akoby nadarmo. Mladík upadal do horších a horších hriechov, stretával sa so stále horšou spoločnosťou. Až raz v noci sa mladší dorútil do bratovej izby v zakrvavených šatách a kričal: Zachráň ma. Spáchal som hrozný zločin a polícia mi je na stope. Jeho brat pochopil situáciu. Nebolo na premýšľanie veľa času. V záujme, aby mu daroval trochu času na útek, povedal: Vyzleč si šaty, vezmi si moje a utekaj.
Len čo to urobili, objavila sa polícia a pochopiteľne zatkla staršieho brata. Mal šaty od krvi zavraždeného. Na počudovanie sa na súde nebránil, ale povedal: Za ten zločin nesiem plnú zodpovednosť. Sudca nemal pochýb o jeho vine. Od miesta činu ho vystopovali psy a polícia ho našla v šatách od krvi. Bol odsúdený na smrť. Keď sa ho pýtali pred popravou na jeho poslednú vôľu, odpovedal: Chcem jednu vec, žiadam vás, aby  po mojej poprave môj brat dostal tento dopis, ktorý som mu napísal.
   
Jeho mladší brat vôbec  netušil, že  jeho brat vezme na seba niečo, čo neurobil. Bol zhrozený správou o poprave jeho statočného brata. Nerozumel tomu. O pár dní dostal list. Otvoril ho a čítal: Za chvíľu zomriem za tvoj zločin, v tvojich zakrvavených šatách. Som však rád, že môžem za teba túto obeť priniesť. A som si istý, že od tejto chvíle v tom čistom oblečení, ktoré som ti dal budeš žiť čistý a svätý život. Mladíka zaplavilo zúfalstvo, výčitky a ľútosť.
Ale výsledok bol taký, že vždy, keď ho jeho bývalí kamaráti volali na zlé cesty. V duchu si povedal: V týchto šatách, ktoré mi môj brat zanechal už nemôžem konať to, čo pred tým. Keď on miesto mňa zomrel, ja musím miesto neho dobre žiť.

Bratia a sestry, Ten, ktorý vzal na seba naše  šaty zašpinené klamstvom, pretvárkou, pohŕdaním, pýchou, závisťou, zlosťou a ľahostajnosťou, urobil to preto, aby sme už v tomto nežili. Ak Ježiš zomrel našou smrťou, sme povolaní žiť Jeho životom. Jeho smrť má totiž moc nás očistiť a oslobodiť od všetkého zlého. To je moc Kristovho závetu. Amen!

David Bázlik – zborový farár
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok