ECAV Ružomberok
Kronika roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Modlitba Juraja Tranovského

Otče nebeský, studnica dobroty, ďakujeme Ti, že si nás milostivo priviedol k pamiatke narodenia Tvojho Syna a dávaš nám teraz na Neho hľadieť očami viery. Je to radosť, veď narodil sa veľký Pán. Je to veľká radosť, lebo narodil sa veľkému ľudu, všetkým ľuďom. Bohatým i chudobným. Jeho narodenie nám prináša zisk, On sa stal Synom človeka, aby sme sa my stali dcérami a synmi Boha.

Spasiteľu, Pane Ježiši, ako sa Ti odvďačíme za nesmiernu lásku? Prijmi, Pane, piesne nášho srdca ako chválu. Prijmi, Pane, piesne nášho srdca ako vďačnosť. Osvieť nás, prosíme, svojou slávou a svojím Duchom, aby sme nikdy nezabúdali, že „sa zjavila milosť Božia spásonosná všetkým ľuďom.“

Buď Ti sláva, Trojjediný Bože, Tebe na výsostiach a nám ľuďom dobrej vôle tu na zemi žehnaj svojím pokojom.    

Amen
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok