ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2015
Úvod
História
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Kázne v roku 2015

17.5.2015
Milí bratia a sestry! Myslím si, že viacerí z nás sme už niekedy boli súčasťou súdneho sporu. Keď som bol ešte kaplánom, súdili sme sa kvôli reštitučným nárokom. Boli sme...

22.11.2015
Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi!    Tak veľmi túžime sa slobodne rozhodovať, tak veľmi si chceme zvoliť sami svoju cestu. Boh proti tomu nemá nič...

18.10.2015
Milí bratia a sestry v Pánovi! S čím ste dnes prišli pred Boha?... S vlastnými prosbami, so želaniami, ktoré sa neplnia... možno keď ste odchádzali z domu, niekto spoza dverí...

11.10.2015
Znie to trochu ako titulok z bulvárnej tlače. Je to však názov krátkeho článku v oficiálnom nemeckom evanjelickom týždenníku „Die Kirche“...

4.10.2015
Milí bratia a sestry v Pánovi! (deti, Viete sa deliť, napríklad ako by ste si rozdelili čokoládu, predstavte si rozlomíte ju a ona sa rozlomí na dve časti, ale jedna je o trochu väčšia ako tá druhá...

27.9.2015
Milí bratia a milé sestry! Americkí prezidenti vraj skladajú svoju prezidentskú prísahu tak, že majú ruku položenú...

9.8.2015
Milí bratia a sestry v Pánovi! Stane sa to. Raz za čas, že si vyberieme niečo s veľmi atraktívnym nápisom, hlavne mladí ľudia...

2.8.2015
Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi! Rozhodujeme sa tak akoby Ho nebolo na Slovensku. Rozmýšľame tak akoby ho nebolo. Akoby sme Ho nevedeli zohnať, ako keby sme sa mu nevedeli dovolať...

14.6.2015
To, čo mám ja osobne rád na nevšedných zážitkoch, je fakt, že sa oň  často vôbec nepričiním. Často sa nevšedné veci života odohrajú v úplne obyčajný všedný deň na bezvýznamnom mieste. Nevšedné dni sú totiž darom od Pána Boha...

IV. pôstna nedeľa
O ruskom diktátorovi Jozefovi Visarionovičovi Stalinovi je známe, že s obľubou dával celému národu pocítiť svoju neobmedzenú moc. Presídľoval celé regióny, väznil  a vraždil nevinných ľudí. Jeho...

II. pôstna nedeľa
Milí bratia a sestry! Nachádzame v pôstnom období, ale zároveň aj v období chrípkovom. Je pravdepodobné, že väčšina z nás bola za posledný mesiac chorá. Viacerí tu dnes aj kvôli nemoci chýbajú...


Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok