ECAV Ružomberok
Kronika roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Poďakovanie za 2% pre Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu

S vďakou oznamujeme, že k 31. 7. 2008 dostalo občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu 69 737,- Sk.  Tieto boli na účet združenia pripísané poukázaním 2% z vašich zaplatených daní pre Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu. Financie poslúžili na úhradu časti výdavkov viacerých podujatí pre deti, dorast a konfirmandov, zborového zájazdu v Modre, zborového dňa...

Hoci mená darcov nepoznáme, touto formou úprimne ďakujeme všetkým darcom – fyzickým a právnickým osobám za podporu, ktorú nám preukázali poukázaním 2% zo zaplatených daní pre Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu. Verím, že nám i naďalej zachováte svoju priazeň.


David Bázlik
- predseda výboru obč. združenia,
Zuzana Jarabová -
hospodár výboru obč. združenia.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok